Thần Tài
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dân gian Trung Quốc thờ thần Tài, thần Tài là ai?

Thần Tài là ai? nếu quý vị muốn cầu tài lộc hãy nên học tập sự “bố thí, cúng dường” từ vị thần Tài (Phạm Lãi) này! đây mới là chân thật cúng dường ngài, không nên sát sanh cúng tế, như vậy chỉ tạo thêm nghiệp tội cho chính quý vị. Mười năm trước, năm 1999, tôi ở Tân Gia Ba,…

Xem chi tiết

5 Cách Bố Thí Bậc Chân Nhân
Đạo Phật

5 pháp bố thí của bậc chân nhân

Bố thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bố thí tự tay mình, bố thí đồ không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai. Bố thí (Dāna) từ dā (cho, phát ra, phân phối). Dāna là hành động cụ thể của sự ban cho hay bố thí, nói chung, và đặc biệt là sự cúng dường cho chư tăng ni. Dāna có bản chất vô tham, có nghĩa là…

Xem chi tiết

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả cũng do đồng tu tại gia cúng dường mà ra

Phật ở Thế gian phải ăn cơm, mỗi ngày ăn một bữa, anh xem đơn giản biết là bao! Chúng ta cúng dường Ngài một bát cơm, Phật cũng chẳng lựa chọn cơm, thức ăn của anh cúng dường ngon hay dỡ Ngài không phân biệt, cũng chẳng chấp trước. Về y phục? Việc cúng dường y phục? Một chiếc áo có…

Xem chi tiết

Tranh Quán Âm Bồ Tát bên hồ sen
TT Thích Chân Quang

Nhân quả của sự giàu sang

Trên đời ai cũng muốn giàu, mà muốn giàu thì phải làm lụng vất vả. Ai cũng biết vậy, tuy nhiên đó vẫn là con đường thẳng. Luôn có những người cố làm lụng bươn chải mà vẫn không có tiền, không giàu lên. Vì sao vậy? Vì thiếu phước từ đời xưa. Do đó khi rơi vào cảnh nghèo, ta đừng…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón chúng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải dùng tâm kiền thành của chúng ta để cúng dường, như vậy mới tốt

Chúng ta muốn cúng dường, phải dùng tâm kiền thành của chúng ta để cúng dường, như vậy mới tốt. Nếu chẳng có chánh pháp, bạn treo tràng phan bảo cái chỉ là một hình dáng bề ngoài, chẳng có nội dung. Giống như Niệm Phật Đường hiện nay của chúng ta nên treo phan, giảng đường treo tràng [để thông báo]…

Xem chi tiết

Dạy con làm phước từ thời niên thiếu - Tượng Đức Phật ngồi thiền
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Bài học đạo lý – câu chuyện cúng dường

Có một Phật tử đem đến chùa năm mươi lượng vàng ròng cúng dường cho Thiền Sư và nói : Hãy dùng số tiền này mà xây dựng giảng đường, Thiền Sư nhận lấy rồi tiếp tục công việc. Thái độ Thiền Sư khiến ông Phật tử không hài lòng và vô cùng bất mãn, vì năm mươi lượng vàng ròng không…

Xem chi tiết

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng dường Tam Bảo vốn có thể gián đoạn, nhưng tâm niệm bố thí cúng dường thì không nên gián đoạn

Trong thành Xá-vệ có một nhà kia hết sức nghèo khổ. Trong sân nhà có một cây nho, muốn hái một chùm để dâng lên cúng dường các vị Tỳ Kheo. Lúc ấy, nhằm khi quốc vương đã có lời cầu thỉnh chư tăng thọ nhận cúng dường trong suốt một tháng. Do ngày nào vua cũng dâng cúng đồ ăn thức…

Xem chi tiết

Chuyện nhân quả - vãng sanh

Chư thiên rải hoa cúng dường

Thuở xưa có một người nông dân, xây dựng một căn phòng nhỏ dâng cúng cho một vị tỳ kheo đã chứng quả A La Hán, hiệu là Ly Việt. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho ngài tạm đặt thân nghỉ ngơi mà thôi, nhưng người ấy có sửa dọn chung quanh căn phòng để có chỗ cho ngài…

Xem chi tiết

Quan Âm Bồ Tát cưỡi hoa sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng dường bạn còn phải có cái phước để hưởng

Hôm nay chúng ta sẽ hỏi, trên thế giới chúng sanh khổ nạn rất nhiều, kẻ không có ăn, người không có mặc, Phật Bồ Tát vì sao không đến cúng dường? Phật ở trên Kinh nói những lời này có mâu thuẫn hay không? Phật Bồ Tát là chân thật bình đẳng cúng dường, vấn đề là ở đâu? Tất cả…

Xem chi tiết

Pháp tu như thế nào để được công đức lớn nhất
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải hiểu được biểu pháp cúng dường

Hương tượng trưng cho giới định. Ngửi đến hương, nhìn thấy hương, liền nghĩ đến giới, định, huệ. Nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ. Nó tượng trưng cho những ý này. Hương tượng trưng cho tín. Người Trung Quốc rất coi trọng tín. Cổ nhân nói “nhân vô tín tắc bất lập”, người nếu như không có chữ tín, trong…

Xem chi tiết

Ở nhà niệm Phật, Phật quang chiếu sáng khắp cả nhà - PS Huệ Tịnh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đức Phật nói: “đại chúng sanh khổ cúng dường”

Kinh Phật đã nói, tất cả chúng sanh thọ dụng của cả một đời đều là tự làm tự chịu. Không ai có thể thay thế cho ai. Thế nhưng ngay trong “không thể thay thế”, cũng có điểm gần giống thay thế. Chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, các ngài đã siêu việt mười pháp giới, có thể không…

Xem chi tiết

Cô gái nghèo cúng dường hư mục
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cô gái nghèo cúng dường hư mục

Một cô gái nghèo ở Lỗ Quận, cất nhà nơi đất cũ của ngôi chùa xưa đã tiêu hoại. Ngày nọ, cô ra thăm ruộng bắp, thấy có khúc gỗ mục trạng như tượng Phật, liền đem về rửa sạch sẽ để một chỗ cao nơi nhà. Thấy vùng bắp chỗ lượm khúc gỗ rất xanh tốt, cô nghĩ chắc là nhờ…

Xem chi tiết