Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ý nghĩa thật sự của việc thắp đèn là gì?

Tây Phương tam Thánh
Phàm là người tu học Phật Pháp, trong nhà đều có bàn thờ Phật – Bồ Tát. Trên bàn thờ ngoài hương hoa, trà nước ra thì còn có một cặp đèn hai bên bàn Phật. Đại đa số mọi người cho rằng trên bàn thờ để hai cây đèn là để cho bàn thờ được sáng sủa, ngoài ra không có ý nghĩa nào cả.
Cũng có người cho rằng cúng đèn trên bàn Phật là đang tu phước cúng dường, tương lai nhất định sẽ được hưởng phước báo.
Thậm chí còn có người cho rằng bàn thờ Phật, Bồ Tát mà không thắp đèn cho sáng thì công việc làm ăn theo đó cũng bế tắt, cho nên họ ra sức mỗi ngày đều thắp đèn.
Vậy thì ý nghĩa thật sự của việc thắp đèn là gì?
Nói đến thắp đèn cúng Phật đây chẳng phải là bảo ta ở trước mặt Phật, Bồ Tát thắp một cây đèn, nếu ta hiểu như vậy là chỉ hiểu trên mặt hình tướng mà thôi, không thể hiểu được cái ý nghĩa bên trong của nó.
Đèn cầy hay đèn dầu mà ta dâng cúng trên bàn Phật đó tượng trưng cho ý nghĩa là ta thiêu đốt chính mình để chiếu soi cho kẻ khác. Chính mình có thể hy sinh được, có thể đem tiền tài, thể lực, trí tuệ của mình hiến dâng cho xã hội, vì tất cả đại chúng mà mưu cầu hạnh phúc.
Nếu ngày ngày trên bàn Phật ta thắp đèn để cúng Phật, nhưng trong cuộc sống hằng ngày khởi tâm động niệm đều chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, vậy thì cách này không có một tí hữu dụng gì cả. Bởi vì đó chỉ có hình thức mà không có cái tâm chân thật trong đó.
Phật, Bồ Tát có cần anh ngày ngày thắp đèn cúng dâng cho Phật, Bồ Tát hay không? Không có, các Ngài không cần anh làm điều này.
Trong nhà có Phật đường, ngày ngày ta thắp đèn, là nhắc nhở chính mình không được quên ta phải hy sinh để phụng hiến cho xã hội, phụng hiến cho chúng sanh, phụng hiến cho Phật Pháp. Phước báo cúng dường đèn cho Phật là từ đây mà ra.
Nói đến phụng hiến cho Phật Pháp chính là tự mình phải nổ lực tu hành, phải nhất tâm nhất ý mà niệm Phật cho thật tốt. Phải niệm cho ra được cái dáng của hạnh phúc và tự tại, khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy được rất rõ ràng học Phật không tệ, học Phật quả thật có được lợi ích.
Từ đó, mọi người phát khởi cái tâm hâm mộ đối với Phật Pháp và muốn học Phật Pháp.
Nếu như ta học Phật mà mỗi ngày vẫn cảm thấy rất đau khổ, thân tâm đều chẳng an vui, khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy học Phật chẳng có chút lợi ích gì cả.
Thậm chí có người học Phật rồi nhưng lại quên mất chính mình là học trò của Phật, vẫn ngày ngày đi chửi mắng người, vẫn gây tạo thị phi cùng người, vẫn là anh tranh tôi đoạt cùng người, khiến cho mọi người sợ hãi lánh xa.
Vậy đây chính là tội đồ của nhà Phật. Tại sao?
Vì ta đã làm cho hình ảnh Phật Pháp xấu đi trong mắt mọi người, khiến cho mọi người khi nhìn thấy Phật Pháp ít nhiều đều nẩy sanh ác cảm, chẳng muốn tiếp xúc, vậy thì còn ai muốn học Phật nữa chứ?
Đây chẳng phải là ta đã đem Phật Pháp huỷ diệt đi mất đó sao?
HT. Ân Sư TỊNH KHÔNG
A Di Đà Phật xin thường niệm
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *