Một câu A Di Đà Phật là trả hết tất cả, nợ mạng, nợ tiền cũng trả xong - Ht Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nuôi dạy con cái có nên đánh mắng hay không?

Có một vị đồng tu đến hỏi tôi, nuôi dạy con cái có nên đánh mắng hay không? dường như đối với trẻ, việc đánh mắng giống như ngược đãi chúng, thấy trong lòng không nhẫn tâm, có phải là có tội hay không? Hôm qua, chúng đã giải thích giảng lược hai chữ “ỷ ngữ” này rồi. Lỗi của miệng thì…

Xem chi tiết

Thiệt thòi là Phước - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thiệt thòi là Phước – HT Tịnh Không

Chúng ta có thể nhìn thấy điều này rất rõ ràng qua cách xử sự của họ trong cuộc sống hằng ngày, họ vẫn còn tham, sân, si, mạn và đặc biệt là vẫn không xem trọng việc niệm Phật. Họ tuy biết là niệm Phật rất tốt, nhưng họ chỉ xem là thứ yếu, luôn xếp sau tất cả các việc…

Xem chi tiết