Hoà Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ lúc trẻ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Chữ tức trong đạo Phật

Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn là thiện, phải hẳn là phải, quấy hẳn là quấy, có hẳn là có, không hẳn là không… họ không hiểu nổi lối nói “cái này tức là cái kia“, trong kinh điển Ðại thừa. Họ cho…

Xem chi tiết

Tây Phương tiếp dẫn
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Tâm sự của Thiên thần

Trong các kinh điển Đại thừa, Phật thường nhắc nhở vào các ngày: Mồng 1, mồng 8, 14, 15, 24, 28, 29, 30… nhân gian nên ăn chay tu trì để tăng thêm phúc huệ, vì những ngày này có thiên thần đi thị sát (đại khái ngày mồng 1, 15 thì Tứ thiên vương đi tuần, ngày 14, 28 thì Thái…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật - Pháp Môn Niệm Phật Thù Thắng
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Pháp Môn Niệm Phật Thù Thắng

Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rốt ráo diễn giảng thông suốt bản hoài của Phật, chỉ đành tùy thuận cơ nghi, khéo dẫn dụ dần dần. Với kẻ…

Xem chi tiết

HT. Thích Trí Tịnh: Một đời tu Tịnh Độ
Đức Phật, Tịnh Độ

HT. Thích Trí Tịnh: Một đời tu Tịnh Độ

LTS: Đại lão Hòa thượng thượng Trí Hạ Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN – là bậc Tòng lâm thạch trụ và là một trong những đại dịch giả của Phật giáo Việt Nam. Mặc dù tinh thông cả Thiền lẫn Giáo, song Hòa thượng một đời chuyên tâm hành trì pháp môn Tịnh độ và luôn…

Xem chi tiết

HT.Thích Trí Tịnh và pháp tu Tịnh Độ
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Pháp môn niệm Phật trong lời dạy của HT. Thích Trí Tịnh

Bài phỏng vấn HT. Thích Trí Tịnh, Hòa thượng đã chứng minh ngược lại rằng đây là pháp môn đơn giản, dễ hành trì nhưng hiệu quả tâm linh rất lớn. Qua đây cũng giúp một số hành giả niệm Phật thường lo sợ rằng niệm Phật là pháp môn thấp, không có khả năng giải thoát. HT. Thích Trí Tịnh dạy…

Xem chi tiết

Cư sĩ Lý Bỉnh Nam
Đạo Phật

[Media] Phật học vấn đáp – Cư sĩ Lý Bỉnh Nam

(Giải đáp những nghi vấn liên quan đến pháp môn Tịnh độ) Lý Bỉnh Nam biên soạn Thích Đức Trí dịch Xem ebook trực tiếp: Phật học vấn đáp Download Phật Học Vấn Đáp pdf Phật Học Vấn Đáp MP3 Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Youtube Tịnh độ là pháp môn thuộc Phật giáo Đại thừa. Đã…

Xem chi tiết