Vua Diêm La nói kệ dưới Địa Ngục
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lúc đó, trong núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với Diêm La thiên tử đồng lên cung trời Ðao Lợi, đến chỗ của Ðức Phật

Nhĩ thời Thiết Vi sơn nội hữu vô lượng quỷ vương, dữ Diêm La thiên tử câu nghệ Ðao Lợi lai đáo Phật sở. (Lúc đó, trong núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với Diêm La thiên tử đồng lên cung trời Ðao Lợi, đến chỗ của Ðức Phật.) Chúng ta coi trước đoạn này, bộ kinh này nói…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người già trên sáu mươi tuổi nên tu như thế nào?

Một số người già 70, 80 tuổi tự biết thời gian không nhiều nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, nhưng nghe Sư Phụ Thượng Nhân nói phải bắt đầu cắm gốc từ Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp mà sanh ra hoang mang lo lắng! Liệu có phải buông xuống Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Đạo Phật

Hút thuốc uống rượu đều có quỷ theo

Người uống rượu thường có nhan diện màu gan heo, người hút thuốc thì mặt xám, là nguyên nhân gì? Người uống rượu có ma men đeo theo, người hút thuốc cũng có quỷ hút đeo theo. Quỷ là từ đâu mà lại? Một số là vong nhảy lầu, nhảy sông, bị tai nạn xe, là các cô hồn, dã quỷ bị…

Xem chi tiết

Xử sự của Đức Phật khi biết tin cả dòng họ bị giết hại?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tà sư thời mạt pháp là con cháu của ma vương

Người ta trong một đời nói thật ra chịu hại bởi ngu si nặng nhất. Ngu si là chẳng hiểu rõ sự lý, dựa vào tà tri tà kiến của mình mà hủy báng đạo đức, tự mình tâm hạnh bất chánh còn dẫn dắt người khác tà tri tà kiến cùng tạo ác nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta bố thí…

Xem chi tiết

Bí quyết phát tài - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật Bảo là Tự Tánh Giác, Pháp Bảo là Tự Tánh Chánh, Tăng Bảo là Tự Tánh Tịnh

Bạn đi đến chùa xin quý thầy quy y để được thọ ngũ giới và có pháp danh, vậy bạn có hiểu rõ được ý nghĩa chân thật của quy y Tam Bảo là gì không? Lục Tổ Huệ Năng đại sư trong Đàn Kinh giảng về Tam Bảo rất hay: Phật Bảo là Tự Tánh Giác, Pháp Bảo là Tự Tánh…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thuyết thị ngữ thời Ðao Lợi thiên cung, hữu thiên vạn ức na do tha Diêm Phù quỷ thần, tất phát vô lượng Bồ Ðề chi tâm

(Nói lời này xong, tại cung trời Ðao Lợi có ngàn muôn ức na do tha quỷ thần ở cõi Diêm Phù Ðề đều phát tâm Bồ Ðề vô lượng.) Phước báo này của Ðịa Tạng Bồ Tát và Phổ Quảng Bồ Tát tu được rất lớn, lớn ở chỗ nào? Một người hỏi một người trả lời làm cho đại chúng…

Xem chi tiết

Phổ Hiền Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người hành Bồ Tát đạo là người được pháp hỷ sung mãn

Nếu như có thể đem lục độ (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ), mười nguyện (*10 Đại Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát) thực tiễn ngay trong cuộc sống của chính mình, vậy thì bạn an vui rồi. Không luận đang làm công việc gì, đều là đang tu Bồ Tát hạnh, đang hành Bồ Tát đạo.…

Xem chi tiết

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đạo Phật

Hành chữ “thiện” – căn bản cốt tủy của người tu đạo

“Hành THIỆN chân lý quang minh, Thiện Tâm phát triển nhân sinh hài hòa. Thiện căn ở tại lòng ta Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”… Hành Chữ “THIỆN” tức là tu cái gì vậy? Vâng, đó chính là Tu thập thiện nghiệp ( tức mười nghiệp thiện ). – Thầy luôn dạy chúng con rằng , thời khóa công…

Xem chi tiết

Nhục thân lão HT Hải Hiền
Tịnh Độ

Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng

Lão Hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta xem. Ngài 20 tuổi xuất gia, 112 tuổi vãng sanh, sư phụ dạy Ngài một câu Phật hiệu này, Ngài đã niệm 92 năm, Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài đã nghĩ 92 năm rồi. Trên thực tế, Ngài nghĩ năm ba năm thì đã thành công rồi, những năm…

Xem chi tiết

Cách thức chúng tôi trồng rau củ và lương thực - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hiện nay đa số đều đọc theo văn tự chứ không quán tưởng

Tôi xem được một CD, lần trước có người đồng tu ở phương bắc tặng cho tôi hai đĩa CD, tôi đã xem, nói về chuyện nhập hồn. Hai vị tướng quân thời kỳ Trung Nhật nhập hồn vào người khác, một vị tướng quân của Trung quốc, và một vị tướng quân của Nhật Bản, họ cầu siêu độ. Nói với…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Những người như thế đều được bất thoái chuyển đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề

Trong Kinh A Di Đà lại nói: “Nếu có kẻ đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện sinh về cõi Phật A Di Đà. Những người như thế đều được bất thoái chuyển đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”. Câu kinh này: “Tượng trưng những người hiện giờ phát nguyện vãng sanh, đều không thoái…

Xem chi tiết

Bí quyết niệm Phật nhất tâm - Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Trên sự tu tập phải nhắm vào sự tiêu trừ nghiệp chướng để ra sức thực hành

Chúng ta biết rõ danh lợi như dao hai lưỡi thường hại người, nhưng chúng ta vẫn chen nhau dành lấy. Biết rõ tình ái cuối cùng sẽ làm con người đau khổ nhưng vẫn dần chìm sâu vào trong ấy. Chúng ta đã biết cần phải sửa đổi thói quen xấu nhưng vẫn phạm những sai lầm này đến sai lầm…

Xem chi tiết