Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lúc lâm mạng chung chánh niệm hiện tiền một cách tự nhiên

Niệm Phật - Đức Phật cầm hoa sen
Lúc lâm chung chánh niệm không thể hiện tiền, đó là lưu chuyển theo nghiệp rồi, rất đáng sợ, lưu chuyển theo nghiệp chính là sáu đường luân hồi.
Người hiện nay tâm tánh nóng nảy, tánh tình nóng nảy tương ưng với cái gì? Tương ưng với đường ác, đều không tương ưng với ba đường thiện. Nói cách khác, tương ưng với đường ác chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi vào những chỗ này rồi. Chư vị mong muốn không? Chư vị có thể chịu nổi không? Chư vị nếu không mong muốn, thế thì phải nhất tâm, nhất niệm, nhất tâm mới có thể đảm bảo chúng ta vãng sanh Tịnh độ, không đi vào luân hồi nữa.
Một câu Phật hiệu này chỉ cần không dứt, có Phật hiệu, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, vậy thì chế phục được phiền não rồi, chế phục rồi. Bình thường công phu này đắc lực, lúc lâm mạng chung chánh niệm hiện tiền một cách tự nhiên. Chúng ta phải làm, bây giờ thì phải làm, không thể đợi chờ ngày mai, ngày mai quá muộn rồi, thời gian từng phút từng giây đều phải nắm chắc.
Trích từ những bài giảng của pháp sư TỊNH KHÔNG.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *