Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cái gì là cái thiện và cái ác thật sự?

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Quả vui của nhân thiên tuy ở đời này có thể là thuận ích, không phải là đời khác. Đời khác nếu như không đạt được thuận ích, đó gọi là bất thiện. “Nên không gọi là thiện”. Đây là một tiêu chuẩn của thiện ác. Chúng ta ngay trong đời này có thể giúp đỡ chúng sanh được lợi ích, nhưng pháp này, sự việc này sau đó ảnh hưởng không tốt. Người đời sau sẽ bị hại, đây không phải là chân thiện. Điều này phải nên biết. Cổ nhân đối với sự việc này rất coi trọng. Đây chính là nói rõ vì sao cổ nhân không phát triển khoa học. Chúng ta nhìn thấy điều này sẽ hiểu được cổ thánh tiên hiền họ biết được, thứ này hiện tại có điểm tốt, tương lai sẽ biến chất, biến chất chính là làm tổn hại đại chúng, đây không gọi là thiện. Thiện là gì? đời đời kiếp kiếp đều thiện. Cổ nhân dạy người ta hiếu thảo cha mẹ, tôn kính sư trưởng, dạy người trung với quốc gia, đây là đời đời kiếp kiếp đều thiện. Điều này sẽ không biến thành ác. Khoa học kỹ thuật phát minh những thứ này, hiện tại là có lợi ích, nếu như bị những người có dã tâm, lấy đi dùng làm công cụ tổn hại đến chúng sanh, đó gọi là bất thiện. Ví dụ như chế tạo những vũ khí tiên tiến, vậy là trở thành bất thiện rồi.
Enstein năm xưa phát minh đạn nguyên tử, là rất giỏi, kết thúc được đại chiến thế giới lần thứ hai. Nhưng đem đến sự sợ hãi hạt nhân trên toàn thế giới, làm cho nhân tâm trên toàn thế giới đều bất an. Đây chính là ngũ ác, sự việc họ làm liền không phải thiện. Ai không sợ sự việc này? Trong ngày tận thế của thế giới sẽ có sự việc này. Chẳng may đại chiến thế giới lần thứ ba nổ ra, đại chiến thế giới lần thứ ba, chiến tranh hạt nhân, sinh hóa, vậy là trái đất này bị hủy diệt rồi. Cổ nhân nhất định không làm những sự việc này, họ biết được họ cũng sẽ không nói. Quí vị xem Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng rất thông minh, phát minh ra xe gỗ, điều này trong lịch sử có ghi chép, đó chính là xe vận tải cơ giới hóa. Trước khi ông ấy chết tất cả đều hủy hết, không để lại một dấu vết nào, phải chăng ông tự tư tự lợi? Không phải vậy. Ông hiểu được thiện và bất thiện, sự phát triển cơ giới hóa này, phát triển đến cuối cùng nguy hại xã hội. Cổ nhân chẳng phải không hiểu khoa học, mà họ biết được những thứ này tệ đoan rất lớn, lợi chúng ta đạt được và hại phải chịu, so sánh lợi và hại, thì được không bù được mất.
Quí vị thấy ngày nay chúng ta nghĩ đến năm xưa phát minh những thứ như thuốc trừ sâu, phân bón, làm cho cây lúa sanh trưởng nhanh chóng, dường như là một việc tốt. Hiện tại biết rồi, rất nhiều nguyên nhân bệnh tật đều từ đây mà có, phá hoại sinh thái tự nhiên. Điều này người xưa không làm, Phật Bồ Tát nhất định không làm những việc này. Cho nên người xưa suy nghĩ rất chu đáo, ngàn năm vạn đời, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn là thiện, vĩnh viễn là lợi ích, đây là chân thiện, đây là lợi ích chân thật. Hiện tại có lợi ích, tương lai không có lợi ích, điều này là bất thiện. Hiện tại không có lợi ích, tương lai có lợi ích, đó là thiện. Thánh hiền nhân làm những sự việc này. Cho nên hiện nay con người chúng ta rất đáng thương, chịu khổ nạn quá nhiều, sợ tương lai còn phải chịu khổ nạn. Chúng ta làm sao có thể giải quyết được vấn đề này? Bladen là một người nước ngoài, ông khuyên chúng ta bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Đây là thiện. Hiện tại thiện, đời sau thiện, vĩnh viễn đều là thiện. Đây là người nước ngoài. Quí vị xem so với lời Khổng Tử nói, cùng với lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói không có gì khác. Đây là chân thiện. Hiện tại được lợi ích, đời sau được lợi ích, sau này đời đời kiếp kiếp đều được lợi ích. Bản thân chúng ta làm, tự nhiên liền ảnh hưởng đến người khác, cảm động người khác, giúp người khác phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là đại thiện! Quí vị cảm động được ngày càng nhiều người. Bỏ ác làm thiện, người cải tà quy chánh càng nhiều, thì công đức của quí vị càng lớn, tích lũy công đức.
Trong Duy Thức Luận nói: thuận ích và vi tổn. Quí vị làm trái, quí vị liền bị hại, quí vị liền có tai nạn, quí vị tùy thuận thiện, quí vị liền được lợi ích. Từ điểm này mà phân định thiện ác.
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA TẬP 187
PS TỊNH KHÔNG
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *