Dịch bệnh SARS - Corona - Covid càng biến dạng càng độc hơn
Văn hóa xã hội

Ý niệm thiện lành trong cơn dịch corona

Dịch cúm coronavirus này gây cho ta nhiều tâm trạng. Đầu tiên là tâm lý sợ bị nhiễm rồi chết oan. Vì sợ nhiễm nên xuất hiện tâm lý sợ đến gần người nhiễm, sợ người nhiễm đến gần mình, nhìn ai cũng nghi ngờ bị nhiễm. Nếu ta bị nghi ngờ thì ta sẽ bị cách ly, cả khu phố ta…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong khuân viên
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phiền phức ở chỗ chúng ta thật sự có phân biệt, thật sự có chấp trước

Ngày nay chúng ta tu hành, phiền phức ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta thật sự có phân biệt, thật sự có chấp trước, vậy thì phiền quá, chưa buông xuống phân biệt, chấp trước của chính mình, chưa buông bỏ được. Phật dạy chúng ta buông xuống là buông xuống những thứ này, buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp…

Xem chi tiết

Quan Âm Bồ Tát cưỡi hoa sen
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đã niệm Phật, cần phải giữ trọn nhơn luân

“Đã niệm Phật, cần phải giữ trọn nhơn luân, gìn lòng thành kính, dứt các điều dữ, làm các việc lành, giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Việc nào mình làm được thì thiết thật mà làm, như không làm được cũng nên phát lòng lành ấy, hoặc khuyên người có thế lực làm, hoặc thấy người làm sanh…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Tổ tán thán Địa Tạng Vương Bồ Tát

Cao cả thay Đại Sĩ! Thệ nguyện rộng sâu, nghĩ thương chúng sanh luân hồi kiếp dài lâu, vận lòng Bi đồng thể, khởi lòng Từ vô duyên, thường ở trong địa ngục để mong cứu kẻ bị treo ngược. Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống thề chẳng muốn thành Phật. Do nhân duyên ấy, chư…

Xem chi tiết

Tại sao con người không thể thành Phật?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quý vị hưởng phước có tạo nghiệp chăng?

Trong kinh Đức Phật nói rất hay: “dục tri tiền thế nhân”, đời trước chúng ta tạo nhân gì. “Kim sanh thọ giả thị”, tức là những gì đời này nhận lãnh, quả báo, đây là nghiệp báo. “Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị”, đời sau ta chịu quả báo như thế nào, đều do hành vi ngôn…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật tỏa hào quang
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cung kính tam bảo, khâm ngưỡng kỳ đức dã

“Cung kính tam bảo, khâm ngưỡng kỳ đức dã”. Không thể nói hết đức của Tam bảo. Sáu ý nghĩa trong Bảo Tánh Luận, đã vì chúng ta hiển thị ra. Phụng là tôn sùng phụng dưỡng. Sự là phục dịch. Phụng sự là cung kính, dưỡng dục, hầu hạ. Điều này ở thời xưa không chỉ là nói suông, mà thực…

Xem chi tiết

Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

… phải làm cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát

Kinh văn: Ngã kim hựu mông Phật phó chúc, chí A Dật Đa thành Phật dĩ lai, lục đạo chúng sanh khiển linh độ thoát. (Con nay lại được đức Phật phó chúc [từ nay] đến khi Ngài A Dật Ða thành Phật, phải làm cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát) Phía trước chúng ta đã đọc qua,…

Xem chi tiết

Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có kẻ nói niệm Phật lớn tiếng trong nhà vệ sinh sẽ bị Phật, Bồ Tát quở trách!

Có kẻ nói niệm Phật lớn tiếng trong nhà vệ sinh sẽ bị Phật, Bồ Tát quở trách! Tôi nói: Phật mà quở trách quí vị thì ngài sẽ chẳng là Phật, Phật gì mà sanh phiền não? không có đạo lý này! cung kính Phật, Bồ Tát chẳng phải là chấp trước các thứ hình thức thế gian, nhưng phải coi…

Xem chi tiết

Tôn giả A Nan (Ananda) và Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trước mỗi tai nạn đều có sẵn danh sách những người tử nạn

Mọi người phải sống thật tiết kiệm, mỗi ngụm nước miếng ăn đều đã được định sẵn Ai định cho mình vậy? Là chính mình, chẳng phải do Phật Bồ Tát, Thượng Đế hay vua Diêm La quyết định. Đức Phật nói đó là do nghiệp lực quyết định,ngay cả trường hợp bị chết vì tai nạn, chiến tranh… thì cũng chẳng…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón hoa sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bồ Tát đạo chắc chắn là tài thí pháp thí

Bồ Tát đạo chắc chắn là tài thí pháp thí, không có tiền, tôi vừa rồi mới nói, không cần phải có tiền, bố thí không nhất định phải dùng tiền, không có tiền cũng có thể tu bố thì, làm công quả ở cái đạo tràng này là bố thí, công đức còn thù thắng hơn so với dùng tiền để…

Xem chi tiết