Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] [Khai thị] Nghe như gió thổi bên tai, đọc mà tâm không ở một chỗ, làm sao có thể thành tựu

Phước báu Niệm Phật

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Nghe như gió thổi bên tai, đọc mà tâm không ở một chỗ, làm sao có thể thành tựu MP3 bấm vào

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *