Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Medias

[Media] Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nên sớm nghiên cứu Pháp Hộ Niệm

Luận về niệm Phật tam muội trong Kinh Hoa Nghiêm

Hãy nhắc nhở những ai muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì sớm nghiên cứu Pháp Hộ Niệm đi. Những ai biết qua Pháp Hộ Niệm rồi muốn phát tâm đi hộ niệm giúp người vãng sanh, cũng nên nghiên cứu sâu hơn Pháp Hộ Niệm đi. Những ai chưa tin thì tin đi nhé, có chút niềm tin này, thúc đẩy chư vị bắt đầu nghiên cứu Pháp Hộ Niệm, có nghiên cứu rồi chư vị sẽ phát hiện ra những điều đáng chú ý… Ồ!… Người này bị trở ngại chỗ này, người kia bị trở ngại chỗ nọ… Hầu hết người nào cũng gặp nhiều trở ngại dẫn đến chỗ đọa lạc khổ đau. Nghiên cứu giúp mình phát hiện ra những điều sơ suất cần phải tránh. Khi chưa biết hộ niệm, chúng ta không biết những sơ suất này. Chúng ta lầm lạc như nhiều người đang lầm lạc, cứ tự nhiên gây chướng ngại cho nhau. Khi đi hộ niệm rồi chư vị sẽ thấy vấn đề sơ suất nằm sát bên cạnh. Hàng vạn, hàng triệu người không được hộ niệm đều bị sơ suất trùng trùng, gây nên chướng nạn chập chùng, không được hóa gỡ. Nghiên cứu Pháp Hộ Niệm giúp để tránh sự sơ suất, làm đúng chánh pháp, để chính mình được vãng sanh, để cứu người có duyên vãng sanh.

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (141)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *