Pháp Sư Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Sứ mạng của phụ nữ là thay gia tộc ta nuôi dưỡng dạy dỗ đời kế tiếp

Ngày xưa đối với phụ nữ còn coi trọng còn hơn cả nam giới. Người chồng có thể không tôn kính thê tử của mình chăng? họ là thay gia tộc ta nuôi dưỡng dạy dỗ đời kế tiếp. Có thể không cảm ân chăng? có thể không tôn trọng chăng? không tôn trọng họ chính là bất hiếu cha mẹ, bất…

Xem chi tiết