Chú Sa Di Niệm Phật Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì họ không biết được chân tướng sự thật

Ở đây chịu khổ ba năm, đến Thế giới Cực Lạc hưởng lạc vô lượng vô biên, vậy có chịu làm không ? Đương nhiên là cam tâm rồi, đừng nói khổ 3 năm, có khổ 30 năm tôi vẫn đồng ý làm. Không biết lạc ở Thế giới Cực Lạc, không biết. Người thật sự biết được họ sẽ làm, bất…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát và các em bé
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Khi tiếng Tụng Kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát

Như vậy, trong mộng hoặc trong mị Quý Vị có thể thấy vong linh của Cha Mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, hoặc thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời trước còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi. Vì đã trót gây ra tội lỗi nên họ bị đọa vào các ác đạo, Địa Ngục, Ngạ…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật - Bồ Tát
Tịnh Độ

Tất cả người nam là cha hiền của ta, tất cả người nữ là mẹ yêu của ta

Trong kinh Tâm địa quán nói thế này: Tất cả chúng sanh, luân chuyển trong năm đường, trải qua trăm nghìn kiếp, trong nhiều kiếp từng làm cha mẹ của nhau. Do vì làm cha mẹ của nhau cho nên tất cả người nam là cha hiền của ta, tất cả người nữ là mẹ yêu của ta. Đời này chúng ta…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đạo Phật

Hồi hướng là tấm lòng của người hành thiện đối với vô lượng chúng sanh khác

Hồi hướng quan trọng lắm, hồi hướng là tấm lòng của người hành thiện đối với vô lượng chúng sanh khác. Ta biết rằng ta có trong tay một món ăn thì ta phải sẵn lòng chia sẻ cho người khác; đó là vật thí, tài thí. Nhưng ta biết rằng ta đang có một công đức lớn và có vô lượng…

Xem chi tiết

Cúng tế nhiều chưa hẳn phước đã nhiều
Đạo Phật

Quả báo của người vứt bỏ cơm vào thùng rác

Có rất nhiều người hiện nay họ xem việc vứt bỏ các thực phẩm còn ăn được vào thùng rác là chuyện bình thường, đặc biệt là những người giàu, những người hiện đang có nhiều thứ để ăn…. Họ cứ nghĩ là họ sẽ không bị quả báo. Nhưng thật ra không phải vậy, mà là quả báo đang chưa đủ…

Xem chi tiết

Phóng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phóng sanh không nên đặt trước và nghi thức phóng sanh không nên dài quá năm phút!

• PHÓNG SANH KHÔNG NÊN ĐẶT TRƯỚC ! THẬT SỰ PHÓNG SANH, THÌ QUÝ VỊ BẤT NGỜ TỚI CHỢ, NGƯỜI TA KHÔNG CÓ CHUẨN BỊ, QUÝ VỊ NHANH CHÓNG MUA RỒI PHÓNG SANH, THÌ CÔNG ĐỨC RẤT LỚN.” “Nếu thấy người giết hại chúng sanh, nên nỗ lực cứu, nếu không thể cứu, thì nên khởi tâm từ vì họ mà niệm…

Xem chi tiết

Cảm ứng Bồ Tát Địa Tạng cứu khổ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thị chư chúng sanh, sở tạo ác nghiệp, kế kỳ cảm quả, tất đọa ác thú

Kế tức là sự quan sát khách quan của chúng ta, chúng ta nghĩ những nghiệp người ấy tạo cả đời, bạn biết nhân thì sẽ biết quả báo tương lai. Phật dạy rất hay “Muốn biết quả báo đời sau, đó chính là những gì làm đời này” 5, người ấy làm những gì trong đời này, nghĩ thử xem tương…

Xem chi tiết

Niệm Phật - Đức Phật cầm hoa sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lúc lâm mạng chung chánh niệm hiện tiền một cách tự nhiên

Lúc lâm chung chánh niệm không thể hiện tiền, đó là lưu chuyển theo nghiệp rồi, rất đáng sợ, lưu chuyển theo nghiệp chính là sáu đường luân hồi. Người hiện nay tâm tánh nóng nảy, tánh tình nóng nảy tương ưng với cái gì? Tương ưng với đường ác, đều không tương ưng với ba đường thiện. Nói cách khác, tương…

Xem chi tiết

Tranh vẽ Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát làm bổn nguyện của mình

Nếu chúng ta có thể dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát, làm bổn nguyện của mình, mình cũng phát nguyện giống vậy thì mình sẽ là hoá thân của Địa Tạng Bồ Tát. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Cô Quang Mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, mẹ cô đích thật vĩnh viễn thoát ly…

Xem chi tiết

Thế giới cực lạc không có lão khổ
Đạo Phật

Pháp nhẫn nại

Nhẫn nại là đức hạnh cao thượng. Trong Chi Bộ Kinh, phần 5 chi, bài kinh Akkhantisutta Đức Phật dạy bài kinh này có 2 phần: phần đầu là Người không có pháp nhẫn- nại và phần sau là Người có pháp nhẫn nại. Phần đầu: Người không có pháp nhẫn nại, Đức Phật dạy rằng: – Này chư tỳ khưu! Người…

Xem chi tiết

Kẻ tà dâm sẽ đọa tam đồ - An Sĩ toàn thư
Đạo Phật

Thế gian này thật là chốn khổ sở thay!

Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng: “Bồ Tát quán sát trong chốn thế gian, thấy những chúng sinh ngu si điên đảo, đối với sự dâm dục đem lòng tham luyến, si mê, đối với mẹ hay chị, em gái của mình còn dám xâm hại làm nhục, huống chi đối với những người phụ nữ khác. Quán sát thấy rõ thực…

Xem chi tiết

Kệ sám hối - HT Thích Nhất Hạnh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hôm nay nhân duyên chín muồi, nhân đã trổ quả

Phật nói cho chúng ta biết, bạn tạo bất thiện nghiệp đây là nhân, nhân này muốn biến thành quả trong đó nhất định phải có duyên. Nghiệp nhân bất thiện lại gặp phải duyên bất thiện thì quả báo bất thiện này mới hiện tiền. Cho nên Phật nói, nghiệp nhân bất thiện của chúng ta đã tạo ra từ trước,…

Xem chi tiết