Tịnh tu ba nghiệp
Thiền Tông

Tịnh tu ba nghiệp – Hòa Thượng Thích Nhật Quang

Buổi sinh hoạt hôm nay tôi sẽ nói về cách thức chữa trị ba nghiệp thân, khẩu, ý. Trong ba nghiệp đó, ý nghiệp là quan trọng nhất. Trước nhất tôi nói nguyên nhân khiến ba nghiệp tạo tội. Nói nguyên nhân tức là có nhân duyên, đủ nhân đủ duyên thì nguyên nhân này dẫn đến kết quả của nó. Nguyên…

Xem chi tiết

Kinh Địa Tạng - Lợi ích cho mẹ và thai nhi
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Muốn con sinh ra khỏe mạnh và đứa trẻ không phải là oan gia. Bạn phải đặc biệt chú trọng thai giáo!

Tại sao khi thai sản kể cả lúc sinh sản Đức Phật lại dạy chúng ta đọc tụng Kinh Địa Tạng? Vì Kinh này là hiếu sự. Hiếu thuận cha mẹ phụng sự sư trưởng. Bạn phải thực sự phụng dưỡng Cha Mẹ, có tâm chân thành cung kính tụng đọc Kinh điển hoặc trì tụng danh hiệu Địa Tạng hoặc bất…

Xem chi tiết

Ngàn dặm dâng hương cũng không bằng ở nhà Niệm Phật
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Ngàn dặm dâng hương cũng không bằng ở nhà Niệm Phật

Đại sư Ấn Quang đã nhắc đi nhắc lại: lão thật niệm Phật (là thành thật niệm Phật), đừng đổi đề mục (có nghĩa là đừng đổi pháp tu). Nhưng có rất nhiều người không lão thật, có rất nhiều người vẫn chạy đôn chạy đáo, để tìm cao tăng, tìm đại sư, tìm pháp sư nổi tiếng, tìm những pháp huyền…

Xem chi tiết

Hoa sen mặt trời
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh – Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Lập cách cứu giúp còn e chưa kịp, há nên để thỏa thích miệng bụng mình, bèn giết hại thân xác chúng nó ư? Phải biết rằng các loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều cùng có cái tâm linh minh…

Xem chi tiết

Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hiếu thân tôn sư là gốc rễ của người tu học Phật

Chúng ta muốn học Phật, muốn được một chút thành tựu trong Phật pháp, có thể lơ là chăng? Những đồng tu trẻ tuổi, bất luận là tại gia hay xuất gia, muốn pháp tâm hoằng hộ chánh pháp, hoằng pháp, hộ pháp đều phải nắm vững bốn nền tảng. Nền tảng thứ tư là Sa Di Luật Nghi, là trong Phật…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không: Niệm A Di Đà Phật Tiêu Nghiệp Tội Và Phước Báu Không Thể Nghĩ Bàn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế gian người nào có phước báu lớn nhất?

Thế gian người nào có phước báu lớn nhất? Người không vọng niệm là có phước báu. Tuyệt nhiên không phải người địa vị cao, nhiều của cải, đó không phải phước báu. Hiện tiền tuy hưởng thụ đời sống vật chất nhưng bạn hưởng được mấy năm? Chết rồi làm sao? Luân hồi ba cõi sáu đường, vậy sao xem là…

Xem chi tiết

Phụ huynh và giáo viên thật sự phối hợp với nhau để dạy con cái - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong mỗi niệm đều vì tất cả chúng sanh mà phục vụ

Trên “Kinh Di Đà” nói được rất rõ ràng, “đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà được sanh về nước kia”. Cho nên nhất định không thể nói tôi mỗi ngày niệm Phật, một ngày niệm mười vạn danh Phật hiệu thì có thể vãng sanh, chưa chắc, không có thiện căn không được. Ngày ngày niệm Phật, một…

Xem chi tiết

Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm - Điều then chốt là phải giác
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người xuất gia tạo nghiệp địa ngục quá dễ

Thời Trưởng Giả Tử kiến Phật tướng hảo thiên phước trang nghiêm, nhân vấn bỉ Phật, tác hà hạnh nguyện nhi đắc thử tướng. (Lúc đó Trưởng Giả Tử thấy đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm nên hỏi Ðức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng như vậy.) Ðây là chỗ chúng ta học tập. Lúc…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - Học Phật là để sửa chính mình, không phải sửa người khác
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Học Phật là để sửa chính mình, không phải sửa người khác

Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng tôi khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật pháp chỉ dạy một cá nhân tôi chứ chẳng dạy ai khác, đây là điều tôi hiểu rất rõ ràng. Phần đông các đồng tu học Phật cả đời chẳng đạt được lợi ích, vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân…

Xem chi tiết

Làm sao để trẻ mãi không già, ít gặp nhiều bệnh tật? - HT-Tịnh Không
Chuyện nhân quả - vãng sanh, Hòa Thượng Tịnh Không, Medias

[Media] Giữ tâm lương thiện, niệm Phật có thể hóa giải oan gia, và hóa giải tất cả bệnh tất và bệnh ung thư

Chiều nay Tiến sĩ Chung nói với tôi một việc, ông nói có một người bạn, tuổi tác kém hơn ông ấy một chút, đang sống ở Sán Đầu, đã bị bệnh. Ông ấy nghe tôi giảng kinh không ít năm, vô cùng tin tưởng Phật Bồ Tát. Ông bị bệnh ung thư, là khối u ác tính, khối u này bao…

Xem chi tiết

Tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà

Chúng ta thấy người có tài đức hơn mình, có khởi tâm đố kỵ chăng? Không thể nói không có. Chỉ có thể nói nhẹ hơn một chút ! vì sao vậy? Khi chưa học Phật, tâm đố kỵ rất nghiêm trọng, có thể còn nghĩ cách để ngăn cản họ. Bây giờ không còn chướng ngại người khác, nhưng trong lòng…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không
Giảng kinh, Lời dạy của đức phật

[Media] Ông phải tin Phật! Ông phải tin Phật!

Rất nhiều người đồng tu đến chỗ tôi thăm tôi, có một vài người viết thư cho tôi, đại đa số người đều hỏi, một câu danh hiệu Phật niệm như thế nào mới đắc lực. Tương lai vãng sanh mới chắc chắn? Câu hỏi này rất hay. Bởi vì người hỏi nhiều quá, là việc tốt. Có thể nêu được câu…

Xem chi tiết