Ấn Quang Pháp Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Sát sanh cúng tế quỷ thần để cầu phước là việc đại ác

Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quí đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô trương mình giàu…

Xem chi tiết

Vãng Sanh Tịnh Độ
Tịnh Độ

Một pháp rất thiết yếu để Vãng Sanh Tịnh Độ

Cần phải rộng tu các trợ hạnh: a. Một là lễ kính Tam Bảo: Xem các hình tượng vẽ trên giấy, bằng gỗ khắc hệt như đức Phật thật, sáng lễ chiều bái, chí thành chí kính, ra vào vái, xá. Dù cách trăm dặm, ngàn dặm vẫn coi như ở trước mắt. Một miếng ăn, một thức uống đều cúng dường…

Xem chi tiết

QUẢ BÁO SÁT SANH
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Quả báo sát sanh

Cao tiên sinh tuổi hơn 40. Thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. Ba năm trước, do hay vì bị nhức đầu, nên đi bệnh viện kiểm tra thì mới phát hiện trong đầu có cục bướu não đè dây thần kinh, dẫn đến chứng nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tổ sư Ấn Quang khai thị – thi kệ toát yếu về giới sát sanh

Muốn tránh thiên tai, nhân họa, nên trừ nghiệp sát Nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ Tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ Trao qua đổi lại, vật người, người vật. Nhân và quả như hình với bóng Ác nghiệp hại thân mình, con cháu bị hại lây Cha mẹ thương con trọn vẹn là đây Dùng đạo lớn…

Xem chi tiết

Cúng giỗ không nên sát sanh - Đại sư Liên Trì
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng tế tổ tiên không nên sát sanh

“Cuối cùng trích dẫn một đoạn khai thị của đại sư Liên Trì, lời nói tuy chỉ có hai câu, nhưng rất quan trọng: “Do vậy, Ngài Vân Thê có dạy khi cúng giỗ tổ tiên chớ nên sát sanh, để giúp thêm phước cho người đã khuất”, câu này là của đại sư Liên Trì nói. Cúng tế người quá cố,…

Xem chi tiết

Biện định về sự sai ngoa trong việc sát sanh tế lễ tại chiêu văn cổ hội
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Số lượng động vật bị con người ăn thịt, giết hại đều gia tăng theo từng năm

Nói đến sát sanh, quả báo của sát sanh thật đáng sợ, trong ác nghiệp sát sanh là tội nghiêm trọng nhất, chính là sát hại chúng sanh. Chúng ta những chúng sanh trong thế giới ta bà, có ai là không sát sanh? Bạn có ăn thịt chúng sanh chăng? Ăn thịt chúng sanh chính là sát sanh, Bạn không giết…

Xem chi tiết

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải hiểu rõ ăn chay chắc chắn có lợi ích

Ăn chay chắc chắn có sự lợi ích. Tại sao vậy? vì thật sự “vĩnh ly sát sanh”. Những người đồ tể tại sao giết hại chúng sanh để bán thịt vậy? Bởi vì có người ăn. Nếu như thế gian này không có người ăn thịt chúng sanh, thì nghề này sẽ không còn nữa! Trong tất cả kinh luận, chư…

Xem chi tiết

HT Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Nhân ác lớn nhất là sát sanh, ăn thịt – HT Tuyên Hóa

Mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Hễ tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Không những chỉ có loài người là phải chịu quả báo mà tất cả chúng sanh cũng vậy; tạo nghiệp từ xưa, ngày nay gặt quả. Điều đó không dễ hiểu đâu. Ví như bị đọa làm súc sinh hoặc ở nơi…

Xem chi tiết

Thầy bói khuyên sát sanh cầu hết bệnh bị quả báo
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Quả báo sát sanh – HT Tuyên Hóa khai thị

Sự thù oán lớn nhất của thế giới không gì hơn là “sát sanh”. Cho nên nói: “Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền.” Nếu quý vị giết cha, anh của người ta thì người ta sẽ giết cha, anh của quý vị. Cứ như vậy mà tàn sát lẫn nhau, không bao giờ chấm dứt. Bởi nhân sát sanh quá…

Xem chi tiết

Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sát sanh là tập khí, là phiền não

Sát sanh là tập khí, là phiền não, ta từ nay về sau không còn sát sanh nữa. Khi không hiểu cái đạo lý này, ở trong phòng chúng ta thường hay xem thấy kiến muỗi, gián những con vật nhỏ này gây phiền phức, hữu ý hay vô ý liền giết chết chúng. Sau khi học Phật rồi không còn giết…

Xem chi tiết

Cảnh địa ngục đáng sợ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải thường giữ tâm khiếp sợ đường ác

Chúng ta căn cứ trên kinh đã nói, một ngày ngắn nhất ở trong địa ngục là hai ngàn bảy trăm năm ở nhân gian chúng ta. Đất nước chúng ta ở trên thế giới này được gọi là nước văn minh cổ xưa, chúng ta có lịch sử năm ngàn năm thì so với trong địa ngục vẫn chưa đến hai…

Xem chi tiết