Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật
TT Thích Chân Quang

Tại sao ta thiếu kiên định?

Quả phúc của chúng ta không bền là do ta thiếu kiên định. Tại sao ta thiếu kiên định? – Là do ngày xưa ta làm việc phúc mà bỏ dở nửa chừng. Cái nhân đời xưa làm điều thiện mà bỏ dở nửa chừng, thì sau này ra một quả báo đi vào trong tâm lý là ta sẽ trở thành…

Xem chi tiết

Thế gian chẳng biết có bao chuyện chẳng thể suy xét đến tận cùng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải biết rằng thế gian này là giả, không có thật

Kinh Kim Cang nói rất hay: “Như mộng huyễn bào ảnh”. Trong Chứng Đạo Ca đại sư Vĩnh Gia nói: “Trong mộng rõ ràng có sáu cõi”, sáu cõi là luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo như giấc mộng, hoàn toàn là sự thật, tỉnh dậy không thấy gì nữa, cần gì phải chấp trước? Cần gì tính toán? Sao…

Xem chi tiết

Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh
Đạo Phật

Nên chép, tụng Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng tôn chỉ không ngoài 8 chữ: Hiếu đạo, Độ Sinh, bạt khổ, báo ân. – Hiếu đạo là gì: Kinh này đề cao hiếu đạo, là nền tảng của con người – Độ sinh là nơi bản nguyện của Bồ tát Địa Tạng, chúng ta tu hành trước độ mình sau độ người, cứu vật. – Bạt khổ là…

Xem chi tiết

Mục tiêu cầu vãng sanh - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quyết định không tạo ác nghiệp

Cuộc đời quá ngắn ngủi quyết định không tạo ác nghiệp, ân phải báo, oán phải quên sạch sẽ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ! Trưởng Lâm ở trong xã hội Singapore có địa vị rất cao, ông có của cải, chúng ta đều thấy rất rõ ràng, mọi thứ đều không thể mang đi được, thật sự là “mọi…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện. 3.…

Xem chi tiết

Khi bạn thọ trì Tam Quy thì liền có 36 vị Thần Hộ Pháp ngày đêm bảo hộ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khi bạn thọ trì Tam Quy thì liền có 36 vị Thần Hộ Pháp ngày đêm bảo hộ

Trong Giới Kinh, Phật có nói khi bạn thọ trì Tam Quy thì liền có 36 vị Thần Hộ Pháp ngày đêm bảo hộ. Còn khi bạn thọ 5 giới nhưng chỉ trì có 1 giới thì liền có 5 vị Thần Hộ Giới bảo hộ bạn, nếu như bạn trì đủ 5 giới thì sẽ có 25 vị Thần Hộ Giới…

Xem chi tiết

Khẩu nghiệp
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Sự nguy hiểm của khẩu nghiệp – (Chuyện 6 kiếp ly kỳ của Thoi Phánh )

Tôi là Thoi Phánh, một tay tán gái có hạng. Tên của tôi nghe rất là ngộ, vì tôi là người Hoa sống trên đất Việt, nhưng mà kệ tôi có cái tên lạ thế nào, hễ cô nào lọt vào mắt xanh của tôi, là thế nào tôi cũng cua đổ được. Kiểu người như tôi thì mấy ông thầy bói…

Xem chi tiết

Cảnh giới của người tu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mọi người vì cuộc sống, vì của cải, mà dốc sức ở đó cạnh tranh

Bạn dốc sức khổ sở tranh giành tiền tài, cho dù đoạt được thì cũng là do trong mạng bạn đã có sẵn mà thôi. Tuy đại phú đại quý, thậm chí sanh lên trời, chung quy không thể tránh khỏi một chữ khổ. Tôi nghĩ câu nói này, mỗi một vị đồng tu đều có sự thể nghiệm tương đối sâu…

Xem chi tiết

Hãy cân nhắc làm từng điều tốt
Medias, TT Thích Chân Quang

[Media] Cảnh giác với tâm chủ quan, kiêu mạn và chê bai

Những người mắc bệnh chủ quan cứ lầm tưởng rằng những điều họ thấy, những điều họ biết đã là đủ, đã là chân lý, là đúng tuyệt đối. Họ cứ coi mình như cái rốn của vũ trụ, và mọi người là những sinh vật nhỏ bé, thiển cận và thiếu hiểu biết. Đây là bệnh thường gặp của kẻ KIÊU…

Xem chi tiết

Vì sao Phật có thể từ bi vô điều kiện - PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật pháp dạy bạn không phản bội tôn giáo của bạn

Hôm đó tôi đến tham gia hội nghị tổng cộng là 14 vị lãnh đạo tôn giáo khác nhau cùng chung một hội nghị. Hôm đó là cục trưởng mời tôi diễn giảng. Tôi gọi 14 vị lãnh đạo tôn giáo này tôi đều là Bồ Tát. Họ nghe rồi cảm thấy rất kỳ lạ. Mục sư Ki Tô giáo là mục…

Xem chi tiết

TỊnh Độ - Phật A Di Đà
Tịnh Độ

Niệm Phật là chánh nhân vãng sanh Tịnh Độ – Pháp Sư Huệ Tịnh

Tông Tịnh Độ cũng gọi là “tông Niệm Phật” chứng tỏ niệm Phật chính là chánh nhân vãng sanh Tịnh độ. Có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó, không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải làm thêm điều gì cả; nếu như cần phải cố gắng, tạo tác, thì đấy chẳng phải là tự…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ba điều trọng yếu khi lâm chung – Ấn Quang Đại Sư

Điều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi? Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi mình lợi người thì chẳng thể không sớm lo liệu… Kẻ chẳng biết Phật pháp chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển, không làm thế nào được. Nay đã được…

Xem chi tiết