Những dấu hiệu cho biết người lìa trần không siêu thoát đoạ vào đường ác
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cách đối trị “hôn trầm” và “trạo cử” (ngủ gật & vọng niệm)

Loại thứ nhất là “Hôn Trầm”. Tinh thần không thể đề khởi, ngồi ở nơi đó, thậm chí đứng ở nơi đó cũng có thể “ngủ gật”. Chúng ta thường gặp được trong lúc giảng Kinh, trong thính chúng có người “ngủ gật” mà ngáy ra tiếng, hoặc ngay trong lúc đả Phật thất cũng thường có người như vậy, đến khi…

Xem chi tiết

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghiệp lực lại sâu hơn một tầng

Mỗi lần quý vị nhớ lại chuyện quá khứ, ấn tượng lại được thêm vào A Lại Da Thức (Tàng Thức) một lần. Ấn tượng tăng thêm một lần, nghiệp lực lại sâu hơn một tầng. Khi lâm chung, nghiệp lực mạnh mẽ, to lớn, sẽ bị nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai, luân hồi. Vì thế, đức Phật dạy chúng…

Xem chi tiết

Trứng gà có ăn được hay không?
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Trứng gà có ăn được hay không?

Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu! Nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn [trứng gà] là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã chường ra cái ngốc nghếch! Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, [tức là] có mầm sống thì không được ăn, còn…

Xem chi tiết

Trứng gà
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Khuyên mọi người ăn chay không nên ăn trứng gà, vịt; dù cho trứng ấy được tuyên truyền là “trứng không có cồ”

Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống, cũng chớ nên ăn vì nó có chất độc. Có người bảo “ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống”, ở nơi đây rất ít [có loại trứng ấy]. Xưa kia, có một người thích ăn trứng gà, lâu…

Xem chi tiết

Coi chừng bản ngã lớn dần
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Sống mà kiêu căng ngạo mạn là thiếu một tính chất đáng quý của con người

Khi trân trọng con người, thương yêu con người, tôn trọng niềm vui của con người, tôn trọng cuộc sống của con người, chúng ta sẽ đi đến một đạo lý đầy tính nhân bản. Và để làm con người, chúng ta phải có hai tính chất, nếu thiếu một trong hai tính chất này, chúng ta không phải con người. Từ…

Xem chi tiết

Bồ tát Địa Tạng Vương
Đạo Phật

Chép Kinh là gì? tại sao phải chép Kinh? nội dung trong Kinh là những gì?

Chép Kinh là ghi lại (copy) nội dung từ cuốn Kinh sang giấy (tập, giấy photo có kẻ hàng…) Chép Kinh phước lớn lắm, nhờ phước này mình được các vị trời, long thần hộ pháp, quỷ vương, chư Phật phù hộ bảo trợ. Đời sau này còn có duyên gặp lại Kinh Điển để tu học. Mình được rèn chữ, hiểu…

Xem chi tiết

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì sao người mới mất không được đụng vào thân họ?

Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi thì họ hoàn toàn không còn cảm giác gì, nhưng lúc họ vừa mới rời khỏi thì có. Cho nên lúc này là lúc quyết định. Xưa kia chư vị Đại Đức Tổ Sư có dạy chúng ta khi giúp các vị liên hữu trợ niệm vãng sanh điều đặc biệt phải chú…

Xem chi tiết

Người niệm Phật
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Một câu Niệm Phật, tuy đơn giản như vậy nhưng không phải dễ dàng

Niệm Phật một câu, tuy đơn giản như vậy nhưng không phải dễ dàng. Chớ tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể Niệm Phật được. Nếu người có nghiệp chướng nặng nề thì muốn Niệm Phật, niệm cũng chẳng ra. A Di Đà Phật. _()_ Quý Phật tử từng xem hát, có lẽ cũng biết về một tấn tuồng tên Phong…

Xem chi tiết

Nam Mô A MI ĐÀ PHẬT
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Con người đến thế gian này đều là duyên phận

Điều thứ nhất giảng giải cho chúng ta biết, trong kinh đức Phật thường nói về duyên khởi. Ở đây nói có nhân – duyên -quả, ngài không nói nhân khởi mà nói duyên khởi. Vì sao không nói nhân? Nhân muốn thành quả trong đó nhất định phải có duyên. Nếu không có duyên thì nhân chẳng thể biến thành quả.…

Xem chi tiết

Dịch bệnh SARS - Corona - Covid càng biến dạng càng độc hơn
Đạo Phật

Khi nào hết dịch? đó là khi chúng ta hiểu được thông điệp virut gửi đến và bắt đầu thay đổi!

– Con người đã quá kiêu ngạo khi cho mình quyền quyết định sinh, sát các loài khác mà quên quy luật vạn vật tương sinh tương khắc. Có câu lý cùng tất biến, vật cực tất phản. Khi các loài khác (đặc biệt là động vật) chịu đến tột cùng đau thương, có khi nào họ mời các bạn virut đến…

Xem chi tiết

Hoa sen - Cách tu tập quán từ bi
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Cách tu tập quán từ bi

Một, bạn hãy hướng tâm đến bất cứ một chúng sinh nào, không có một chút liên quan gì với mình và tác ý khởi lên lòng yêu mến đối với chúng sinh đó. Trong lòng yêu mến hướng về chúng sinh đó, bạn không nghe lòng mình đòi hỏi nơi họ bất cứ sự đáp ứng nào, cũng không cần họ…

Xem chi tiết

Những Vị Phật Toàn Giác Trong Quá Khứ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Oan gia – oán tặc là thầy của chúng ta – họ đến để thử thách tâm hạnh và ý nguyện chúng ta – nên đem trí tuệ để ứng giải!

Ngày nay, nếu chúng ta gặp phải oan gia đối đầu đến hủy báng chúng ta, đến vũ nhục chúng ta, hãm hại chúng ta, thì chúng ta phải nghĩ họ là đại quyền thị hiện, họ là Phật Bồ Tát tái lai, xem thử ta có trí tuệ hay không, xem thử chúng ta có thể nhẫn chịu hay không, họ…

Xem chi tiết