Người thiện là A Di Đà Phật, người ác cũng là A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

An nguy của xã hội trách nhiệm của người nữ gánh lấy rất lớn

Cho nên, tôi nói người hiện tại không hiểu được tự ái, chân thật không hiểu. Chính mình yêu chính mình còn không hiểu thì làm gì có thể yêu người khác? Xã hội ngày nay, người với người qua lại đều là lợi hại. Lợi hại duy trì không lâu, thời gian rất ngắn, chuyên môn thấy lỗi lầm của người…

Xem chi tiết

Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền

Phía dưới đây nói về tội trạng của họ, “phá dụng thường trụ”. Nếu bạn chẳng phải là người chân chánh tu đạo, mười phương cúng dường là cúng dường người tu đạo, nếu bạn tu đạo chân thật thì họ sẽ có phước. Họ cúng dường cho bạn tu hành, bạn tu hành rất tốt, tối thiểu là đời sau bạn…

Xem chi tiết

Sa Di luật Nghi Yếu Lược
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Sa Di luật Nghi Yếu Lược – Lão HT Tịnh Không

Chủ giảng: Lão pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan, năm 1994 Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa – Giảo chánh, nhuận sắc: Minh Tiến & Huệ Trang Download .doc: Sa-Di-Luat-Nghi-Yeu-Luoc-HT-Tinh-Khong-Giang.doc Download .pdf: Sa-Di-Luat-Nghi-Yeu-Luoc-HT-Tinh-Khong-Giang.pdf Download .prc: Sa-Di-Luat-Nghi-Yeu-Luoc-HT-Tinh-Khong-Giang.prc Xem Ebook trực tuyến: Sa Di luật Nghi Yếu Lược   Lời Trần Tình Đối với…

Xem chi tiết

Vì sao Đức Phật dạy chúng ta buông xuống?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì sao Đức Phật dạy chúng ta buông xuống?

Người thế gian thường nói: “Sanh chẳng đem đến, chết chẳng mang theo”, vì chúng ta chưa chết nên vẫn còn muốn giữ chặt. Thật ra mỗi người chúng ta, mỗi buổi tối đều phải chết một lần. Khi ngủ say, cái thân này có bị khiêng đi, chúng ta đều chẳng biết, huống chi còn muốn giữ lấy vàng, bạc, châu…

Xem chi tiết

Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký Lão Hòa Thượng Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Phật thuyết thanh tịnh tâm kinh giảng ký – HT Tịnh Không

Tác Giả: HT Tịnh Không Download .doc: Phat-Thuyet-Thanh-Tinh-Tam-Kinh-HT-Tinh-Khong-Giang-Nhu-Hoa-Dich.doc Download .pdf: Phat-Thuyet-Thanh-Tinh-Tam-Kinh-HT-Tinh-Khong-Giang-Nhu-Hoa-Dich.pdf Download .prc: Phat-Thuyet-Thanh-Tinh-Tam-Kinh-HT-Tinh-Khong-Giang-Nhu-Hoa-Dich.prc Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng Năm 1992 tại Đại Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ Tâm Tịnh ghi, Hàn Anh kiểm giảo Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Đề mục kinh này vô cùng rõ ràng, nội dung cũng rất đơn…

Xem chi tiết

Vì sao người ta khổ?
Đức Phật

Mười lăm hạnh của Đức Phật (Caraṇa)

Mười lăm hạnh của Đức Phật (Caraṇa): Đầy đủ giới hạnh (Sīlasampadā) Thu thúc lục căn (Indriyasaṃvara) Tiết độ ẩm thực (Bhojanamattaññutā) Tỉnh thức luôn khi (Jagariyānuyogo) Có đức tin (Saddho) Có tàm (Hirimā) Có quý (Ottappī) Đa văn (Bahussuto) Tinh cần (Āraddhaviriyo) Trú niệm (Upaṭṭhitasati) Có trí tuệ (Paññavā) Chứng sơ thiền (Paṭhamajjhāna) Chứng nhị thiền (Dutiyajjhāna) Chứng tam thiền (Tatiyajjhāna)…

Xem chi tiết

Vô sư trí
Thiền sư Thích Thanh Từ, Văn hóa xã hội

Vô sư trí

Chúng ta học Phật là tìm sự giác ngộ. Giác ngộ ngay nơi bản thân mình trước, rồi mới tới những thứ bên ngoài. Vì trong nhà Phật gọi thân này là Chánh báo, còn cảnh và thế giới mình đang sống là Y báo. Chánh báo là chủ, Y báo là bạn. Nếu hiểu Chánh báo tường tận thì thấy Y…

Xem chi tiết

Con người chỉ nên thuận theo mạng trời là thành tựu
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Con người chỉ nên thuận theo mạng trời là thành tựu

Nếu do cảnh ngộ không tốt thì hãy lùi một bước, suy nghĩ, thử nghĩ coi trong đời kẻ hơn được mình cố nhiên là nhiều, nhưng những người không được như mình cũng chẳng ít! Chỉ cần không đói, không rét, mong chi đại phú, đại quý? Vui theo mạng trời, tùy ngộ nhi an (an vui theo cảnh duyên). Như…

Xem chi tiết

Tăng thêm tín tâm và nguyện tâm bằng cách nghe pháp - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người chưa thành tựu nhưng quỷ thần đã thành tựu

Những năm tuổi già, tôi ở Úc Châu thành lập Tịnh Tông Học Hội đã mười năm, tháng mười năm nay cử hành lễ kỷ niệm 10 năm chu niên. Tôi vốn nghĩ kỷ niệm gì đây? Một người thành tựu cũng không, có gì hay đâu mà kỷ niệm! Thật hiếm có, lần này tôi đến Úc Châu gặp một việc,…

Xem chi tiết

Xa lìa hưởng thụ danh văn lợi dưỡng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

A Lại Da Thức

Thần thức này chúng ta phải nên biết! Thông thường tôn giáo nói vĩnh hằng chỉ nói đến Linh, Linh hồn. Chúng ta nói đến Linh hồn, người nước ngoài nói là Linh. Họ biết được rằng Linh là bất sanh bất diệt, nhưng mà Linh “có lai có khứ”, nó không có sanh diệt, nó có đến có đi, thế gian…

Xem chi tiết

Do trong gia đình không khéo dạy mà ra - Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Do trong gia đình không khéo dạy mà ra – Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên

Nhận được thư biết pháp môn Tịnh Độ ở quý địa do chính các hạ đề xướng khiến được thạnh hành, tôi lấy làm an ủi lắm. Quang chỉ uổng phô trương hư danh, chẳng có mảy may đức hạnh thật sự gì! Nhưng muốn người khác được ích lợi nên vờ phô trương thanh thế, dẫu tổn hại mình, nhưng có…

Xem chi tiết

Ngày nay học Phật vô cùng khó khăn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngày nay học Phật vô cùng khó khăn

Ngày nay học Phật vô cùng khó khăn, tại sao tôi không dạy trong Phật Học Viện, đạo lý là như vậy. Phật Học Viện mở ra rất nhiều lớp học, mời rất nhiều pháp sư, giảng cho học sinh ngày ngày đều điên đảo, như say, như cuồng, chẳng đạt được hiệu quả. Bản thân tôi học Phật đạt được một…

Xem chi tiết