Tâm Bồ Đề
Đạo Phật

Tâm Bồ Đề là gì?

Bồ Đề Tâm là phương tiện để chân tâm khởi tác dụng tích cực trong cỏi trần thế. Bồ Đề Tâm là tâm thái vô hạn, vô biên, vô tận, không bị ngăn ngại bởi phiền não chấp trước của bản ngã nhỏ bé. Ý nghĩa của Bồ Đề, còn nhiều điều cần nói. Cái tâm nói ở đây khác với cái…

Xem chi tiết

HT Thích Minh Đức niệm Phật Vãng Sanh năm 1985 sau 26 năm nhục thân vẫn còn nguyên vẹn trong đất
Chuyện nhân quả - vãng sanh, Medias

[Media] HT Thích Minh Đức niệm Phật Vãng Sanh năm 1985, sau 26 năm nhục thân vẫn còn nguyên vẹn trong đất

“…Vào lúc 03 giờ 00 ngày 19 tháng giêng năm Ất Sửu, nhằm ngày 08/02/1985. Chư Tăng ni Phật tử đứng xung quanh bên giường Ngài để niệm Phật. Ánh mắt ngài không rời hình Phật A Di Đà treo trên tường trước mặt , miệng vẫn niệm Phật theo đại chúng. Trong lúc đại chúng niệm Phật, Ngài bảo vị trưởng tử…

Xem chi tiết

Đối cảnh mới là thật sự tu hành - Phải thấy lỗi của mình
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đối cảnh mới là thật sự tu hành

Quốc sư Hiền Thủ, đại sư Thanh Lương đều là người minh tâm kiến tánh. Chúng ta đọc Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ, trong này đưa ra bốn điều kiện quan trọng, là tứ đức, là điều không thể thiếu trên con đường tu hành chứng quả. Thứ nhất là: “Tùy duyên diệu dụng”, hằng thuận chúng…

Xem chi tiết

Hát Đệ Tử Quy Phép Tắc Người Con lồng tiếng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghe người khác phê bình, bất luận phê bình sai hay đúng, đều phải cảm ân

Nghe người khác phê bình, bất luận phê bình sai hay đúng, đều phải cảm ân. Không đúng là sao? Họ thấy sai, đã ngộ nhận. Đúng thì lại càng phải cám ơn, vì họ thấy lỗi lầm của chúng ta. Điều này khó, rất khó! Tôi ở Đài Trung theo thầy Lý học mười năm, thầy tổ chức lớp học kinh…

Xem chi tiết

Con người và loài vật cùng mang cái thân máu thịt
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Con người và loài vật cùng mang cái thân máu thịt

Nho thì lấy “trung hậu, khoan thứ, thương yêu người và vật như ruột thịt, như chính mình” làm trách nhiệm, ắt phải coi người khác cho đến loài vật đều như chính bản thân mình thì mới là người học đạo thật sự. Họ Thích lấy từ bi tế độ làm trọng. Vì vậy, thương xót các loài vật đều có…

Xem chi tiết

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Tịnh Độ

Lợi ích của thường niệm Phật

Niệm Phật, bất cứ chuyện gì cũng đều không lo, chỉ lo một lòng chuyên tâm niệm Phật. Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà sẽ trụ ngay đỉnh đầu của chúng ta để hộ trì, khắp châu thân đều có hào quang của Phật bảo vệ che chở, thông thường những người tâm thần cảm…

Xem chi tiết

Trăm việc mật hạnh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hồi hướng giả

Hai ngàn năm trước là đời nhà Hán, triều Hán có một nhà đại Nho – Trịnh Khang Thành, Trịnh Huyền, lúc còn trẻ đi học, thầy giáo của ông ấy tên là Mã Dung, cũng rất nổi tiếng. Trong Hán Thư đều có ghi chép, quan cũng làm đến chức không phải nhỏ, tương đương với bộ trưởng ngày nay, cũng…

Xem chi tiết

Lời căn dặn của thầy - TT Thích Chân Quang
Lời dạy của đức phật, TT Thích Chân Quang

Lời căn dặn của thầy – TT Thích Chân Quang

1. Khi mình thành công bất kỳ việc gì cũng đừng tự hào, vì theo nhân quả, tự hào điều gì, sau đó sẽ mất điều đó luôn. Ví dụ, tự hào mình đẹp, hoặc tài giỏi, một khoảng thời gian nào đó sẽ hết đẹp, hết tài giỏi. 2. Khi thành công điều gì chớ khởi tâm kiêu mạn, thầm cho…

Xem chi tiết

Tạo công đức
Đạo Phật

Tạo công đức cho chồng/vợ mình, con mình, cháu mình, đại gia đình mình muôn đời được kết duyên lành với Tam Bảo

– Một vị Phật tử hỏi Quý Thầy, Kính Bạch Thầy, Gia đình con hiện nay chỉ có mình con là biết đến đi lễ chùa, biết đến Tam Bảo, biết đến Phật pháp. Chồng và các con, các cháu của con thì không tin. Không biết là có cách nào hay phương pháp nào để tạo công đức hồi hướng chuyển…

Xem chi tiết

Cô gái nghèo cúng dường hư mục
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cô gái nghèo cúng dường hư mục

Một cô gái nghèo ở Lỗ Quận, cất nhà nơi đất cũ của ngôi chùa xưa đã tiêu hoại. Ngày nọ, cô ra thăm ruộng bắp, thấy có khúc gỗ mục trạng như tượng Phật, liền đem về rửa sạch sẽ để một chỗ cao nơi nhà. Thấy vùng bắp chỗ lượm khúc gỗ rất xanh tốt, cô nghĩ chắc là nhờ…

Xem chi tiết

Cảnh địa ngục đáng sợ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật là việc tốt, vì sao Niệm Phật có thể niệm đến đi vào địa ngục

“Niệm Phật đường mở ra, tôi đã nói rất nhiều lần với mọi người, niệm Phật đường của chúng ta có chư Phật Bồ Tát ở trong đó niệm Phật. Có yêu ma quỷ quái hay không vậy? Cũng có vài người. Tại vì sao Phật Bồ Tát không đuổi yêu ma quỷ quái này đi? Phật Bồ Tát từ bi, cũng…

Xem chi tiết

HT Quảng Khâm
Lời dạy của đức phật

Lời khai thị của Hoà Thượng Quảng Khâm

Niệm Phật, tụng kinh, xem Kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hằng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện. Thời gian tụng Kinh và xem kinh sách không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật là tốt nhất. Niệm Phật vẫn là chủ chốt. Xem kinh sách không cần phải quá nhiều. Phàm gặp việc gì,…

Xem chi tiết