Tam độc tham - sân - si
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tham sân si là nghiệp nhân thứ nhất đoạ ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh

Ý niệm tham sân si, bất luận là đối với người, đối với sự việc, đối với sự vật, đều là ác nghiệp. Tham mà không chán, hận tận xương cốt, đây đều là tạo tội nghiệp cực nặng. Tạo nghiệp nhất định có quả báo, quả báo tại ba đường ác. Tâm tham đọa ngạ quỷ, sân nhuế đọa địa ngục,…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát và các em bé
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Khi tiếng Tụng Kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát

Như vậy, trong mộng hoặc trong mị Quý Vị có thể thấy vong linh của Cha Mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, hoặc thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời trước còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi. Vì đã trót gây ra tội lỗi nên họ bị đọa vào các ác đạo, Địa Ngục, Ngạ…

Xem chi tiết

Cảm ứng Bồ Tát Địa Tạng cứu khổ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thị chư chúng sanh, sở tạo ác nghiệp, kế kỳ cảm quả, tất đọa ác thú

Kế tức là sự quan sát khách quan của chúng ta, chúng ta nghĩ những nghiệp người ấy tạo cả đời, bạn biết nhân thì sẽ biết quả báo tương lai. Phật dạy rất hay “Muốn biết quả báo đời sau, đó chính là những gì làm đời này” 5, người ấy làm những gì trong đời này, nghĩ thử xem tương…

Xem chi tiết

Niệm Phật - Đức Phật cầm hoa sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lúc lâm mạng chung chánh niệm hiện tiền một cách tự nhiên

Lúc lâm chung chánh niệm không thể hiện tiền, đó là lưu chuyển theo nghiệp rồi, rất đáng sợ, lưu chuyển theo nghiệp chính là sáu đường luân hồi. Người hiện nay tâm tánh nóng nảy, tánh tình nóng nảy tương ưng với cái gì? Tương ưng với đường ác, đều không tương ưng với ba đường thiện. Nói cách khác, tương…

Xem chi tiết

Tranh vẽ Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát làm bổn nguyện của mình

Nếu chúng ta có thể dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát, làm bổn nguyện của mình, mình cũng phát nguyện giống vậy thì mình sẽ là hoá thân của Địa Tạng Bồ Tát. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Cô Quang Mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, mẹ cô đích thật vĩnh viễn thoát ly…

Xem chi tiết

Kệ sám hối - HT Thích Nhất Hạnh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hôm nay nhân duyên chín muồi, nhân đã trổ quả

Phật nói cho chúng ta biết, bạn tạo bất thiện nghiệp đây là nhân, nhân này muốn biến thành quả trong đó nhất định phải có duyên. Nghiệp nhân bất thiện lại gặp phải duyên bất thiện thì quả báo bất thiện này mới hiện tiền. Cho nên Phật nói, nghiệp nhân bất thiện của chúng ta đã tạo ra từ trước,…

Xem chi tiết

Nếu không nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh.
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn chúng ta mới thoát khỏi khổ báo của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh

Hoà thượng Tuyên Hoá nói: Quý vị phải biết rằng: Nếu không nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Chúng ta sở dĩ ngày nay được làm người đều…

Xem chi tiết

Điều đặc biệt nhất của đức Như Lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dùng chân tâm, chứ không dùng A lại da

Khi tôi mới học Phật, vừa nhập Phật môn. Chương Gia đại sư không nói với tôi “chỉ quán”, không nói “thiền na”. Ngài chỉ nói là buông bỏ và nhìn thấu suốt. Đại sư vừa nói là tôi hiểu, có thể lãnh hội được. Buông bỏ giúp chúng ta nhìn thấu suốt. Buông bỏ tham sân si mạn, buông bỏ tập…

Xem chi tiết

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung
Hòa Thượng Tịnh Không, Tịnh Độ

Trợ Niệm và chuẩn bị khi lâm chung – Pháp sư Tịnh Không

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung Pháp Sư Tịnh Không (Tỳ Kheo Thích Nhuận Nghi biên soạn) Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “sanh ký tử quy, nghĩa là ; Sống gởi trần gian, chết lại về”. Vậy khi chết chúng ta đi về đâu? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, chỉ có bậc Đại giác…

Xem chi tiết

Tổ thứ XVIII: Già Da Xá Đa (Gayasata; saṃghayathata) 第 十 八 祖 伽 耶 舍 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

18. Tổ Già Da Xá Đa (Gayasata)

Cuối thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết bàn. Ngài họ Uất Đầu Lam ở nước Ma Đề, cha hiệu Thiên Cái, mẹ là Phương Thánh. Bà Phương Thánh thọ thai, một đêm mộng thấy có người cầm cái gương báu đến nói: “Tôi đến”. Bà chợt tỉnh giấc, nghe toàn thân nhẹ nhàn thanh thản, khác hơn ngày thường. Trong nhà…

Xem chi tiết