Giảng kinh, Liên Trì Ðại Sư

[Media] A Di Ðà Kinh Sớ Sao Liên Trì Ðại Sư Soạn

A Di Ðà Kinh Sớ Sao – Liên Trì Ðại Sư

Kinh A Di Ðà Sớ Sao

  • Liên Trì Ðại Sư soạn thuật
  • Hòa Thượng Hành Trụ dịch Việt.
  • Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Kim Phượng

Download & Ebook PDF

Youtube

A Di Ðà Kinh Sớ Sao – Liên Trì Ðại Sư MP3

Tập 01

Tập 02
Tập 03
Tập 04
Tập 05
Tập 06
Tập 07
Tập 08
Tập 09
Tập 10
Tập 11

Tập 12

Tập 13
Tập 14
Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19
Tập 20
Tập 21
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *