Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quyết định không tạo ác nghiệp

Mục tiêu cầu vãng sanh - HT Tịnh Không
Cuộc đời quá ngắn ngủi quyết định không tạo ác nghiệp, ân phải báo, oán phải quên sạch sẽ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ!
Trưởng Lâm ở trong xã hội Singapore có địa vị rất cao, ông có của cải, chúng ta đều thấy rất rõ ràng, mọi thứ đều không thể mang đi được, thật sự là “mọi thứ đều để lại, chỉ có nghiệp mang theo”.
Cho nên, người thật sự hiểu rõ, người giác ngộ thì ở trong một đời ngắn ngủi này quyết định không tạo ác nghiệp, quyết định không kết oán với tất cả chúng sanh. Điều này là quan trọng hơn hết. Oan gia trái chủ nhất định phải hóa giải. Ta thiếu người thì ta phải hoan hỷ vui vẻ trả sạch sẽ, người khác thiếu ta thì ta không cần nữa, để tránh phiền phức.
Ân phải báo, oán phải quên sạch sẽ. Không những chúng ta không sân hận oan gia trái chủ của chúng ta, mà chúng ta còn phải tu học, tụng Kinh niệm Phật để hồi hướng cho họ, nguyện họ cùng thành Phật đạo, hy vọng họ có thể giác ngộ sớm hơn, quay đầu sớm hơn. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.
✍️Trích Thái thượng cảm ứng thiên – tập 53
Chủ giảng: Hoà Thượng Tịnh Không
Hoan nghênh lưu thông công đức Vô Lượng. A Di Đà Phật
Được gắn thẻ , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *