Đức Phật và Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc) - Thư Viện Hoa Sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Kinh thư nói: ngạo mạn sẽ bị tổn hại, còn khiêm tốn sẽ được lợi ích

Chư vị đồng học, xin chào mọi người! Mời xem Liễu Phàm Tứ Huấn, chương thứ tư “Hiệu quả của đức khiêm”. Ở trước đều nói đến sửa lỗi tích thiện, có thể sửa lỗi tích thiện đương nhiên là rất tốt, nhưng người sống trong xã hội không thể không quan hệ qua lại với đại chúng, do đó làm người…

Xem chi tiết

Muốn độ chúng sinh phải biết bố thí - Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hiện tại thế giới động loạn, vì sao động loạn?

Hiện tại thế giới động loạn, vì sao động loạn? không tin nhân quả, cho nên nhân quả còn quan trọng hơn đệ tử quy, quan trọng hơn thập thiện nghiệp đạo. Bạn xem thấy “an sĩ toàn thư”, ngài chu an sĩ có hai câu nói rất hay: “người người tin sâu nhân quả chính là đạo đại trị của thiên…

Xem chi tiết

Phải chú trọng nhân quả báo ứng, giáo dục gia đình
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đề xướng giáo dục nhân quả

Do đó, người hiểu sâu nhân quả, chẳng dám làm chuyện phi pháp. Không chỉ chẳng dám làm, mà nghĩ cũng chẳng dám nghĩ! Vì vậy, đối với đạo hạnh và tu dưỡng của một cá nhân, nhân quả có sức mạnh vượt xa luân lý, đạo đức. Người tu dưỡng đạo đức khá, nhưng gặp phải những thứ gọi là “danh…

Xem chi tiết

Học tập chia sẻ "Liễu Phàm Tứ Huấn" - Thầy Thái Lễ Húc
Giảng kinh, Thầy Giáo Thái Lễ Húc

[Media] Học tập chia sẻ “Liễu Phàm Tứ Huấn” – Thầy Thái Lễ Húc 5/3/2012

Kính chào các vị trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người! Hôm nay chúng ta vừa ăn tết xong, lần đầu tiên chia sẻ với mọi người khóa trình “Liễu Phàm tứ huấn” này. Năm nay mọi người ăn tết thế nào? Rất tốt! Rất trọn vẹn, hay là ngủ rất ngon, ăn rất ngon? Tốt nhất là phước huệ tăng…

Xem chi tiết

Nếu không thực sự làm bạn sẽ không nhận được lợi ích nào từ Phật pháp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu không thực sự làm bạn sẽ không nhận được lợi ích nào từ Phật pháp

“Người trên toàn thể thế giới, bất cứ ai, những chuyện gặp gỡ trong một đời, bất luận cát, hung, họa, phước, nghèo, giàu, sang, hèn, cho đến những chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày, đều có cái nhân từ trước !” Nói cách khác, tuyệt đối chẳng có một chuyện nào phát sanh ngẫu nhiên, chẳng có chuyện nào…

Xem chi tiết

Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt thị hiếu ưa thích
Ăn chay, Hòa Thượng Tịnh Không

Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt thị hiếu ưa thích

Qua năm mới nhà nhà đều sát sanh, nhà nhà đều ăn thịt, nhất là sát sanh để cũng tế tổ tiên. Thực tế mà nói cũng chỉ là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên, tổ tiên không những không thể được phước mà còn gặp nạn. Đây là quan niệm sai lầm của chúng ta tạo thành! Lại nói…

Xem chi tiết