Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật – trong tâm trừ được tham sân si, tâm địa thanh tịnh, thì tướng mạo bên ngoài làm sao không thay đổi!

Đức Phật ngồi tòa sen
Các vị thường đến niệm Phật đường để niệm Phật, người ta hỏi niệm Phật có cái gì tốt ?
Bạn nên nói, niệm Phật được dung nhan phát sáng, quang sắc hơn người, làm cho người vừa thấy bạn liền sanh tâm hoan hỉ. Công phu niệm Phật của bạn biểu hiện bên ngoài, càng niệm càng trẻ trung, càng niệm thân thể càng khoẻ mạnh; vốn dĩ thân thể nhiều bệnh tật, khi vừa niệm, bất cứ bệnh gì cũng tiêu tan !
Bệnh của bạn từ đâu mà ra ? Từ vọng tưởng.
Phật trên kinh nói, tham-sân-si là ba độc hoặc bệnh độc. Trong lòng có bệnh độc thì hoàn cảnh bên ngoài trược ác. Trược là ô nhiễm, do ý niệm không tốt, khởi tâm động niệm không phải thiện niệm. Ngoài có trược ác, trong có ba độc, trong ngoài giao cảm thì bạn làm sao không bị bệnh ?
Mức độ phát bệnh cùng với mức độ giao cảm trong ngoài của bạn thành ra vấn đề. Nếu bạn hiểu rõ thì bên trong tẩy sạch hết bệnh độc, trừ bỏ tham-sân-si. Trong tâm trừ tham-sân-si, tôi xin nói với các vị, hoàn cảnh bên ngoài lập tức thay đổi.
Chúng ta cần phải khẳng định, tâm địa thanh tịnh quang minh thì bạn sẽ không bị ô nhiễm, cũng sẽ không tiếp nhận ô nhiễm, tuyệt đối không gặp phải những độc hại này.
Nhà Phật dạy người sanh tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi có thể hóa giải hết thảy độc tố. Đạo lý này rất sâu !
Cho nên chân thật niệm Phật thì công phu có lực.
H.T. TỊNH KHÔNG !
Được gắn thẻ , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *