Tranh Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ, niệm Phật 8 giờ thì tự nhiên vọng tưởng của chúng ta liền ít thôi

Trong pháp thế xuất thế gian, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, quyết định không có chuyện chiếm phần hơn. Ai có thể chiếm của ai được chứ! Nhất định cũng không có chuyện chịu thiệt. Ai chịu thiệt, ai bị lừa? Không có! Nhân quả thông ba đời. Đời này người ta chiếm phần hơn của chúng ta, chúng…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đọc Kinh phải đọc như thế nào?

Dùng phương pháp đọc Kinh để chấm dứt vọng niệm. Không đọc Kinh, vọng niệm rất nhiều. Đọc Kinh nhằm tập trung cái tâm một chỗ, chế tâm nhất xứ. Cũng là nói Buông xuống tất cả ý niệm, cung kính niệm bộ Kinh này. Như Kinh Vô Lượng Thọ, tốc độ không nên quá nhanh, mà cũng đừng quá chậm, phải…

Xem chi tiết

Sức mạnh của sám hối
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào tu pháp sám hối có hiệu quả

Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản (hai mươi điều này thảy đều bao gồm trong đó), đó là “niệm Phật”, miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tưởng A Di Đà Phật, thân lạy A Di Đà Phật, ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A Di Đà Phật, vậy thì được rồi. Sáu giờ…

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lợi ích của sự niệm Phật, lợi ích của sự vãng sanh

Hiện nay những thứ mà người trong thế gian này mong cầu không ngoài ba thứ : tiền tài, trí huệ và sức khỏe sống lâu ( hôm qua tôi ở “ Tuyết Lê “ ( New South Wales ) cũng có đề cập đến vấn đề này ). Ở Cực Lạc thế giới ba thứ này đều có đầy đủ. Tây…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đừng bao giờ nói là “tôi không thể”, mà hãy nói là “tôi có thể làm được, tôi nhất định cố gắng mà làm”

Muốn thấy Phật không hề khó, chỉ cần chúng ta siêng năng và chân thật niệm Phật – đúng như Đại Thế Chí Bồ Tát nói : ”Nhớ Phật, niệm Phật – hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật”! Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp

Trong kinh Đại Tập, Phật dạy, thời mạt pháp ức triệu người tu hành, khó tìm ra được một người đắc đạo, chỉ nương theo Pháp Niệm Phật mới được thoát vòng sanh tử luân hồi. Niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Đây là lời Phật dạy, đây là lời chư Tổ khuyên. Hướng…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Vì người thân làm phúc thì người thân có được phúc không?

Giả sử có một người thân của quý vị đã mất ( ông bà nội ngoại, cô dì….), nay quý vị phát tâm vì người thân đó để làm các việc phúc ( phóng sinh, cúng dường, từ thiện,…) và hồi hướng công đức cho họ. Làm như thế, thì người mất có được phúc hay không ? Câu trả lời là…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa

Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ “niệm Phật”, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên…

Xem chi tiết

Thoát Nạn Nhờ Làm Phước Và Niệm Phật
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Thoát nạn nhờ làm phước và niệm Phật

Có cô Phật tử tại Hải Phòng, từ khi biết đạo, cô tích cực làm Phước, phóng sinh, đắp đường, xây cầu… Rồi một hôm cô đi đường, va chạm vào ô tô bị cuốn vào gầm xe, người lái xe nghe thấy tiếng xe va chạm vào người cô nên nghĩ là mình cán chết người rồi, đi tù rồi. Nhưng…

Xem chi tiết

Niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền
Hòa Thượng Hư Vân, Lời dạy của đức phật

Tham thiền cùng niệm Phật

Hoà thượng Hư Vân Khai thị Người niệm Phật, ai ai cũng hủy báng tham thiền. Người tham thiền, ai ai cũng hủy báng niệm Phật. Ví như khi đối đầu với cái chết, chúng ta lại muốn đối phương sớm chết theo mình. Ðây là hiện tướng xấu xa trong nhà Phật, thật rất đau lòng! Thế tục có câu: “Gia…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Điểm mấu chốt của tụng Kinh, niệm Phật

Người xưa nói cho chúng ta nghe một câu chúng ta phải ghi nhớ: tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật, càng tinh giản (đơn giản) càng là thọ dụng. Kinh thì rối rắm dài đến như vậy, Chú là tổng ý nghĩa của kinh. Ngôn ngữ rất ít, thảy đều bao gồm trong đó. Chúng ta…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón chúng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật suốt cả một đời

Bờ Đông và bờ Tây được nói trong ”Nhì hà bạch đạo” dụ chỉ rộng khoảng một trăm bộ, đại biểu cho thọ mạng ngắn ngủi tạm bợ của chúng ta, trong khoảng thời gian đó, chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới có thể giúp được chúng ta ngay trong đời này được liễu sanh thoát tử. Hiện tại nghe được…

Xem chi tiết