Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Công đức của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn

Đức Phật A Di Đà
Nếu quí vị thật sự biết được rồi, suốt cuộc đời nương tựa vào Phật A Di Đà, đừng đi tìm những thứ khác nữa. Tìm cái gì để so sánh với Phật A Di Đà, cũng không thể sánh bằng, hà tất phải nhọc lòng? Khắp nơi tìm cái này, tìm cái kia. Nói cách khác, không có lòng tin đối với Phật A Di Đà. Vì sao không có lòng tin? Bởi quí vị không nhận biết Phật A Di Đà, nhận biết Phật A Di Đà thật khó
Câu này vô cùng quan trọng, tôi đọc lại lần nữa. “ Ma sự, uế độ chúng sanh, dĩ niệm Phật cố, thượng đắc miễn trừ”. Người học Phật bây giờ, gặp nhiều chuyện ma, quí vị một hướng tu thật giỏi, tu thật tốt. Gần đây tôi có nhận được một lá thư của người học trò, từ Trung Quốc gởi đến, tôi không biết ông ta ở đâu, chỉ là một lá thư, có ngày tháng, không có địa chỉ, có tên không có họ, tôi không biết làm các nào để hồi âm cho ông ta. Ông ấy kể cho tôi về một lão đồng tu, người đồng tu này tôi cũng quen biết, những năm gần đây tu rất tốt, làm rất nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều chúng sanh, hiện tại bị ma nhập. Dùng cách nói ngày nay, thì gọi là thần kinh bị hỗn loạn khác thường, chuyện này phiền phức đấy.
Hôm nay chúng ta học đến đoạn kinh này, chuyện này có thể giải quyết được chăng? Được! Dùng phương pháp nào? Chân thật niệm Phật, niệm Phật không có hiệu quả, không có hiệu quả, là do công phu niệm Phật chưa đủ, chẳng phải không có hiệu quả, mà công phu niệm Phật chưa đủ. Công phu niệm Phật đủ rồi, thì ma não được hóa giải.
Thời kỳ Càn Long nhà Thanh trước, pháp sư Từ Vân Quán Đảnh, là bậc cao tăng lúc bấy giờ, thông hết cả thiền tông và giáo môn, viên dung cả hiển giáo lẫn mật giáo, thật là bậc cao tăng. Ngài viết nhiều tác phẩm, tác phẩm của ngài ước chừng có hơn 50 loại. Trong bộ Vạn tự tục tạng của Nhật Bản, có đến hơn 20 loại. Lúc trước tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ Phật, tham khảo chú giải của Ngài, cuốn chú giải của Ngài gọi là Quán Kinh Trực Chỉ, trong đó có câu nói rằng nếu gặp phải thiên tai nghiêm trọng nhất, nghiệp chướng của ta hiện tiền, thiên tai khủng khiếp đã đến, hết thảy những việc như tụng kinh bái sám đều không có hiệu quả, đều không thể hóa giải thiên tai này, không thể hóa giải nghiệp chướng của ta. Nhưng vẫn còn một phương pháp là nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà, chắc chắn sẽ giải
quyết được.
Công đức của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn, nếu quí vị thật sự biết được rồi, suốt cuộc đời nương tựa vào Phật A Di Đà, đừng đi tìm những thứ khác nữa. Tìm cái gì để so sánh với Phật A Di Đà, cũng không thể sánh bằng, hà tất phải nhọc lòng? Khắp nơi tìm cái này, tìm cái kia. Nói cách khác, không có lòng tin đối với Phật A Di Đà. Vì sao không có lòng tin? Bởi quí vị không nhận biết Phật A Di Đà, nhận biết Phật A Di Đà thật khó! Chúng ta ngày nay có chút nhân duyên, có sự nhật biết đôi chút về Phật A Di Đà, nên biết ơn lão cư sĩ Hạ Liên, nên biết ơn lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão cư sĩ Hạ Liên hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Lão Hoàng Niệm viết chú giải rất tốt, sau khi chúng ta đọc xong, mới biết đến Phật A Di Đà, mới hiểu rõ Tịnh Độ tông. Thật sự khẳng định nó là kinh số một. Trong suốt 49 năm Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp. Pháp môn thứ nhất phổ độ tất cả pháp giới chúng sanh, quí vị nghĩ xem khó biết bao.
Ở ngay trước mặt mà không biết, thật đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội rồi! Cho nên các bạn học Tịnh Độ tông, nhất định phải biết, gặp phải ma não, chướng nạn, một lòng niệm Phật, buông bỏ vạn duyên,một lòng niệm Phật
Cư sĩ Lưu Tố Vân người Đông Bắc đã làm gương cho chúng ta, nghiệp chướng hiện tiền, cô ấy bị bệnh lao da ban đỏ, bệnh này mạng sống được tính từng giờ, có thể chết bất kỳ lúc nào. Cô ấy đã buông bỏ vạn duyên, chuyên tâm niệm Phật, nhờ niệm Phật mà hết bệnh, không đến bác sĩ, cũng không tìm thuốc uống. Một mình ở trong nhà, hàng ngày nghe kinh Vô Lượng Thọ qua băng đĩa, nghe 10 tiếng đồng hồ. Ngoài nghe kinh ra còn niệm Phật, hơn một tháng thì hết bệnh. Đi kiểm tra lại thì bệnh không còn. Bác sĩ cảm thấy rất kinh ngạc, đây chuyện không thể! Hỏi cô ấy đã chữa như thế nào? uống những loại thuốc gì? Cô ấy nói không uống thuốc gì hết, chỉ niệm Phật A Di Đà thôi, nhờ niệm Phật mà hết bệnh. Bác sĩ tin lời cô ấy nói. Vì sao vậy? Bởi cô Lưu một đời không nói dối, khu vực đó mọi người ai cũng biết, đây là người trung thực, lời nói chân thật, chưa bao giờ nói dối. Cho nên chỉ cần cô ấy nói ra, chẳng có ai là không tin. Đây là vì chúng ta mà hiện thân thuyết pháp, vì chúng ta mà đến làm chứng.
Uế Độ chúng sanh lão thật niệm Phật, năng câu tiêu tai miễn nạn”. Không giả chút nào. Chúng ta niệm Phật không tiêu được tai, không tránh được nạn. Là vì sao? Bởi lòng ta không thành, lòng ta không chân. Vừa niệm Phật vừa vọng tưởng, vừa niệm Phật vừa hoài nghi, Phương pháp này được không? Không uống thuốc không khám bệnh được không? Không khám bệnh, không uống thuốc thì không thể được, đối với ta sẽ không có hiệu quả, đây gọi là tâm thành thành thì có ứng.
Đại sư Ấn Quang nói: “một phần thành kính, được một phần lợi ích. mười phần thành kính thì bạn được mười phần lợi ích”. Không có lòng thành kính, thì không có hiệu quả. Cho nên phương pháp này có hiệu quả hay không, là tự ta quyết định, không liên quan gì với Phật với pháp cả. Đây là thật không phải giả, Phật không lừa ta. Ai cứu ta? Tự mình cứu mình, dựa vào người khác khó lắm!
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 334
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏
Hoan Nghênh Coppy Chia Sẻ
Nguồn A Mi Đà Phật. Sanh Tử Chuyện Lớn. Phải Nên Làm Trước
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *