Người có phước đức thật sự là người như thế nào?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tiền chúng ta có là để làm gì?

Đạo tràng này của chúng ta, các đồng tu Singapore đều biết đây là đạo tràng Phật giáo Singapore hưng vượng đệ nhất. Khi đến nơi này, họ nói: “Ồ ! Đạo tràng này rất hưng vượng!”. Hưng vượng là quả báo ! Vì sao đạo tràng này của chúng ta hưng vượng, mà đạo tràng khác không hưng vượng được? Không…

Xem chi tiết

Niệm Phật thuộc về định thiện hay là tán thiện?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật thuộc về định thiện hay là tán thiện?

Trong Quán kinh, Định và Tán chỉ cho căn cơ chúng sanh. Ý nghĩa tầng cạn là, căn cơ định thiện có thể thực hành mười ba định quán, căn có tán thiện có thể thực hành tam phước cửu phẩm. Ý nghĩa tầng sâu hơn là, thông qua mười ba pháp quán, tam phước cửu phẩm, quay về với hạnh nhất…

Xem chi tiết

Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả - HT Hải Hiền
Tịnh Độ

Tấm gương của đại lão Hòa Thượng Hải Hiền hay lắm – Thầy Thích Nhuận Đức

Tấm gương của đại lão Hòa Thượng Hải Hiền hay lắm, nên đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nhắc nhỡ chúng ta là nên học theo, và ngài còn nói rằng: “Tấm gương của đại lão Hòa Thượng Hải Hiền là làm mô phạm cho chúng sanh 9000 năm thời mạt pháp này”. Quá lớn luôn nha quí vị! Ừ..! Quá…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tụng kinh

Phật giáo là giáo dục, Phật giáo là dạy học!

Năm xưa những người học trò theo Đức Phật tu học có rất nhiều người theo những tôn giáo khác nhau, nhưng Ngài không dạy họ phải thay đổi tín ngưỡng của mình. Quý vị đến học, bất luận tôn giáo nào cũng không sao. Bởi thế chúng ta khẳng định Phật giáo là giáo dục, Phật giáo là dạy học! Lúc…

Xem chi tiết

Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật
Tịnh Độ

Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật

Khi nói đến chuyện thấy Phật, có nhiều người đã sơ ý, rất nhiều người đã phạm phải những sơ ý như thế này, là hằng ngày hằng ngày họ nguyện, họ cầu xin A Di Đà Phật hiện thân cho họ thấy. Cũng có nhiều người từng đi khoe ra rằng, đã thấy Phật rồi! Thì giờ đây xin nêu ra…

Xem chi tiết

Vua Diêm La nói kệ dưới Địa Ngục
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Hiểm họa trên… lưỡi thầy bói

Vùng Giang Lăng, Trung Quốc xưa có một thầy bói họ Lữ, mỗi khi bói việc cho người ta đều bảo họ phải giết thịt con này con kia để cúng tế. Hôm nọ đến một nhà có bệnh, vừa sắp đoán bệnh cho chủ nhà thì bỗng ngã lăn ra chết. Hai hôm sau, người nhà chưa kịp chôn thì tự…

Xem chi tiết

Mặt trái của thần thông
Giảng kinh

[Media] Thời kỳ Mạt Pháp con người rất thống khổ, khổ ở chỗ nào vậy?

Pháp vận của Phật pháp chúng ta vẫn còn 9.000 năm, vẫn còn rất dài. Sau 9000 năm thì Phật pháp không còn. Thời kỳ Mạt Pháp con người rất thống khổ, khổ ở chỗ nào vậy? Khổ ở chỗ không có người dạy bảo. Loại tình hình khổ nạn này, người hiện đại chúng ta nếu như đầu óc bình lặng…

Xem chi tiết

Sát nghiệp của chúng ta
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khởi tâm động niệm chính là tạo nghiệp

Nói theo nhân quả thì mỗi suy nghĩ, lời nói đến hành động của chúng ta trong suốt cuộc đời này đều đã bị nghiệp lực chi phối, khống chế, sắp đặt sẵn và bị trói buộc trong nghiệp duyên dẫn dắt… cho nên chúng ta không có cách nào để thoát ra khỏi nghiệp lực nhưng vẫn có thể thay đổi…

Xem chi tiết

Chuyện của dòng sông
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chuyện của dòng sông

Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươị Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng…

Xem chi tiết

Người có phước đức thật sự là người như thế nào?
Tịnh Độ

Không nên chờ đến đời sau rồi tu

Trong đời này ta niệm Phật là có đại nhân, ta quyết lòng đem cái nhân này đi về Tây Phương Cực Lạc tức là nguyện vãng sanh, rõ ràng “Nhân” gặp “Duyên” sinh ra “Quả báo” vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nhân này là nhân thành Phật, nhưng ta bỏ con đường vãng sanh thành Phật, lại chờ…

Xem chi tiết

Học phật phải mở rông tâm lượng - Tượng thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đây là tình trạng huống bệnh lâu ngày

“Trải qua nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái; trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thê thảm không vui”. Đây là tình trạng huống bệnh lâu ngày. Loại thứ nhất ngày nay chúng ta gọi là bệnh già, danh từ ngày nay gọi là bệnh mất trí nhớ vì tuổi già, nếu nghiêm trọng thì người…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát - Nhân quả ba đời
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đời sau còn có thể kính trọng Tam Bảo

Thứ mười một “Hậu sanh hoàn năng kính trọng Tam Bảo” (Đời sau còn có thể kính trọng Tam Bảo), điều này rất quan trọng! Mười điều trước đều nói về quả báo, điều này là nhân. Đây là việc Phật pháp nói quả sẽ chẳng bỏ sót nhân, nói nhân thì nhất định sẽ nói đến quả báo, cách nói như…

Xem chi tiết