Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đầu tiên phải học đạm bạc, không nên quá nỗ lực, việc gì cũng đều tùy duyên, sao cũng tốt

Hoà Thượng Tịnh Không
Quý vị xem trong Hoàn Nguyên Quán nói rất hay, Hiền Thủ quốc sư nói rằng: Tùy duyên diệu dụng, diệu dụng chính là không trước tướng, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Phàm phu rất phiền phức, họ trước tướng. Chúng ta ở trong hiện tượng học được gì? Học không chấp tướng, thiện ác nhị biên đều không trước. Như vậy chúng ta niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc không phải là cõi đồng cư, cũng không phải là cõi phương tiện, đó là sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, vì sao vậy? Quý vị đã thành pháp thân Bồ Tát. Học như thế nào? Đầu tiên phải học đạm bạc, không nên quá nỗ lực, việc gì cũng đều tùy duyên, sao cũng tốt. Đây là chúng ta quay đầu, thật sự quay đầu, bắt đầu từ đây.
Trước đây chúng ta đối với mọi việc đều rất siêng năng, rất so đo tính toán, không làm như vậy không được. Bây giờ chúng ta nâng cao một bậc, nâng cao điều gì? Qua loa, sao cũng được, đừng coi nó là vấn đề gì quá quan trọng. Chỉ có một việc thật sự đáng để trong lòng, đó là niệm Phật A Di Đà. Ngoài việc này phải siêng năng ra, ngoài ra đều có thể không cần quan tâm, có hay không có cũng tốt. Nói chuyện với bất cứ ai đều là A Di Đà Phật, họ nói rất nhiều, đều A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta không nghe lọt vào tai nên không biết, họ cũng rất hoan hỷ, tưởng rằng ta đã nghe. Thật ra một câu ta cũng không hề nghe, toàn là nghe A Di Đà Phật.
Đối với họ có lợi ích, mỗi tiếng đều là A Di Đà Phật, rót vào trong nhĩ căn của họ. Những gì họ nói với ta đều không sao, đều là việc thế gian. Đó đều là giả, không phải thật. Chúng ta mỗi niệm đều là Phật A Di Đà, đây là hạt giống kim cang. Phải hiểu đạo lý này, đạo lý này nên ứng dụng trong đời sống hằng ngày, công phu dần dần có hiệu quả.
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *