Lão HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Văn khấn giải trừ oan gia trái chủ (Pháp sư Tịnh Không)

Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù. Tôi tên (……), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thỉ kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý…

Xem chi tiết

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Đạo Phật

12 lời nguyện linh thiêng của Phật Thần Y Dược Sư Vương Phật

1. Nguyện sau khi thành Phật, tự thân tôi sẽ có ánh sáng rực rỡ, chiếu tỏa khắp vô số thế giới, và tôi sẽ dùng thân tướng trang nghiêm đó hóa độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều có được thân tướng trang nghiêm, sáng rỡ như chính thân tôi. 2. Nguyện sau khi thành Phật, sắc thân tôi trong…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quý vị khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vẫn không thay đổi, vẫn tạo tội nghiệp của địa ngục, vậy thì làm sao có thể vãng sanh?

Năm nay, ở Đài Trung, thầy Giang Dật Tử sẽ triển lãm bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ. Ông dựa theo nội dung đã nói trong tác phẩm Ngọc Lịch của Đạo giáo mà vẽ ra. Tác phẩm Ngọc Lịch là một bộ sách khuyến thiện rất hay, cũng rất đáng được đề xướng. Do nhân duyên này, chúng tôi phải…

Xem chi tiết

Tượng Phật bên hương trầm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu muốn được thân người, bạn không thể không tu thập thiện

Nếu muốn được thân người, bạn không thể không tu thập thiện. Đoạn thập ác, tu thập thiện, bạn mới có thể được thân người. Bạn muốn có thân người, hoặc sinh lên trời hưởng phước, Phật ở trên Kinh nói với chúng ta, bạn phải tu thượng phẩm thập thiện. Công phu đoạn ác tu thiện của mỗi một người không…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát
TT Thích Chân Quang

Âm dương tướng mạo

Bàn tay có nhiều đường chỉ dài là dấu hiệu có sự thành công, vì dài tượng trưng cho cái gì phong phú, phát triển. Ngược lại, đường chỉ tay ngắn thường không tốt, ví như đường tâm mà ngắn thì tâm người này hẹp hòi, đường trí mà ngắn thì trí người này không khôn đường sinh mệnh mà ngắn thì…

Xem chi tiết

Hoà thượng Thiền Tâm- Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam
Tịnh Độ

Biện ma cảnh

Như trên đã nói, người niệm Phật có khi thấy các tướng song lại là ma cảnh; điều này chỉ cho trường hợp nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tướng Phật, hốt nhiên thấy tướng mỹ nữ. Kẻ tinh tấn niệm Phật mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một vùng nhà cửa ô…

Xem chi tiết

Ân sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào tu pháp sám hối có hiệu quả

Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản (hai mươi điều này thảy đều bao gồm trong đó), đó là “niệm Phật”, miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tưởng A Di Đà Phật, thân lạy A Di Đà Phật, ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A Di Đà Phật, vậy thì được rồi. Sáu giờ…

Xem chi tiết

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin - HT Hải Hiền
Đạo Phật

Lão HT Hải Hiền không biết chữ cho nên tâm địa ngài luôn thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng

Sư phụ của Hoà Thượng Hải Hiền là Lão Hoà Thượng Truyền Giới, là một vị Đại đức của hệ phái Bạch Vân Tông Lâm Tế, Hòa thượng Truyền Giới lại không có truyền thụ Hải Hiền đả tọa tham thiền, cũng không có dạy Ngài giảng kinh thuyết Pháp, duy chỉ truyền một câu hồng danh “A Di Đà Phật”, dặn…

Xem chi tiết

Sám hối là gì? vì sao cần phải sám hối? - Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta là người nhà Phật thì phải nói lời nhà Phật, làm chuyện nhà Phật

Đạo tràng này của chúng ta là đạo tràng nhỏ bình thường, chính là một đạo tràng nhỏ bình thường này, trong hai năm đã tiễn đưa hai vị Phật, đây là phi thường trong bình thường. Tôi nói những điều này không phải để khoe khoang, không phải để tự tâng bốc, không phải thổi phồng. Tôi muốn đề khởi tín…

Xem chi tiết

Pháp sư Oánh Kha niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người muốn sanh Tịnh Độ rất nhiều, nhưng tại sao đi không được?

Chúng ta ở thời đại này tu hành, có thể thật sự làm được Ngũ Giới, Thập Thiện, lão thật niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ thì nhất định được vãng sanh. Người muốn sanh Tịnh Độ rất nhiều, nhưng tại sao đi không được? Đi không được đương nhiên là vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Không buông bỏ…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không thuyết giảng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sự tu hành chứng quả của Phật pháp là dựa vào tự lực, không dựa vào tha lực

Chư Phật Bồ Tát nhất định ủng hộ sự hòa thuận của gia đình, tương thân tương ái, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu việc tốt của người chứ không thành tựu việc ác của người. Bất luận là tôn giáo nào đều vô cùng xem trọng gia đình. Phật pháp dạy chúng ta khoa mục căn bản để tu…

Xem chi tiết