Phật A Di Đà cứ hết lần này đến lần khác bao dung cho chúng ta
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người thật sự niệm Phật sẽ có tướng mạo đoan chính

Người thật sự niệm Phật, thật sự tu hành, mỗi ngày đều không ngừng trau dồi tánh đức của mình, người ngoài vừa nhìn vào thì liền thấy ngay gương mặt của họ rất sáng sủa, giống như đang phóng quang vậy, tướng mạo thì vô cùng đoan chính, vô cùng quân tử… Trong Tịnh Độ Tam Kinh nói cho chúng ta…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà
Đạo Phật

Niệm tiền, niệm sân, niệm Phật

Những vị năm nay đã ngoài 30, 40 hay 50, có ai đảm bảo rằng mình sẽ sống thêm nhiều năm nữa, có ai dám đảm bảo rằng cha mẹ ông bà của mình, có thể sống trường thọ, sống an vui, không ai có thể đảm bảo về thọ mạng của mình. Xin thưa chư vị đồng học, không có sự…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vãng sanh là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này

Hôm qua Lý cư sĩ nói với tôi (tôi sợ quên đi nên bảo người viết một tờ giấy cho tôi), lão cư sĩ Lý Á Trị 62 tuổi, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước vãng sanh, rất nhiều ngày trước đó bà thấy được Tây Phương Tam Thánh sắc thân vàng ròng. Lão cư sĩ thường hay ở niệm…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Đạo Phật

Chẳng nên thân cận kẻ biếng nhác

Chúng ta thường thân cận hạng người ấy thì sự tu học của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, thiếu trí huệ, vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu chẳng hề để tâm cảnh giác điều này, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc…

Xem chi tiết

Thế giới ta bà có 8 cái khổ
Tịnh Độ

Cuộc sống Ta Bà tất cả đều là mộng!

Chư vị! Khi chúng ta ngủ nằm mộng liền sực tỉnh, khi tỉnh rồi thì những cảnh mộng không có thật nữa. Song, hằng ngày tuy chúng ta thức nhưng tất cả đều như nằm mộng, có lúc nào là thật sự tỉnh đâu! Thật thương thay cho chúng ta, đã bao kiếp sống như mộng, mà cứ ngỡ mình đang tỉnh,…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khởi lòng cung kính Địa Tạng Bồ Tát

Kinh văn: Mà nói việc Địa Tạng Bồ Tát ở thế giới Sa Bà, trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu vớt, phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bạn hỏi, tôi nói cho bạn nghe, nói thì làm sao nói cho hết được? Nói hoài chẳng hết. Chuyện Địa Tạng Bồ Tát độ…

Xem chi tiết

tu Phước Huệ Song Hành
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cực Lạc thế giới không còn khổ

⁕⁕ Quốc độ của Di Đà xây dựng, hiệu là “Cực Lạc thế giới”, vì thế giới đó, quả của sự khổ không có, mà nhân duyên của sự khổ cũng không; không những chúng sanh không có sự khổ mà đến cái từ ác não cũng không. Cho nên đó là một cảnh giới thanh tịnh đến cực điểm. Chúng ta…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón hoa sen
Đạo Phật

Tịnh Nghiệp Tam Phước là gì?

Tịnh nghiệp tam phước là Pháp tu “Tán Thiện” dành cho hạng phàm phu tâm thường phù tán, động loạn. Pháp này được đức Phật dạy cho Bà Vi Đề Hy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dùng để tu Tịnh Nghiệp mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bởi hết thảy chúng sanh đều thuộc một trong hai căn cơ:…

Xem chi tiết

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin - HT Hải Hiền
Đạo Phật

Có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ?

Hòa thượng Hải Hiền có nói một câu như vậy: “lão pháp sư Tịnh Không ở đây giảng kinh chính là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ?” Đồng tu Niệm Phật chúng ta chắc hẳn ít nhiều đều đã nghe nói về Hoà Thượng Hải Hiền, Ngài vì lòng từ bi thương…

Xem chi tiết

Nghiệp cứ trả - phước cứ làm - đạo cứ tu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế nào là tu phước?

Mọi người thường thường nghe nói đến 2 từ “Phước báo”, nhưng lại không thể thấu triệt cái gì là phước? Họ cứ luôn cho rằng phải ăn sung mặc sướng, phải giàu sang phú quý, phải tiền hô hậu ủng, phải vui vẻ khoẻ mạnh, phải gia đạo hoà thuận thì mới gọi là phước. Điều này không sai, nhưng phạm…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tập Niệm thầm, Niệm trong lòng, nghe trong tâm, cách nghe này chính là cách “phản văn văn tự tánh” của Quán Thế Âm Bồ Tát

Tín, Nguyện, Trì danh đơn giản chỉ là một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi đừng gián đoạn, tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm, đừng niệm nhanh A … Di … Đà … Phật. ..tốc độ như vậy là được, mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ…

Xem chi tiết

Nam mô Quan Âm Bồ Tát
Đạo Phật

Chữa bệnh bằng Phật pháp cực kỳ hiệu nghiệm

CHỮA BỆNH BẰNG PHẬT PHÁP CỰC KỲ HIỆU NGHIỆM Chữa bệnh bằng Phật pháp là diệu pháp cho chúng sanh thời mạt. Chỉ cần bạn chân thực hành trì, hết thảy mọi bệnh tật thế gian: Từ nhẹ như nhức đầu sổ mũi đến nặng như ung thư hay nan y các loại; Từ nghèo đói, bệnh tật, hiếm muộn cho đến…

Xem chi tiết