Đạo Phật

Tháng 7 vu lan có nên đốt vàng mã cho người đã khuất

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Quan niệm truyền thống thì tháng 7 là tháng mở cửa âm phủ, linh hồn người đã mất sẽ được về thăm nhà, vì vậy để báo hiếu, ân cho ông bà tổ tiên, và cho người thân người dân Việt Nam mình theo thần giáo Trung Quốc đều đốt mã, vàng, tiền, quần áo nhà cửa, máy bay xe máy ô tô nhà lầu, điện thoại vvvv.cho người âm vào trước ngày rằm tháng bảy và nghĩ rằng người thân của mình chắc chắn sẽ nhận được những gì mình đốt kèm theo là cầu cúng. Đây là quan niệm sai lầm và mê tín dị đoan.
Tại tôi lại nói như vậy, vì chính tôi là người đã trải nghiệm, thấy biết,tôi là người nhà Phật và cũng là người tâm linh, tôi có thể nhìn thấu tỏ những việc mà người khác không thấy biết, và tôi đã chứng kiến sự khổ đau của một kiếp người kể cả khi còn sống cho đến khi đã mất, họ thì đói khổ chịu nghiệp đoạ trong ngục tối,gào thét thảm thiết vì trong ngục tối của đoạ đày không có ai, không người thân nào có thể cứu giúp khi họ còn ở phàm trần. Trong khi phàm trần con cháu, người thân cứ đốt , nào tiền vàng,quần áo vvv thứ gì có trên đời thì đốt, cứ giết mổ để cúng tế và nghĩ dưới âm phủ sẽ nhận mà không nhìn thấy người nhà mình đang chịu đoạ nghiệp khổ đau mà mỏi mòn nhìn con cháu, người thân trong vô vọng vì không thể nói cho họ biết mình đang khổ 😢😢😢😢. Cứu họ không phải là đốt cho họ,mâm cao cỗ đầy cho họ, mà cứu họ hãy nương tựa vào chính Pháp của nhà Phật
Theo giáo lý của nhà Phật, tháng bảy Vu Lan là lễ báo hiếu ân, cha mẹ, tổ tiên, ân Tam Bảo, ân thầy cô,ân đất nước và đồng loại.
Bốn ân điển rất lớn để chúng ta hiểu thấu được công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, ân Tam Bảo đã dìu dắt chúng ta con đường biết khổ, thấy khổ và giải thoát,ân thầy cô dạy dỗ dìu dắt chúng ta nên người ,ân đất nước nơi chúng ta sinh ra và lớn lên được chở che bảo bọc , nơi những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ cho cuộc sống bình yên của chúng ta,ân đồng loại biết nương tựa vào nhau, nhìn nhau mà thấy biết lỗi lầm của chính mình mà sửa đổi. Đức Phật chỉ dạy trăm đường thiện chữ hiếu đứng đầu, cả năm 365 ngày đều là lễ Vu Lan nhưng trong tháng bảy tâm thức của con người sẽ được ứng nghiệm, không phải là tháng cô hồn như mọi người nghĩ, tất cả những công đức như tụng Kinh Vu Lan, Lương Hoàng Bảo Sám, trì chú Đại Bi, phóng sinh, làm việc thiện, ăn chay, bỏ ác làm lành vvvv… mà chúng ta làm và hồi hướng cho họ là một phước đức rất lớn để báo ân mà không có tiền vàng mũ ngựa quần áo nhà cửa nào có thể sánh được,ân đức đó như kim cương không mai một, còn đồ mã chúng ta đốt rồi thì nó là tro chứ sao dùng được,đừng nên u mê lạc hậu mê tín dị đoan. Tại sao cứ trước rằm lại mưa, đó là cơn mưa rửa trôi máu thịt tanh hôi do giết mổ, cơn mưa rửa trôi khói bụi của trần gian, rửa trôi những phàm tục của phàm trần, mưa càng lớn tội lỗi càng nhiều
Hơn nữa nếu ta nói tháng bảy là tháng cô hồn mà chúng ta tụng Kinh, niệm Phật thường xuyên thì chả có cô hồn nào quấy quả chúng ta cả.
Hãy là một người có trí tuệ, nhìn thấu tỏ để biết mình làm gì để đúng với ý nghĩa của tháng Vu Lan, tháng báo ân báo hiếu để tránh tạo nghiệp cho mình và người thân
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏🙏🙏
Được gắn thẻ , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *