Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Nắm vững được Pháp Hộ Niệm

Buông bỏ cho thân tâm nhẹ nhõm

Người nào nắm vững được Pháp Hộ-Niệm thì vững được đường giải thoát. Người nào nắm vững được Pháp Hộ-Niệm thì tự mình có thể cởi trói triền phược để thoát nạn. Người nào nắm vững Pháp Hộ-Niệm thì tự mình có thể bỏ đi những gì cần phải bỏ để nhẹ đường vãng sanh. Ngược lại, nếu không biết đến Pháp Hộ-Niệm, thì muốn bỏ cũng không biết điều gì phải bỏ, muốn giữ cũng không biết điều gì cần giữ. Nhiều người dù có tu hành nhiều đấy, nhưng vẫn thường mập mờ đường giải thoát mà bị sơ suất đủ điều. Hộ Niệm là một pháp tu rất cụ thể, nêu ra từng điều sai lầm căn bản để tránh xa, nhắc nhở từng điểm thiết thực cần thiết phải giữ gìn, nhờ vậy mà cứu được vô lượng vô biên chúng sanh vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mà nhiều người không hay.

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (141)
– Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –

Buông bỏ chính là tâm mình biết rời bỏ những thứ gây chướng ngại cho đường vãng sanh, còn cuộc sống hằng ngày thì chúng ta vẫn phải sinh hoạt bình thường. Trong tứ nhiếp pháp, Phật gọi việc này là “Đồng-Sự”. Nghĩa là, ăn uống, học hành, làm việc… phải sinh hoạt đều đặn, bình thường, chứ không phải buông bỏ là bỏ ăn, bỏ mặc, bỏ học, bỏ làm… để trở thành kẻ vô dụng trong xã hội đâu nhé.

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (141) – Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *