Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngài làm tấm gương cho chúng ta

Như Lão Hòa thượng Hải Hiền, 92 năm một câu Phật hiệu chưa từng quên mất, ngài là một câu tiếp nối một câu, ngài đã thành tựu, thành tựu của ngài là dựa điều này. Người đời chúng ta nói ngài có thọ mạng dài, thọ mạng dài là do A Di Đà Phật cho ngài. Ngài nhiều lần thỉnh cầu…

Xem chi tiết

Vô Lượng Thọ Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chính là “Phản văn văn tự tánh” của Quán Thế Âm Bồ Tát

Tín, nguyện, trì danh đơn giản chỉ là một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi đừng gián đoạn, tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm, đừng niệm nhanh A … Di … Đà … Phật. ..tốc độ như vậy là được, mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ…

Xem chi tiết

Nhục thân lão HT Hải Hiền
Tịnh Độ

Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng

Lão Hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta xem. Ngài 20 tuổi xuất gia, 112 tuổi vãng sanh, sư phụ dạy Ngài một câu Phật hiệu này, Ngài đã niệm 92 năm, Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài đã nghĩ 92 năm rồi. Trên thực tế, Ngài nghĩ năm ba năm thì đã thành công rồi, những năm…

Xem chi tiết

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin - HT Hải Hiền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lão Hòa Thượng Hải Hiền! Đây gọi là Niệm Phật, Ngài biết Niệm Phật

Ngày nay chúng ta làm từ chỗ nào, Lão Hòa Thượng Hải Hiền người hơn một trăm tuổi, sanh ra vào năm một ngàn chín trăm, tôi sanh ra vào năm một ngàn chín trăm hai mươi bảy, Lão Hòa Thượng lớn hơn tôi hai mươi bảy tuổi. Tuổi tác này của tôi, lúc nhỏ còn nếm được một chút truyền thống…

Xem chi tiết

Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả - HT Hải Hiền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả

Ngài biết trước ngày giờ, không sanh bệnh, một ngày trước khi vãng sanh vẫn còn làm ruộng. Ngài đi được an tường tự tại, công phu của Ngài cũng chính là một câu “A Di Đà Phật”. Thị hiện cuối cùng của Ngài là chứng chuyển cho người học Tịnh Tông, chứng minh câu Phật hiệu này hữu hiệu, câu Phật…

Xem chi tiết

Lão Hòa thượng Hải Hiền
Hòa Thượng Tịnh Không, HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão Hòa thượng Hải Hiền

“Nhặt củi gánh nước, không gì chẳng phải đạo Cơm canh đạm bạc đều là tu hành”. … Pháp môn Tịnh Độ là Pháp môn chủ yếu giúp chúng sanh thời mạt pháp được độ thoát, nhưng lại vi diệu và khó nghĩ bàn, nên rất dễ hành mà lại khó tin. Nhờ cao Tăng đại Đức các đời xuất hiện ở…

Xem chi tiết

Trì giới tinh nghiêm - HT Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Trì giới tinh nghiêm

Giới luật của nhà Phật vô cùng quan trọng. Đại đức cổ xưa đã đem tất cả kinh mà cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, phân làm tam học giới – định – tuệ, giới là quy củ, giữ quy củ là đắc thiền định. Đạo Phật dẫn dắt chúng ta, không có việc khác, đều là tu thiền định;…

Xem chi tiết

Câu chuyện giữa lão HT Hải Hiền và sói
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Câu chuyện giữa lão Hòa thượng và sói

Lão Hòa thượng Hải Hiền xuất gia 92 năm, gặp phải sự việc chỉ là một câu Phật hiệu, không có niệm thứ hai. Ngài gặp qua không ít chướng ngại và tai nạn, trong đó một lần nguy hiểm nhất chính là gặp sói ở trên núi. Câu chuyện này là Pháp sư Ấn Sanh kể trong pháp hội lập bia…

Xem chi tiết

Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm nông canh
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão hòa thượng Hải Hiền tâm lượng lớn, ngài thích làm việc thiện…

Công việc của Hòa thượng Hải Hiền chính là nông canh, Ngài là một nông phu mẫu mực, cũng là một nông phu mô phạm, Ngài có thể lực, thích làm việc; đồng thời, Ngài có thể dụng công phu niệm Phật của Ngài vào trong công việc, như thế, trong công việc Ngài sẽ không cảm thấy mệt, cũng không có…

Xem chi tiết

Lời dặn dò cuối cùng của lão Hòa thượng Hải Hiền
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Lời dặn dò cuối cùng của lão Hòa thượng Hải Hiền

Bốn ngày trước khi lão Hòa thượng Hải Hiền vãng sanh. Ngày 13 tháng 1 năm 2013, cư sĩ Vinh và cư sĩ Lưu của niệm Phật đường Nghĩa Ô một nhóm năm người, từ Nam Dương tới chùa Lai Phật huyện xã Kỳ thăm hỏi lão Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi. Chính vào ngày này, lão Hòa thượng nhìn thấy…

Xem chi tiết

Ma quỷ tránh né người Niệm Phật! - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên

Lão Hòa thượng Hải Hiền thường nói, khẩu đầu thiền của lão Hòa Thượng: “Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên”, đây là thật, không giả chút nào. Vấn đề của chúng ta toàn nằm ở chỗ không thể chuyên tâm, nhất tâm không chỉ nhị dụng, vận dụng quá nhiều việc, thì tinh thần của chúng…

Xem chi tiết