Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quả báo đều là bình đẳng, bất luận giàu sang, nghèo hèn

Quả báo đều là bình đẳng, bất luận giàu sang, nghèo hèn, trong kinh nói tới “Sát Lợi”, trước kia ở Ấn Độ là hoàng tộc, Bà La Môn là những nhà tôn giáo có địa vị cao trong xã hội, trưởng giả, cư sĩ đều có phước báo. Phía sau nói “hết thảy các người và những chủng tộc dòng họ…

Xem chi tiết

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ
Lời dạy của đức phật, Thiền sư Thích Thanh Từ

Tinh tấn – H.T Thích Thanh Từ

Hôm nay chúng tôi sẽ nói một số cách thức tu hành phổ thông, Phật tử tùy theo căn cơ, sở thích mà tự chọn pháp tu thích hợp với mình. Được vậy công phu mới tinh tấn liên tục, niềm tin vững chắc, không bị lay chuyển bởi bất cứ trở lực nào bên ngoài. Nói về những điều kiện tu…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đức Phật

Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bậc Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân nhiều phen, đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không…

Xem chi tiết

Nhân quả giống như bóng theo hình
Đạo Phật, Thiền sư Thích Thanh Từ

Hãy tin những gì? – HT. Thiền Sư Thích Thanh Từ

Một vị Bà La Môn đến hỏi Phật: – Nghe nói Gotama Ngài biết huyễn thuật và dùng huyễn thuật ấy để lôi cuốn những người ngoại đạo phải vậy chăng? Phật liền nói với vị Bà La Môn: – Này Bà La Môn! Ngươi chớ có tin điều gì do báo cáo đem lại, chớ có tin điều gì do tin…

Xem chi tiết

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Quang Mục cứu mẹ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật dùng pháp môn Niệm Phật để dạy cô Bà La Môn

Lần trước giảng tới đoạn đức Phật dạy cô Bà La Môn dùng pháp môn Niệm Phật sẽ biết được mẹ mình sau khi chết thần hồn thác sanh vào cõi nào. Chúng ta biết Phật pháp Ðại Thừa, Tiểu Thừa, pháp môn vô lượng vô biên, môn nào cũng có thể thành Vô Thượng Ðạo. Tại sao Phật chẳng dạy cô…

Xem chi tiết

Vua Diêm La nói kệ dưới Địa Ngục
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Sự cảm ứng Niệm Phật được thoát khỏi địa ngục

Ở nước A du sa xứ Thiên Trúc, có một Bà la môn ngu si không tin Tam Bảo, thường tạo nghiệp ác. Vợ ông này có lòng tin trong sạch, thông hiểu pháp, tu Niệm Phật Tam muội. Cô thường khuyên chồng niệm Phật A di đà, nhưng không được nghe theo. Vợ Bà la môn là người đẹp, nên ông…

Xem chi tiết

Đức Phật dạy: Đời người có 4 thứ không tồn tại vĩnh cửu, ai cũng nên biết để bớt thống khổ
Lời dạy của đức phật

Đức Phật dạy: Đời người có 4 thứ không tồn tại vĩnh cửu, ai cũng nên biết để bớt thống khổ

Biết được đó là những việc gì, chúng ta sẽ không còn quá thống khổ, đau đớn khi không thể níu kéo được chúng. Vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni sống tại Kỳ Viên tịnh xá, có cặp vợ chồng thuộc đẳng cấp Bà la môn nọ có cô con gái khoảng 14, 15 tuổi rất đoan trang, thông minh lại…

Xem chi tiết

Ý nghĩa của các vật phẩm cúng dường Phật
Đạo Phật

Ý nghĩa những vật phẩm cúng Phật

Nhằm tránh tình trạng cho rằng Phật giáo mê tín, dị đoan, chỉ biết van xin, cầu nguyện; cũng để giúp hàng Phật tử chúng ta hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu chân thật về nền giáo học của Phật giáo, người viết xin giải thích sơ lược về ý nghĩa của những vật được thờ cúng. Phật giáo không phải là một…

Xem chi tiết

Đạo Phật
Đạo Phật

20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật

Đạo Phật ngày nay đôi khi vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thực – tức là giáo pháp cội rễ – mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn lắm hoa và nhiều trái. Nên có nơi, có lúc suy vi, có nơi lạc lối. Từ đấy, khó phân biệt đâu…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXVIII: Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma; bodhidharma) 第 二 十 八 祖 菩 提 達 磨 尊 者 Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa
33 vị tổ Ấn Hoa

28. Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma)

Đầu thế kỷ thứ mười một sau Phật Niết bàn Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, cha là Hương Chí vua nước nầy. Vua Hương Chí sanh được ba người con trai, Ngài Là Vương tử thứ ba. Thưở nhỏ, Ngài đã có chí siêu việt và đặc tài hùng biện. Nhơn vua Hương Chí thỉnh Tổ Bát Nhã Đa…

Xem chi tiết

Dòng họ Thích Ca (Sākya) diệt vong
Đức Phật

Vua Lưu Ly thảm sát dòng họ Thích Ca

Tư liệu kinh điển ở cả hai truyền thống ở Hán tạng và Nikāya đã đồng thời xác tín rằng, sự kiện thảm sát dòng họ Thích Ca của vua Tỳ Lưu Ly là một sự kiện chấn động lịch sử nói chung và Phật giáo nói riêng. Sinh ra thân phận tỳ nữ, một bước lên ngôi hoàng hậu, thật là…

Xem chi tiết