Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm (1998) (đến tập 555) – HT Tịnh Không

HT Tịnh Không

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm

(Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm – thứ nhất)

 • Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
 • Thời gian : {12 năm}  Khởi giảng từ ngày 18 tháng 05 năm 1998 – đến ngày 28 tháng 02 năm 2010
 • Địa điểm:
  – Phật Giáo Cư Sĩ Lâm – Singapore
  – Giảng Đường Hoa Nghiêm – Malaysia
  – Tịnh Tông Học Viện – Úc Châu
 • Video số : 12-17 – [tổng cộng có 2121 tập]
 • Chuyển ngữ: Hạnh Chơn ; Thiên Quang ; Minh Tiến; Giới Niệm; Tâm Anh; Lệ Bảo; Quảng Viên; Nhuận Linh; Đồng Tri; Phước Ngọc ; Liên Hải; Nguyên Thanh; Chơn Ngộ & Huệ An
 • Biên tập: Diệu Pháp Âm; Minh Tâm ; Bình Minh; Nguyên Anh & Nguyên Tâm

Hiện tại đang được dịch Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm – thứ nhất (từ tập 001-555) ngày và Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh (tập 1463-1576)

Xem Youtube tập 1-200

 

Tập 201-400

 

Tập 401-555

Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1463-1576

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1463

Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm

Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không

Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội

Khởi giảng từ ngày 07 tháng 11 năm 2005

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến

 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm Mp3

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555

MP3 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm – 1 lần 555 tập full 22.5GB tải về

Được gắn thẻ

3 bình luận trong “[Media] Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm (1998) (đến tập 555) – HT Tịnh Không

  1. Bản full là 22.5GB nó lớn hơn dung lượng drive của gmail google nên bạn tải trực tiếp ở link trên bài viết nhé. chứ không up lên mail để gửi được
   Hạn chế của Google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *