Đại sư Huệ Viễn - Liên Tông Sơ Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Huệ Viễn – Liên Tông Sơ Tổ

Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn. Cả song thân đều khuyết danh. Thuở ấy, còn gọi là thời Ngũ Hồ, mặc dù có nhiễu nhương, nhưng các tư tưởng học thuyết…

Xem chi tiết

194 câu nói trích từ bài giảng của Ngài Ajahn Chah
Thiền Tông

194 câu nói trích từ bài giảng của Ngài Ajahn Chah

Lời giới thiệu Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm hai mươi tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm; hằng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Hư Vân
Thiền Tông

Tham thiền cùng niệm Phật – Hòa Thượng Hư Vân

Người niệm Phật, ai ai cũng hủy báng tham thiền. Người tham thiền, ai ai cũng hủy báng niệm Phật. Ví như khi đối đầu với cái chết, chúng ta lại muốn đối phương sớm chết theo mình. Đây là hiện tướng xấu xa trong nhà Phật, thật rất đau lòng ! Thế tục có câu: “Gia đình hòa hợp thì muôn…

Xem chi tiết

Tu niệm Phật Tam Muội phương tiện đàm
Đạo Phật

Tu niệm Phật Tam Muội phương tiện đàm

Lời Nói Đầu Tu niệm Phật Tam Muội Phương Tiện Đàm bàn giải về phương tiện pháp môn niệm Phật tam muội (chánh định), mục đích khiến cho chúng sanh bỏ mê về giác. Mục đích chính yếu của Phật pháp dùng những phương tiện gì làm cho chúng sanh tiến tu Thánh đạo, không còn phiền não để thoát khỏi bể…

Xem chi tiết

Phổ Hiền Bồ tát
Đức Phật

Thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ tát – Phật tử cần phải biết

Việc mua, thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ tát phải xuất phát từ sự thành tâm của gia chủ muốn thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ tát về nhà để thờ. Nhưng tôn tượng Phổ Hiền Bồ tát không phải là việc ngẫu hứng thích là mua, thỉnh được. Phổ Hiền Bồ tát là ai? Tây phương Tam Thánh thì có Đức Phật A…

Xem chi tiết

Truyền thống chuyển bánh xe pháp của chư Phật
Đạo Phật

Truyền thống chuyển bánh xe pháp của chư Phật

Giáo lý Tứ Đế là nền tảng của toàn bộ hệ thống giáo lý Đạo phật. Bốn chân lý này đã được tự thân Đức phật chứng nghiệm và truyền dạy lại. Có thể nói Tứ Diệu Đế không chỉ là bài pháp đầu tiên mà đây là tư tưởng chính yếu, xuyên suốt trong 45 năm hoằng hoá độ sanh của…

Xem chi tiết

LỜI DẠY VÀNG NGỌC CỦA CÁC VỊ TỔ:
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Lời khai thị vàng ngọc của các vị Tổ

Những lời khuyên vàng ngọc của các vị tổ truyền lại cho người đời sau. NGÀI ẤN QUANG ĐẠI SƯ dạy: Người tu hành mà không nguyện vãng sanh, thì dù cho tu hành có giỏi cho mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi. NGÀI TĨNH AM ĐẠI SƯ dạy: Người lo tu hạnh làm phước,…

Xem chi tiết

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung
Hòa Thượng Tịnh Không, Tịnh Độ

Trợ Niệm và chuẩn bị khi lâm chung – Pháp sư Tịnh Không

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung Pháp Sư Tịnh Không (Tỳ Kheo Thích Nhuận Nghi biên soạn) Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “sanh ký tử quy, nghĩa là ; Sống gởi trần gian, chết lại về”. Vậy khi chết chúng ta đi về đâu? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, chỉ có bậc Đại giác…

Xem chi tiết

Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung
Tịnh Độ

Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung

Con nghe nói hộ niệm vãng sinh, nhất là cho người hấp hối sắp chết, nhưng con không hiểu phải hộ niệm như thế nào mới đúng cách? và phải làm sao cho người chết được lợi lạc vãng sinh? Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ Đây là một vấn đề rất hệ trọng đối…

Xem chi tiết

Tiếp dẫn Tây phương cực lạc
Tịnh Độ

Ý Nghĩa Vãng Sanh – Thích Viên Giác

Thế giới mà chúng ta đang sống luôn bất an, bất toàn và tạm bợ mà trong kinh A Di Đà gọi là trược thế. Kiếp nhân sinh đầy ô trược và tai nạn: mưa gió trái mùa, bão lụt, động đất, sóng thần, hạn hán, biến đổi khí hậu gọi là kiếp trược. Con người thì luôn bị bản năng dục…

Xem chi tiết

Thực hành Chánh Pháp
Đạo Phật

Cúng dường Như Lai thì phải thực hành Chánh pháp

Để gieo trồng thiện căn, vun bồi phước đức thì hàng đệ tử Phật thường ưa thích cúng dường lên Đức Thế Tôn. Thường thì chúng ta hay sắm sửa cơm, nước, hương, đèn, hoa, trái (lục cúng) làm lễ phẩm dâng cúng Đức Phật. Sau khi đã thành tâm dâng cúng, lòng mình cảm thấy hoan hỷ với phước thiện đã…

Xem chi tiết

Niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi
Đạo Phật, Tịnh Độ

Thoát sinh tử luân hồi nhờ Niệm Phật

Đệ tử chúng con, nhờ giáo huấn của đức Bổn sư, nhờ ơn lành thường giăng bủa của đức Từ phụ, nhờ sự khai thị rõ ràng của Thiện tri thức, hôm nay mới biết được mục đích quan trọng và chân chánh của pháp môn niệm Phật, là niệm Phật thì phải vì thoát ly sinh tử luân hồi. Đức Bổn…

Xem chi tiết