Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đương tương kính ái

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
🌿“THẾ GIAN NHÂN DÂN, PHỤ TỬ, HUYNH ĐỆ, PHU PHỤ, THÂN THUỘC, TƯƠNG ĐƯƠNG KÍNH ÁI, VÔ TƯƠNG TẮNG TẬT”.🌿
🌾(Thế nên ở đời cha con, anh em, vợ chồng, thân thuộc nên thương kính nhau, không nên ganh ghét nhau).🌾
“Tắng” là ghét hận, đây là Phật chỉ dạy chúng ta, chư vị muôn ngàn lần phải nên ghi nhớ. Trong tam phước, câu thứ nhất Phật khuyên chúng ta phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Ở thế gian, cha con, anh em, chồng vợ, thân thuộc đều là trong đời quá khứ có nhân duyên rất sâu, nếu không có duyên thì không thể trở thành người một nhà. Những thứ duyên này rất phức tạp, chúng ta phải hiểu rõ. Duyên có thể thiên biến vạn hóa, duyên tốt có thể biến thành duyên ác, duyên ác cũng có thể biến thành duyên tốt. Điều này phải xem lực lượng nội ngoại. Nội là phải nhờ vào Giác Ngộ, ngoại thì phải nhờ vào Thiện Tri Thức, Bạn Lành.
Phật nói với chúng ta, sanh làm người trong một nhà có bốn loại quan hệ, Báo Ân, Báo Oán, Đòi Nợ, Trả Nợ. Nếu không có mối quan hệ này thì không thể vào cùng một nhà. Kẻ báo ân đến là tốt, đều là con hiếu, cháu hiền, cha hiền, con hiếu đều là báo ân không cần người dạy, là tự nhiên. Còn kẻ báo oán đến tức là con phá của, có thể khiến cả nhà bạn bất an, nếu nghiêm trọng thì có thể khiến cho nhà tan người chết. Còn kẻ đến đòi nợ, đòi xong thì nó đi mất, tùy bạn thiếu nó bao nhiêu, thiếu ít thì nó sẽ ra đi lúc còn rất nhỏ. Thiếu nhiều có thể nuôi nó đến tốt nghiệp đại học, sắp sửa đi làm thì nó ra đi. Còn kẻ đến để trả nợ thì đứa bé này đối với cha mẹ không có tâm cung kính, không tôn kính, tuy nhiên nó sẽ cúng dường, nó sẽ cung cấp cho bạn nhu cầu sinh hoạt. Nếu thiếu nhiều, nó chăm lo rất đầy đủ, cho bạn rất nhiều tiền bạc. Nếu thiếu ít, nó sẽ rất tính toán, mỗi tháng nó có thể chu cấp cho bạn vài đồng phí sinh hoạt, nó không cho nhiều. Trong xã hội thường thấy được những điều này. Người thế gian không biết nhưng chúng ta biết, hiểu được mối quan hệ này. Cho nên đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán là quan hệ như vậy. Duyên mỏng hơn một chút thì trở thành bạn bè thân thích. Bất luận là thiện duyên hay ác duyên, gặp được Thiện Tri Thức thì thiện duyên sẽ càng thiện hơn, ác duyên cũng trở thành thiện, vậy thì tốt rồi, đừng nên tính toán cái ác của quá khứ.
Cho nên Phật dạy chúng ta “đương tương kính ái” hai bên phải có thể bao dung lẫn nhau, phải có thể tôn trọng tương thân tương ái. “Vô tương tắng tật”, con người không phải là thánh hiền, không tránh khỏi có lỗi lầm, phải biết bao dung lỗi lầm của người khác, đừng nên ghét hận, đừng nên đố kỵ, điều này vô cùng quan trọng. Nuôi dưỡng cái đức của chính mình. Hóa giải những mối oan kết này, người và người trong đời quá khứ có những oán thù, những oán thù này có thể hóa giải được.
Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Tập 20
Chú giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Tháng 11/1994
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
A DI ĐÀ PHẬT!
Xin thường niệm
Được gắn thẻ , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *