Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Yêu ma quỷ quái mà tìm đến chúng ta gây rắc rối, thì quý vị cũng nên biết đó không phải là chuyện ngẫu nhiên

Nhờ xây cầu yểu mạng thành thọ mạng không con sanh được con
Mỗi khi tôi đi đến bất cứ địa phương nào để giảng Kinh, cũng có một số đồng tu đến nói với tôi rằng họ có rất nhiều chướng ngại, có lúc họ nghe thấy những âm thanh lạ, hoặc là nhìn thấy những hình ảnh không sạch sẽ, hoặc thấy chính mình lâm vào những hoàn cảnh khủng khiếp trong lúc đang công phu niệm Phật, hoặc thường nằm mơ thấy ác mộng như thường thấy chính mình bị người lạ đuổi giết…Tất cả những điều này đều thuộc về chướng nạn. Vậy thật có yêu ma quỷ quái hay không? Đích thật là có. Chúng ta đang sống giữa đại vũ trụ, chúng ta cũng đã khẳng định là có lục đạo tồn tại, thì những chuyện yêu ma quỷ quái đó đương nhiên cũng tồn tại.
Yêu ma quỷ quái mà tìm đến chúng ta gây rắc rối, thì quý vị cũng phải biết đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Như trong thế gian này có một số người bất lương, họ tìm đến một người nào đó để gây rắc rối, âu cũng là duyên phận, họ là có duyên với người đó. Nếu như không có quan hệ nghiệp duyên với nhau, thì họ sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm người đó. Quý vị đối với cái đạo lý này nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng.
Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, mỗi một đời đều không ngừng kết duyên với chúng sanh, trong cái duyên này có thiện duyên mà cũng có ác duyên:
Nếu là thiện duyên, cũng tức là duyên tốt, bất luận là trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày hay là trong việc tu đạo cũng sẽ có nhiều người đến giúp đỡ chúng ta, họ giúp cho chúng ta mau được thành tựu.
Nếu là ác duyên, thì bất luận là trong cuộc sống hằng ngày hay trong việc tu đạo, sẽ có không ít người đến quấy rối, chống phá, cản trở chúng ta đi đến thành công.
Thế nhưng,nếu là người thật sự niệm Phật thì tâm địa nhất định là chân thành, là thanh tịnh, là từ bi. Dù cho có gặp phải những chúng sanh ác duyên, họ cũng sẽ khiến cho những chúng sanh ác duyên này chuyển đổi tâm ý, cũng sẽ hàng phục được ý niệm trả thù của chúng. Thậm chí khi những chúng sanh này nhìn thấy người chân chánh tu hành, chúng cũng sẽ hoan hỷ tán thán, chúng sẽ chẳng dám tìm đến để gây rắc rối. Huống chi người chân thật niệm Phật còn được chư Phật, chư Bồ Tát che chở gia hộ, được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, chúng càng chẳng dám đến gần để xâm phạm.
Vậy sao người niệm Phật cũng gặp phải ma chướng? Tôi đã từng gặp rất nhiều người bị ma chướng, câu đầu tiên tôi hỏi họ là:
– Có phải ông rất thích thần thông cảm ứng hay không?
Họ liền gật đầu xác định là có. Chính vì họ rất yêu thích thần thông cảm ứng nên cái tâm niệm Phật đó của họ không thanh tịnh. Chúng ta phải biết rằng, bất luận là chúng ta tu theo pháp môn nào, chỉ cần trong tâm không thanh tịnh, lại yêu thích thần thông cảm ứng thì yêu ma quỷ quái liền sẽ tìm đến ngay. Đây chính là nguyên nhân họ bị ma chướng. Chẳng phải trong Kinh Phật nói không đúng, mà là họ đã tu sai rồi, là họ tự gây rắc rối cho chính mình.
Khi đã hiểu được điều này rồi, thì chúng ta cần phải có tâm đề phòng, không để cho những trường hợp này xẩy ra. Bởi vì một khi bị ma chướng mà muốn khôi phục lại bình thường là điều rất khó.
Người thật sự niệm Phật, khi công phu đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ có được cảm ứng. Nhưng dù là có cảm ứng quý vị cũng chớ có sanh tâm vui mừng, càng không nên nghĩ rằng:
– Giờ đây công phu của ta rất khá, ta đã có thể thấy được quỷ thần.
Bởi vì sao? Vì dù thấy được quỷ thần cũng chẳng có chi là lạ. Nhưng hễ quý vị sanh tâm vui mừng, sanh tâm mong ngóng thì là quý vị sẽ gặp rắc rối, sẽ bị ma lừa gạt. Cho nên, đối với những chuyện cảm ứng này, quý vị phải làm cho được thấy như không thấy, nghe như không nghe, thì tự cảnh giới đó nó sẽ hoá giải.
A Di Đà Phật!
– Pháp sư Tịnh Không-
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *