Niệm Phật thuộc về định thiện hay là tán thiện?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đạo Tràng của chúng ta có chúng Quỷ Thần không?

Đạo Tràng của chúng ta có chúng Quỷ Thần không? Dĩ nhiên là có ! Niệm Phật Đường của chúng ta có trời Dục Giới, trời Sắc Giới, “Chư Thiên Phạm Chúng” ở đây niệm Phật hay không ? Có ! Không những có, mà còn chư đại Bồ Tát của mười phương đến cũng đang niệm Phật ở Niệm Phật Đường.…

Xem chi tiết

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bồ Tát làm hết thảy sự việc đều vì chúng sanh

Bồ Tát làm hết thảy sự việc đều vì chúng sanh, Địa Tạng Bồ Tát nói: “Chỉ cần chúng sanh được độ thì vào địa ngục tôi cũng cam tâm”, đây là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát. Chẳng chấp trước cứng chắc vào những chi tiết nhỏ nhoi này, làm vậy thì đúng như pháp. Trong Phật pháp, giới luật…

Xem chi tiết

Chúng sanh trong khắp hư không pháp giới đều tạo vô biên tội nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến

Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến, tất cả đều đem việc này coi thành việc thông thường, cho nên riết rồi không ai để ý và quan tâm đến, mà không biết quả báo rất đáng sợ! Không kể xuất gia hay tại gia, có mấy người học Phật đã thiệt giác ngộ, thiệt hối…

Xem chi tiết

Giễu cợt khinh thường Tượng Phật, Bồ Tát bị quả báo chết tức thì hồn bị đọa nơi Địa Phủ
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Giễu cợt khinh thường Tượng Phật, Bồ Tát bị quả báo chết tức thì hồn bị đọa nơi Địa Phủ

Ở Ma Thành tỉnh Hồ Bắc có hai người đã đỗ cử nhân, một người hết lòng tin Phật, một người thì chê bai báng bổ. Một hôm, cả hai cùng đọc sách trong điện thờ Bồ Tát Địa Tạng, bỗng có một người mang thịt chó đến biếu. Người tin Phật liền xua tay bảo đi nơi khác, không cho vào…

Xem chi tiết

Trì chú Đại bi thoát tà thuật
Mật Tông

Trì chú Đại bi thoát tà thuật

Vấn đề tâm linh mầu nhiệm vốn khó có thể giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, đó là những hiện tượng có thật trong đời sống. Có điều chúng ta cần thận trọng, nếu dễ dãi chấp nhận, thiếu cân nhắc, xem xét thật hư sẽ rơi vào tà kiến mê tín dị đoan; còn nếu phủ nhận, chối bỏ hết cũng…

Xem chi tiết

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Quang Mục cứu mẹ
Phim Phật Giáo

[Phim Hoạt Hình] Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát (6 tập)

Hoạt Hình: Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ tát Đại Tạng được đức Thế Tôn giới thiệu khá chi tiết trong kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện. Ngài có oai đức không thể nghĩ bàn, trí tuệ rộng lớn không thể nghĩ bàn, biện tài không thể nghĩ bàn, nguyện lực cũng không thể nghĩ bàn… Khi còn tu…

Xem chi tiết

Ý nghĩa nhiệm mầu của sự cúng dường
Đạo Phật

Ý nghĩa nhiệm mầu của sự cúng dường

Thông thường thì chúng ta vẫn hiểu cúng dường là cung cấp vật thực, đồ quý báu hoặc hương, đăng, hoa quả cúng dường để tỏ lòng quý kính, sùng mộ Phât, Bồ Tát và các hàng Thánh hiền. Nhưng trên thực tế, cúng dường cũng có nhiều thể thức và được xem với các ý nghĩa và lợi ích khác nhau.…

Xem chi tiết

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng – HT Tịnh Không

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Nguyên văn: Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký) Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không Cư sĩ Truyền Tịnh chỉnh lý. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Đọc online trực tiếp ebook: Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Download Phát Khởi Bồ…

Xem chi tiết

Đức Bồ Tát Phổ Hiền
Đức Phật

Đức Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền là vị hiền rất gần bậc thánh hay giáo hóa khắp tất cả chỗ. Đức độ khắp tất cả pháp giới, khéo hay điều phục thuận thảo gọi là Phổ Hiền. Điều thiện vi diệu khắp tất cả chỗ gọi là Phổ Hiền. Thuở xưa, Ngài là con thứ tư vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng Độ. Do cúng…

Xem chi tiết

Bồ Tát Long Thọ, người được xem như Đức Phật Thích Ca thứ hai
Đức Phật

Bồ Tát Long Thọ, người được xem như Đức Phật Thích Ca thứ hai

Long Thọ (Nagarjuna) là một vị luận sư vĩ đại người Ấn Độ sống vào TK I thứ II SCN. Sư là người có công tổng hợp, chỉnh lí và hoàn thiện tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, giúp cho Đại Thừa phát triển rực rỡ như ngày nay. Khoảng 500-600 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật giáo có những…

Xem chi tiết

Đại sư Thiếu Khang - Liên Tông Ngũ Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Thiếu Khang – Liên Tông Ngũ Tổ

Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: “Con có biết đó là ai chăng?” Ngài bỗng ứng tiếng đáp: “Đức Bổn…

Xem chi tiết