Thiền Tông

Cốt tuỷ của sự tu tập

Cốt tuỷ của sự tu tập
Nhiều người vẫn không hiểu cốt tuỷ của sự tu tập. Họ nghĩ rằng đi kinh hành, ngồi thiền, nghe pháp là sự tu hành. Điều đó cũng đúng, nhưng đây chỉ là hình thức bên ngoài của sự tu hành. Sự tu hành thật sự xảy ra khi tâm tiếp xúc với các đối tượng của sáu giác quan.
Khi đó chúng ta mới thật sự tu hành, khi mà các giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Khi có ai đó nói điều gì chúng ta không thích, chúng ta tức giận, nếu họ nói điều gì chúng ta thích, chúng ta thấy khoan khoái. Đây chính là nơi để tu tập, chúng ta tu tập với những việc này như thế nào?
Đây là điều quan trọng, nếu chúng ta cứ chạy quanh quẩn, đuổi theo hạnh phúc và chạy trốn khổ đau, chúng ta có thể tu hành cho đến ngày chúng ta lìa đời mà vẫn không biết gì về Phật Pháp cả.
Khi sư đau khổ và khoái lạc phát sinh, chúng ta phải biết sử dụng Phật Pháp để thoát khỏi chúng. Đây là cốt tuỷ của sự tu hành…
Sống trong đạo pháp – Thiền sư Ajahn Chah
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *