HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Chí tâm chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát – hết thảy việc ác đều được tiêu trừ

Chí tâm chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát - hết thảy việc ác đều được tiêu trừ
 🙏 🏡 “Chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy, quyến thuộc chia lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc”. Giả sử có những chúng sanh rất nghèo nàn khốn khổ, thường ốm đau bệnh hoạn, nhà cửa xảy ra nhiều tai họa, lắm việc không may, gia cảnh sa sút lụn bại, hoặc họ hàng thân thuộc bị chia lìa xa cách… khiến cho họ trong lúc ngủ cứ gặp toàn ác mộng, chiêm bao thấy những việc hung hiểm, đáng sợ.
❗“Cầu chi cũng hỏng, chẳng toại lòng.” “Toại lòng” tức là vừa lòng hợp ý, cầu chi được nấy. Có nhiều người bất luận phát thệ nguyện gì hoặc mong cầu điều gì, thì đều bị trái nghịch, không được toại nguyện, không được như ý mình mong đợi; thậm chí trong lúc nằm mộng mà cầu xin việc gì cũng bị trái với tâm nguyện của mình.
🙇 “Chí tâm chiêm lễ tượng Hình – Tượng Địa Tạng, tất cả việc ác thảy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn.” Bất luận có vấn đề khó khăn nan giải gì, chỉ cần quý vị chí thành khẩn thiết, đến trước tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúi đầu đảnh lễ, thì mọi việc xấu, mọi điều ác, vô hình chung đều được tiêu tan; tất cả sẽ trở nên kiết tường, thuận lợi. Thậm chí trong giấc ngủ, mộng mị cũng đều bình an, tốt lành.
🎗“Quỷ Thần ủng hộ, dư ăn mặc.” Quý vị thường chiêm ngưỡng lễ lạy Bồ Tát Địa Tạng, thì hết thảy Quỷ Thần đều theo bảo vệ và khiến cho tất cả sự việc của quý vị đều được như ý tốt đẹp; y phục, vật thực đều được dồi dào, dư ăn dư mặc.
⛰ “Muốn vào núi rừng, qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác.” Giả sử có những người phải dấn thân vào hiểm đạo như vào rừng sâu núi cao hoặc vượt qua biển cả gió to sóng lớn, nơi có người ác, giặc cướp hoặc rồng độc, thú dữ, hổ beo … luôn rình rập.
🌪 “Ác Thần, ác Quỷ, với ác Phong.” Đừng cho rằng các vị Thần đều là thiện Thần cả đâu! Thần cũng có thiện Thần, ác Thần, và Quỷ cũng có thiện Quỷ, ác Quỷ. Ngay cả gió cũng có gió dữ—ác phong—tức là sóng gió do yêu ma Quỷ quái gây nên.
🕌 “Hết thảy tai nạn, mọi khổ não, chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường, Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ tượng.” Trước khi phải đối diện với những tai nạn, những sự thống khổ như thế, quý vị nên chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng và cúng dường thánh tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì “núi rừng biển cả dẫu có vào, tất cả sự ác đều tiêu sạch.” Bấy giờ, các ác nhân, ác thú, ác cầm ở chốn núi rừng cùng các ác long, ác quỷ, ác thần nơi biển cả – hết thảy sự ác đều sẽ bị tiêu trừ
🙏 NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🙏
👉 Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng
🚶ĐI🧍 ĐỨNG 🧎NẰM 🧘 NGỒI – Xin Thường Niệm 🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏
🙇 Nam Mô A Di Đà Phật
🙇 Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
🙇 Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
🙇 Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Được gắn thẻ , , , , ,

1 bình luận trong “Chí tâm chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát – hết thảy việc ác đều được tiêu trừ

  1. Con xin phép được chia sẻ bài viết lên nhóm thầy thích pháp hoà ạ, bài viết rất hay và thăm sâu cơn xin được chia sẻ bài viết cho các bạn phật tử mong bạn hoàn hỉ nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *