Đức Phật A Di Đà đón chúng sanh
Đạo Phật

Chúng ta cũng tin sâu chẳng nghi hiệu quả có được

Chúng ta cũng tin sâu chẳng nghi hiệu quả có được [từ sự tu tập], người ở nơi đây phát tâm chân chánh tu hành, giống như cổ nhân Trung Quốc có nói: “Một người có phước thì mọi người đều thơm lây”, phước của người này càng lớn, thì công đức và sức ảnh hưởng của họ càng rộng. Chỗ này…

Xem chi tiết

Người cùng một nhà đều là ân oán - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, luôn có vướng bận, thường không buông được

Ngày nay chúng ta niệm Phật, dù niệm nhiều đến đâu, tâm vẫn không thanh tịnh. Như vậy chúng ta là uế, tương phản với tịnh, chúng ta là uế tâm niệm Phật, tâm nhiễm ô niệm Phật, nên hiệu quả thua xa tịnh niệm. Chúng ta vẫn chưa buông được, không nở buông bỏ thế gian này. Trong kinh nói rõ…

Xem chi tiết

Cúng dường trân bảo
Đạo Phật

Cúng dường trân bảo

Lúc ấy, đức Phật đang ở thành Vương Xá, nơi tinh xá Trúc Lâm. Trong thành Vương xá có một người thương chủ tên là Phù Hải, cùng với nhiều khách thương đi ra biển cả tìm châu báu. Vợ người còn trẻ, dung nhan xinh đẹp, sầu lo về nỗi chồng đi xa, đêm ngày mong mỏi cho được sớm về.…

Xem chi tiết

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta

Đối với người đối với sự việc, nghĩa là đối với người khác, Tâm Từ Bi. Tâm Từ Bi này từ đâu ra? Từ Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác mà ra. Cho nên từ bi này thật, không hề giả. Từ dữ lạc, bi bạt khổ. Giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.…

Xem chi tiết

Ăn chay tụng kinh sinh con dễ - Quán Thế Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tụng Kinh trì chú không linh, do tâm bị xen tạp

Đây là một bí kíp, bất cứ ai tụng kinh niệm chú hay niệm Phật nên chú ý điều này nhé. Chỉ cần chăm chỉ, tuyệt đối đừng để tâm bị phân tán là được. Trong bút ký tiểu thuyết có ghi đoạn truyện như sau: Triều đại nhà Minh có viên đại tướng tên là Thích Kế Quang. Ông là một…

Xem chi tiết

Tri kỷ - Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tri kỷ – Thích Nhất Hạnh

Trái tim màu xanh Trong tiếng Việt có chữ tình lại có chữ nghĩa. Chữ Nghĩa là chữ rất khó dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh. Chữ tình (amour, love) viết ra chữ Hán (情), bên trái có bộ tâm (心) tức là trái tim, bên phải có chữ thanh (青) là màu xanh lục. Trái tim màu xanh. Trái tim ban…

Xem chi tiết

Pháp giới Tứ thánh là giấc mơ đẹp - A MI Đà Phật
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì!

Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì! Người niệm Phật hãy nên cung kính, chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng, rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng vọng…

Xem chi tiết

Ấn Quang Pháp Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Sát sanh cúng tế quỷ thần để cầu phước là việc đại ác

Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quí đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô trương mình giàu…

Xem chi tiết

Thiền Tôn Phật Quang
TT Thích Chân Quang

Tất cả những gì chúng con có là của Phật

Nhờ có Đức Phật, chúng ta biết tu để điều chỉnh, sửa đổi lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình. Nhờ có Đức Phật, chúng ta biết Phật Pháp, biết làm được nhiều công đức, biết làm người có giá trị, sống có ý nghĩa, có tư cách con người. Phật dạy đạo đức vô ngã, khiêm hạ; là Phật tử,…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tại sao chúng ta trì giới được rất tốt nhưng vẫn không thể đắc định?

Cổ Đức nói rằng: – Giữ giới có tốt cách mấy nhưng không thể đắc Định, thì công phu vẫn còn có chổ thiếu hụt. Chúng ta giữ giới được rất tốt, thế nhưng tại sao không được Định vậy? Cái nghi vấn này tôi tin cũng là nghi vấn của rất nhiều đồng tu ngày nay. Chúng ta sở dĩ tuy…

Xem chi tiết

Không gì hơn câu A Di Đà Phật - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hết thảy các pháp môn do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong một đời

Hết thảy các pháp môn do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong một đời, mà ngay cả vô lượng vô biên pháp môn do hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương vô lượng vô biên thế giới đã nói chẳng vượt qua ngoài một câu “A Di Đà Phật”. Quý vị không niệm câu này thì quý…

Xem chi tiết

Những bậc quân tử sẵn lòng nhân từ nhằm để báo ân, nhằm tránh tai kiếp, đã hết sức chú ý kiêng giết, phóng sanh, trì trai, ăn chay
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhân tài chắc chắn không bao giờ ra tranh cử

Có một năm tôi trú ở Mộc Sắc Đài Loan, cách đây cũng khoảng 40 năm, tôi ở đó giảng Kinh, tôi nhớ là giảng Kinh Lăng Nghiêm, cụ Triệu Hằng Dương đến nghe giảng vài lần. Ông này là một vị quân Phiệt thời đầu năm Dân Quốc, lúc đó ai cũng gọi ông là Hồ Nam Vương, ở Đài Loan…

Xem chi tiết