Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vãng sanh là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này

Hôm qua Lý cư sĩ nói với tôi (tôi sợ quên đi nên bảo người viết một tờ giấy cho tôi), lão cư sĩ Lý Á Trị 62 tuổi, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước vãng sanh, rất nhiều ngày trước đó bà thấy được Tây Phương Tam Thánh sắc thân vàng ròng. Lão cư sĩ thường hay ở niệm…

Xem chi tiết

Ý nghĩa chú vãng sanh
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cuộc Trợ Niệm Hy Hữu Giúp Người Lâm Chung Vượt Lên Thượng Phẩm Nơi Trời Tây

9 giờ sáng ngày 10 tháng 7, ông Dương đang ngủ được mấy tiếng, bỗng mở bừng đôi mắt, thấy bạn bè và con cái đang ở bên mình, ông lộ vẻ hởn hở bảo: – Vừa rồi Bồ Tát ban cho tôi hoa sen, còn chúc mừng tôi, tôi cũng đảnh lễ Bồ Tát. Rồi ông nhìn các con và nói:…

Xem chi tiết

Hàn Quán Trưởng là người có huệ nhãn không phải là người thường...
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hàn Quán Trưởng là người có huệ nhãn, không phải là người thường…

Chúng ta giảng kinh dạy học, nhất định phải cúng dường thầy giáo ở một bên, hiện trường này của chúng ta có thầy giáo hiện diện. Thầy giáo dạy bảo chúng ta, nhưng không có hộ pháp đắc lực thì cũng không thể thành tựu. Hàn Quán Trưởng hộ trì ba mươi năm, chúng ta treo ảnh của bà ở đối…

Xem chi tiết

Nơi thờ cúng Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lòng của bạn không làm theo lời Phật dạy thì bạn vẫn không được gì cả

Nơi thờ cúng Phật trong nhà của quý vị dù trang nghiêm đến đâu, hàng ngày đồ cúng không thiếu chi, nhưng lòng của bạn không làm theo lời Phật dạy thì bạn vẫn không được gì cả. Cái được vẫn là một thân nghiệp tội! Vì thế, Phật Pháp không chú trọng hình thức. Nói thật, khi Phật, Bồ Tát trông…

Xem chi tiết

Hình Tây Phương Tiếp Dẫn
Chuyện nhân quả - vãng sanh, Hòa Thượng Tịnh Không

Ung thư gan niệm Phật ba ngày được Tây Phương Tam Thánh giáng mây tiếp dẫn

Trong thế giới này có nhiều người niệm Phật khi vãng sanh có thoại tướng ấy: trên không trung trỗi âm nhạc. Không chỉ người vãng sanh nghe thấy, mà người trợ niệm bên cạnh, thậm chí chẳng phải là người trợ niệm, những người ở gần đó đều có thể nghe thấy. Do vậy có thể biết, chuyện này là thật,…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - thuộc lòng về kinh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta phải dùng tâm cảm ân đội đức để tu học Phật pháp

Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói về: “Sự hưởng thụ cao nhất của đời người”, một chút cũng không giả. Tôi có được một chút thọ dụng, cho nên tôi niệm niệm không quên ân đức của thầy. Phật pháp thù thắng vô cùng, vi diệu hạng nhất trong thế xuất thế gian, nếu như không có cao nhân chỉ điểm, thì…

Xem chi tiết