Tây Phương Cực Lạc - A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người chân thật tu hành phải phát đại tâm

Người chân thật tu hành phải phát đại tâm. Bạn học Phật không thể thành tựu vì tâm lượng bạn quá nhỏ. Phiền não tập khí đều từ tâm lượng nhỏ hẹp mà biến hiện ra, cho nên khi bạn phát đại tâm thì phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay không cần phá mà tự nhiên không còn…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không thuyết giảng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chư Phật Bồ Tát nhất định ủng hộ sự hòa thuận của gia đình

Chư Phật Bồ Tát nhất định ủng hộ sự hòa thuận của gia đình, tương thân tương ái, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu việc tốt của người chứ không thành tựu việc ác của người. Bất luận là tôn giáo nào đều vô cùng xem trọng gia đình. Phật pháp dạy chúng ta khoa mục căn bản để tu…

Xem chi tiết

Lão HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Văn khấn giải trừ oan gia trái chủ (Pháp sư Tịnh Không)

Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù. Tôi tên (……), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thỉ kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định không được cho rằng những người ở bên cạnh tôi ai cũng là Thánh Hiền, vậy thì các vị hoàn toàn sai rồi!

Nhất định phải nghe “lời nói” và quan sát “hành vi” của họ để phân biệt người này là Thánh Hiền hay là không. Cho nên các vị đồng tu ở các nơi, trong đầu nhất định phải rõ ràng, không phải cứ ở bên cạnh tôi thì đều là Thánh Hiền, không có lý nào như vậy. Những người đi theo…

Xem chi tiết

Ngài Mục Kiền Liên báo hiếu
Đạo Phật

Kẹo kiệt người khác xin nước không cho, chết đọa ngạ quỷ không thể uống nước

Lúc ấy, đức Phật đang ở tại thành Vương Xá, tinh xá Trúc Lâm. Tôn giả Mục Kiền Liên khi ấy tọa thiền dưới một cội cây, quán sát thấy một ngạ quỷ thân hình như cây đuốc cháy đỏ, bụng như hòn núi lớn mà cổ họng nhỏ như cây kim, tóc dài phủ khắp thân hình. Khắp người ngạ quỷ…

Xem chi tiết

Tượng Bồ Tát dưới cam lồ
TT Thích Chân Quang

Nhân quả người vừa giàu vừa khôn

Muốn làm phước thật không hề dễ dàng, vì không phải lúc nào ta cũng có sẵn tiền để làm một cách thoải mái như người giàu có. Mong muốn giúp người thì nhiều, mà tiền trong túi thì ít, đó là nỗi khổ tâm của nhiều người. Nhưng nếu ta không giúp thì không có gì xảy ra nữa, mưa cứ…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải lão thật niệm Phật! nếu không lão thật niệm Phật được, thì phải trì giới niệm Phật, mới có thể được Vãnh Sanh!

Cổ Đức thường dạy chúng ta niệm Phật thì cần phải lão thật niệm Phật. Vậy thế nào mới là lão thật? Câu Phật hiệu niệm ra đó không có danh văn lợi dưỡng, không có thị phi nhân ngã, không có đắc thất lợi hại trong đó. Từng câu từng câu niệm ra đó chỉ thuần là một mảng thanh tịnh…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đạo Phật

Phước đến từ 10 thói quen nhỏ

. Mỗi sáng thức dậy nên cúng dường Phật một chung nước lọc, lâu ngày phước đức tăng trưởng, tài sản phát sinh, tiêu trừ tai nạn. . Trước khi ra khỏi nhà nên lễ Phật ba lạy, được vậy sẽ bình an. Đi về, nên rửa tay, rửa mặt lạy Phật ba lạy. Ít nhất mỗi ngày quý vị lạy Phật…

Xem chi tiết