Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Lòng tôn kính Phật vô biên (Boundless homage to Buddha – English version below)

Lòng tôn kính Phật vô biên - Thiền Tôn Phật Quang
“ … Chúng ta hãy lễ kính Phật với tất cả lòng biết ơn, tôn kính. Nếu được như vậy thì phước của ta sẽ tăng lên từng ngày, nghiệp xưa mỏng dần và tội lỗi cũng được bớt đi. Ở những kiếp xưa mình có thể đã gây nên nhiều tội, nay mình chuộc lại chỉ bằng lòng tôn kính Phật, bằng sự lễ kính mỗi ngày khiến nghiệp xưa mỗi lúc mỏng dần và phước đức sẽ ngày càng thêm phát triển.
Và khi phước đã tăng thì đời sống sẽ trở nên dễ chịu, thoải mái, tốt đẹp hơn. Chúng ta nhanh chóng có thêm trí tuệ để biết được lỗi của mình, việc sai biết sai, việc đúng biết đúng. Mình làm việc gì cũng dễ đúng hơn, dung mạo đẹp dần, và uy đức sẽ ngày thêm lớn mạnh. Những lời mình nói sẽ được người quý trọng, phiền não trong tâm cũng dễ được kiểm soát, dù sinh cõi giới nào thì cũng là cõi Phật, dễ gặp Phật Pháp và thực hành theo Phật Pháp. Một khi trong lòng đã đầy ắp lòng tôn kính Phật, ma không dám nhập và quỷ thần cũng không dám tác động vào tâm. Công đức lễ kính Phật vì thế thật lớn lao, giúp ta an ổn một đời tu hành tinh tấn.
Hãy nhớ rằng: điều rất căn bản trong sự tu hành chính là lòng tôn kính Phật. Chúng ta phải làm sao để hiểu được Phật sâu sắc và yêu kính Người vô hạn.
Chỉ cần yêu kính Phật thôi, để dù sống hay chết chúng ta cũng không màng điều gì khác nữa.
Chỉ cần yêu kính Phật thôi, chúng ta sẽ có được hết tất cả, từ tình thương yêu con người cho đến muôn loài, vạn vật …”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
(Trích sách “Lòng tôn kính Phật vô biên” Trang 61, 62 – congtyphapquang.com)
ENGLISH VERSION
“ … Every day, we should kneel in front of Buddha with our most reverence for Him. If we can do so, we would be able to have more blessings. The more blessings we have, the less bad karma for us would be. We would have committed sins in our past lives, and we could only lessen our bad karma, only when we pay homage to Buddha and kneel in front of Buddha every day.
And when we are blessed, our life would become more pleasant. We would be more knowledgeable to be aware of our mistakes, errors as well as the wrong and the right. With that intelligence, we would be able to know what is the right thing to do. We would be respected by others. Our advice for others would be appreciated. We could also easily control our mind and emotion. Regardless of what we do, we would also head towards Buddha to practice Dharma. Once we have the unequivocally reverence for Buddha, no evil spirits would be able to influence us. Therefore, our reverence for Buddha would be the most important factor in helping us strengthen our minds and improve our cultivation.
Please remember that: Having boundless homage for Buddha is the most basic but important obligation in cultivation. We must do everything in our power to understand Buddhism principles and have reverence for Buddha boundlessly and infinitely.
Only when we achieve that level of understanding about Buddha and having the boundless homage for Him.
And only when we achieve the above, we would be able to love all beings, love our country unconditionally and infinitely
Namo Shakyamuni Buddha! …”
(Quoting from 61st – 62nd page of book “Boundless homage to Buddha” – www.congtyphapquang.com)
Nguồn THIỀN TÔN PHẬT QUANG
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *