Hòa Thượng Tịnh Không

Chỉ cần việc bản thân có thể làm được, sư phụ đều tự hoàn thành, tuyệt đối không nhờ người khác làm…tiếc phước!

Nợ nước mắt phải trả bằng nước mắt - HT Tịnh Không
Bên cạnh sư phụ chỉ có một, hai người, cuộc sống cơ bản của sư phụ đều là tự lo liệu. Ngay cả một cái khăn, một cái chén, một đôi đũa đều là bản thân sư phụ tự rửa, chỉ cần bản thân có thể làm được, sư phụ đều tự hoàn thành, tuyệt đối không nhờ người khác làm. Sau khi rửa xong để vào nơi quy định, chén thì để ở chỗ của chén, ống đựng bút có chỗ để của ống đựng bút, tất cả đều ngay ngắn gọn gàng, không chút qua loa.
Bình thường bản thân sư phụ viết thư pháp, ngay cả giấy Tuyên Thành đều là bản thân tự cắt. Có hộ pháp thương sư phụ, muốn làm giúp sư phụ, sư phụ đều từ chối. Một mình sư phụ quỳ dưới đất, dùng thước từ từ làm dấu, lại dùng dao từ từ cắt.
Mỗi ngày sư phụ giảng kinh thuyết pháp cho mọi người, về đến tinh xá chủ yếu là bản thân chăm sóc bản thân, thật là hành vi của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Nhìn thấy sư phụ lão nhân gia ngài, ở mỗi nơi đều làm tấm gương tốt.
[Cuộc sống thường ngày của lão Hoà thượng thượng Tịnh hạ Không]
……………………
Nguồn: 李東原
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *