Ý nghĩa chú vãng sanh
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cuộc Trợ Niệm Hy Hữu Giúp Người Lâm Chung Vượt Lên Thượng Phẩm Nơi Trời Tây

9 giờ sáng ngày 10 tháng 7, ông Dương đang ngủ được mấy tiếng, bỗng mở bừng đôi mắt, thấy bạn bè và con cái đang ở bên mình, ông lộ vẻ hởn hở bảo: – Vừa rồi Bồ Tát ban cho tôi hoa sen, còn chúc mừng tôi, tôi cũng đảnh lễ Bồ Tát. Rồi ông nhìn các con và nói:…

Xem chi tiết

Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà được vãng sinh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu trừ.
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quý vị có thể bảo chứng khi lâm chung mình có đủ ba điều kiện này không?

Trước đây thầy Lý đã giảng qua cho chúng ta, lâm chung nhất định phải đủ ba điều kiện, quý vị có đủ hay không? Quý vị có thể bảo chứng khi lâm chung mình có đủ ba điều kiện này không? Điều kiện thứ nhất là đầu óc phải minh mẫn. Không mê mờ, đây là điều kiện thứ nhất. Quý…

Xem chi tiết

Pháp Môn Niệm Phật chú trọng Tín Nguyện - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tục Biên
Tịnh Độ

Niệm Phật là pháp siêu độ – Pháp sư Huệ Tịnh

Trợ niệm người lâm chung chủ yếu là dựa vào sự cứu độ của Phật A Di Đà, bởi vì chỉ cần chúng ta Niệm Phật thì Phật A Di Đà sẽ theo tiếng Niệm Phật mà hiện đến. Mục đích của trợ niệm là dẫn dắt người lâm chung Niệm Phật, mặt khác cũng cầu xin Phật A Di Đà xuất…

Xem chi tiết

Không sám hối không tiêu trừ Nghiệp chướng, oan khiên nhiều kiếp mãi theo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ở xa cũng có thể Niệm Phật hồi hướng cho người bệnh hay người đã mất

Nếu thương thì bạn hãy cung kính, tận lực mà làm thì cả hai bên đều có được lợi ích. _()_ Trong Kinh Hoa Nghiêm, những việc như vậy Đức Phật có dạy rất rõ. Tất cả các Pháp đều do tâm tưởng sanh, tâm tưởng thì không có thời gian và không gian, không bị hạn chế bởi không gian và…

Xem chi tiết

Sợ lâm chung nghiệp thức mê - Ấn Quang Đại Sư
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Các bậc tổ sư dạy chúng ta không được đụng vào người lâm chung tắt thở

Vì sao khi người lâm chung tắt thở, các bậc tổ sư dạy chúng ta không được đụng vào họ? Chẳng những không được đụng vào thân thể họ, mà đến giường họ nằm cũng không được đụng đến, phải cách xa một chút, không được đụng vào, vì sao vậy? Vì sợ họ sanh phiền não, họ sanh khởi phiền não…

Xem chi tiết

Tây Phương Thế Giới Cực Lạc
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Thần thức của người lâm chung – Ấn Quang Đại Sư Khai Thị

Người lâm chung, thần thức của họ không tập trung. Mỗi người mỗi khác. Trong tiềm thức của họ khơi lại hành vi thiện, ác. Hình bóng tạng thức sẽ dẫn thần thức của họ đi ra ngoài. lúc này họ bị bất lực, Vì thần thức hoàn toàn do nghiệp lực làm chủ, năng lực và sức hút của nghiệp cũ…

Xem chi tiết