Tôi hiện tại cũng đang học cắm rễ - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi hiện tại cũng đang học cắm rễ, cắm rễ quan trọng biết dường nào…

Đồng tu hỏi: “Người tu hành trong đạo tràng niệm Phật có cần phải cắm rễ hay không”? Ai ai cũng cần phải cắm rễ, quý vị hãy đến vườn rau xem qua một lượt, xem coi sự sinh trưởng của rau cải có bình thường hay không, cắm rễ thì nhất định bình thường, không cắm rễ thì chúng không bình…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật sắc vàng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhược nhân kiến bát nhã, thị tắc vi giải thoát. Nhược bất kiến bát nhã, thị diệc vi giải thoát

“Nhược nhân kiến bát nhã, thị tắc vi giải thoát. Nhược bất kiến bát nhã, thị diệc vi giải thoát”, giải thoát là được đại tự tại, giải – động từ đọc là 解, danh từ đọc là 姐, tháo nó ra. Mở điều gì? Mở phiền não. Thoát là gì? Thoát ly luân hồi, thoát ly mười pháp giới, thoát ly…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Đức Thế Tôn

Năm xưa, khoảng hơn 20 năm về trước, tôi sống ở Mỹ, gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ nói với tôi, Hạ Liên Lão, là người hội tập bộ kinh này, là thầy của ông, năm đó, năm Dân quốc sơ niên, đề xướng Tịnh Tông học hội, chỉ là đề xướng tên để gọi, nhưng chưa thành…

Xem chi tiết

Trẻ khoẻ không nỗ lực, già lớn luống buồn thương!
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Trẻ khoẻ không nỗ lực, già lớn luống buồn thương!

Con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Ngươi đã thành đồng, phải biết tốt – xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thượng, hãy nên học Hiếu, học Đễ, học Trung Hậu, Thành Thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng, nên nỗ lực đọc sách. Phàm…

Xem chi tiết

Khi thương ai ta phải cho người ta thương một ít không gian, nếu không người đó sẽ nghẹt thở
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Khi thương ai ta phải cho người ta thương một ít không gian, nếu không người đó sẽ nghẹt thở

Càng có không gian chừng nào thì càng có hạnh phúc chừng đó. Người biết cắm hoa không cần phải có nhiều hoa. Các bông hoa cần có không gian xung quanh để toả chiếu hương sắc của chúng. Nếu cầm cả nạm hoa nhét vào bình cho đầy thì bông hoa nào cũng sẽ nghẹt thở. Cắm hoa giỏi, ta chỉ…

Xem chi tiết

Đau khổ và hạnh phúc đều thuộc về một bản chất hữu tình
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Đau khổ và hạnh phúc đều thuộc về một bản chất hữu tình

Cả đau khổ và hạnh phúc đều thuộc về một bản chất hữu tình, nghĩa là cả hai đều quá cảnh; họ luôn thay đổi. Bông hoa, khi nó biến mất, trở thành một bức tranh. Hợp chất có thể giúp trồng lại một bông hoa. Hạnh phúc cũng hữu tình và vô thường bởi thiên nhiên. Nó có thể trở nên…

Xem chi tiết

Thế gian không có bất cứ việc gì do may mắn mà có được
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế gian không có bất cứ việc gì do may mắn mà có được (Vì sao khi chùa nhỏ tu rất tốt, đến khi chùa lớn thì nguy hiểm? tại sao con cái lại là phá gia chi tử?)

Phật trong Kinh nói với chúng ta: “Thế gian không có bất cứ việc gì do may mắn mà có được”. Giàu có, thông minh trí tuệ, khoẻ mạnh sống lâu đều là quả báo, mà đã là quả thì ắt phải có nhân, nếu ta không chịu đi tu nhân thì làm sao có được quả báo chứ? Cái nhân của…

Xem chi tiết

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung
Tịnh Độ

Khai thị cho người bệnh nặn

Ông (bà) nên hiểu rằng không luận là người nào, hai việc bệnh khổ và tử vong là điều không thể tránh được. Nếu ông (bà) có bệnh khổ thì không nên để tâm vào bệnh khổ đó mà hãy chuyên tâm nhất ý niệm Nam mô A Di Ðà, niệm niệm rõ ràng, tưởng đến việc vãng sinh thì bệnh khổ…

Xem chi tiết

Tinh thần hiếu đạo trong Kinh Địa Tạng
Hòa Thượng Tịnh Không, Medias

[Media] Khôi phục hiếu kính – gia hòa – nhân lạc – vũ trụ quốc gia thanh bình

(Khai thị đại lễ tế tổ Đông chí Hồng Kong năm Đinh Dậu) Cái gốc của giáo dục văn hóa truyền thống là gì? Chính là 2 chữ: “Hiếu” và “Kính”. Nho gia Khổng Lão Phu Tử nói: “Hiếu là gốc của đức vậy, giáo dục bắt đầu từ đây”. Đạo gia “Thái Thượng cảm ứng thiên” nói: “Trung hiếu hữu đễ”.…

Xem chi tiết

Người là một loài động vật ăn chay - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người là một loài động vật ăn chay

Người là một loài động vật ăn chay. Tại sao vậy? Bộ răng của chúng ta không phải dành cho việc ăn thịt, bộ răng của động vật ăn thịt thì rất sắt nhọn. Bạn xem răng của động vật ăn cỏ thì rất bằng phẳng, nhìn bò, nhìn ngựa, bạn thấy hàm răng của nó rất bằng phẳng, chúng nó toàn…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đem tiền dụ kẻ ăn mày, hắn chịu niệm Phật là cũng đã gieo thiện căn không chi lớn bằng

Năm Quang Tự 18 (1892), Quang sống tại chùa Viên Quảng ở ngoài cửa Phụ Thành của thành phố Bắc Kinh. Một hôm cùng một vị Tăng từ phía ngoài [cửa thành] Tây Trực đi về chùa Viên Quảng. Một đứa ăn mày mười lăm, mười sáu tuổi, chẳng thấy có vẻ đói khát, đi theo xin tiền. Quang bảo nó: “Niệm…

Xem chi tiết

Phổ Hiền Bồ tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngày nay chúng ta may mắn gặp được pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm Phật là “đới nghiệp Vãng Sanh”

Nếu thật sự tu, y theo Kinh văn mà tiến bộ từng ngày, nâng cao từng ngày thì thật là vượt qua Phổ Hiền [Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn (Hạnh hơn hạnh Phổ Hiền lên bờ giác)]. Phật không nói một câu giả nào, không nói một câu dối nào, từng câu từng chữ Phật dạy chúng ta đều là…

Xem chi tiết