Ma chướng khi tu tập - Đức Phật
HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Ma có thể giả được tất cả, nhưng không thể giả câu Phật hiệu…

Khi ngồi Thiền hay niệm Phật nếu chúng ta thấy Phật hay Bồ Tát hiện thân, có hào quang… thì chưa chắc là thật. Vì sao? Vì Ma đều có thể giả được hình ảnh Phật hay Bồ Tát với thân tướng và hào quang sáng chiếu rực rỡ, Ma có đủ năm thứ thần thông, trừ Lậu Tận Thông mà thôi.…

Xem chi tiết

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong hết thảy nhân thiện “Niệm Phật” là việc thiện hạng nhất

Trong hết thảy nhân thiện, đức Phật nói với chúng ta niệm Phật là việc thiện hạng nhất, đặc biệt là niệm A Di Đà Phật, thiện nhất trong các việc thiện, chẳng có việc gì hơn việc này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, quả báo này thù thắng vô cùng. Đây thật sự là một pháp môn đốn…

Xem chi tiết

Tuyên ngôn Niệm Phật - Đại sư Thiện Đạo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật càng tinh tấn càng thành khẩn thì hoa sen càng lớn

Nếu quý vị niệm Phật càng tinh tấn, tâm càng thành khẩn thì hoa sen của quý vị sẽ càng to lớn, càng rực rỡ. Điều này không cần ai nói, chính quý vị sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Vào khoảng mấy năm trước, khi tôi ở Cựu Kim Sơn giảng Kinh có 1 vị đồng tu đến…

Xem chi tiết

Tranh Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ, niệm Phật 8 giờ thì tự nhiên vọng tưởng của chúng ta liền ít thôi

Trong pháp thế xuất thế gian, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, quyết định không có chuyện chiếm phần hơn. Ai có thể chiếm của ai được chứ! Nhất định cũng không có chuyện chịu thiệt. Ai chịu thiệt, ai bị lừa? Không có! Nhân quả thông ba đời. Đời này người ta chiếm phần hơn của chúng ta, chúng…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đọc Kinh phải đọc như thế nào?

Dùng phương pháp đọc Kinh để chấm dứt vọng niệm. Không đọc Kinh, vọng niệm rất nhiều. Đọc Kinh nhằm tập trung cái tâm một chỗ, chế tâm nhất xứ. Cũng là nói Buông xuống tất cả ý niệm, cung kính niệm bộ Kinh này. Như Kinh Vô Lượng Thọ, tốc độ không nên quá nhanh, mà cũng đừng quá chậm, phải…

Xem chi tiết

Sức mạnh của sám hối
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào tu pháp sám hối có hiệu quả

Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản (hai mươi điều này thảy đều bao gồm trong đó), đó là “niệm Phật”, miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tưởng A Di Đà Phật, thân lạy A Di Đà Phật, ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A Di Đà Phật, vậy thì được rồi. Sáu giờ…

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lợi ích của sự niệm Phật, lợi ích của sự vãng sanh

Hiện nay những thứ mà người trong thế gian này mong cầu không ngoài ba thứ : tiền tài, trí huệ và sức khỏe sống lâu ( hôm qua tôi ở “ Tuyết Lê “ ( New South Wales ) cũng có đề cập đến vấn đề này ). Ở Cực Lạc thế giới ba thứ này đều có đầy đủ. Tây…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đừng bao giờ nói là “tôi không thể”, mà hãy nói là “tôi có thể làm được, tôi nhất định cố gắng mà làm”

Muốn thấy Phật không hề khó, chỉ cần chúng ta siêng năng và chân thật niệm Phật – đúng như Đại Thế Chí Bồ Tát nói : ”Nhớ Phật, niệm Phật – hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật”! Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp

Trong kinh Đại Tập, Phật dạy, thời mạt pháp ức triệu người tu hành, khó tìm ra được một người đắc đạo, chỉ nương theo Pháp Niệm Phật mới được thoát vòng sanh tử luân hồi. Niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Đây là lời Phật dạy, đây là lời chư Tổ khuyên. Hướng…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Vì người thân làm phúc thì người thân có được phúc không?

Giả sử có một người thân của quý vị đã mất ( ông bà nội ngoại, cô dì….), nay quý vị phát tâm vì người thân đó để làm các việc phúc ( phóng sinh, cúng dường, từ thiện,…) và hồi hướng công đức cho họ. Làm như thế, thì người mất có được phúc hay không ? Câu trả lời là…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa

Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ “niệm Phật”, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên…

Xem chi tiết

Thoát Nạn Nhờ Làm Phước Và Niệm Phật
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Thoát nạn nhờ làm phước và niệm Phật

Có cô Phật tử tại Hải Phòng, từ khi biết đạo, cô tích cực làm Phước, phóng sinh, đắp đường, xây cầu… Rồi một hôm cô đi đường, va chạm vào ô tô bị cuốn vào gầm xe, người lái xe nghe thấy tiếng xe va chạm vào người cô nên nghĩ là mình cán chết người rồi, đi tù rồi. Nhưng…

Xem chi tiết