Văn hóa xã hội

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì?
Người nghèo nói: Có tiền là hạnh phúc.
Người tàn tật nói: Đi được là hạnh phúc.
Người mù nói: Nhìn được là hạnh phúc.
Người điếc nói: Nghe được là hạnh phúc.
Người bệnh nói: Mạnh khỏe là hạnh phúc.
Người chưa chồng nói có chồng sẽ hạnh phúc
Người chưa vợ nói có vợ sẽ hạnh phúc
Người chưa có con nói có con sẽ hạnh phúc.
Người lo lắng sợ hãi nói bình an là hạnh phúc
Người xấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc
Người lùn nghĩ mình cao sẽ hạnh phúc
Dân đen nói làm quan sẽ hạnh phúc
Người đang rất đói nói được bữa cơm là hạnh phúc.
Người đang buồn ngủ nói nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc.
Người không có quần áo nói nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc.
Người không có xe nói có xe để đi sẽ hạnh phúc. Người không có điện thoại nói nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc…
Thực ra con người họ thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì ham muốn là Vô cùng thì bạn làm sao đủ sức để thỏa mãn ham muốn đây.
Thật ra, “BIẾT ĐỦ” và hài lòng với những gì mình có chính là hạnh phúc. Nếu bạn biết đủ thì cả khi đối diện với cái chết bạn cũng không sợ hãi vì bạn biết là sống thế là ĐỦ RỒI.
🎁🎁🎁
Nguyện cho tất cả chúng sanh được tiêu trừ bệnh khổ và phiền não của thân tâm.
🍁🙏🍁🙏🍁🙏🍁
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *