Mẹ làm nhiều việc ác khiến con chịu quả báo vì cộng nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cùng nhau gặp nạn là cộng nghiệp, nhưng sau khi đã chết, sẽ đến những nơi khác nhau!

Chúng ta sát hại các chúng sanh, trong Phật pháp đã nói tới lục đạo luân hồi, [thật ra], chuyện này vốn chẳng phải do Phật pháp nói, mà do Bà La Môn của Ấn Độ cổ xưa đã nói, kinh Phật đồng ý với cách nói đó: “Nhân tử vi dương, dương tử vi nhân” (người chết làm dê, dê chết…

Xem chi tiết

Phát tâm là vua trong các điều thiện trì danh là đứng đầu trong vạn hạnh - Tranh Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật Bồ Tát không từ bỏ chúng sanh

Nếu chúng ta thấu hiểu kinh điển Đại Thừa một cách sâu sắc [thì sẽ thấy] chư Phật, Bồ Tát đối với hết thảy, đặc biệt là những chúng sanh khổ nạn, sự quan tâm, thương mến này thực sự đã đạt đến cùng cực, có bao nhiêu chúng sanh thấu hiểu được, có thể hiểu nổi? Tuy chúng sanh không thể…

Xem chi tiết

Phước báu Niệm Phật
Đạo Phật

Thế nào là phước đức và âm đức?

Trong việc tu phước thì phước báo mà chúng ta tu được đó được chia ra làm 2 loại: 1. Âm đức: Người tích chứa âm đức thì bản thân người đó và con cháu đời sau sẽ nhờ âm đức này mà được tiêu tai giải nạn, gặp dữ hoá lành, công thành danh toại, gia tộc hưng vượng. Vậy thế…

Xem chi tiết

Điều đặc biệt nhất của đức Như Lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thực sự tu hành thì sống một đời thanh bạch

Chúng ta nên biết rằng, những thành tựu trong việc tu hành của chúng ta, đó là một tấm gương tốt nhất, là những hình ảnh điển hình nhất. Chúng ta nên giữ thiện tâm thật kiên cố, đừng để ngoại cảnh chi phối, ngoại cảnh là cảnh giới của ma. Ma ở đây không phải mặt xanh nanh vàng, ma có…

Xem chi tiết

Cúng tế nhiều chưa hẳn phước đã nhiều
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lộc hết người chết

“Tham thiết”, thiết là cái gì? Là tham ăn. Điều này cũng nghiêm trọng, xã hội bây giờ chúng ta có thể thấy được, một buổi dạ tiệc, nghe nói một bàn ăn giá trị mấy mươi vạn. Tôi nghe nói như vậy cảm thấy giật mình. Quý vị nghĩ mà xem trên thế giới ngày nay, có bao nhiêu người cùng…

Xem chi tiết

Tranh Tây phương Tam Thánh - Đức Phật A Mi Đà - Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bạn nói muốn vãng sanh, là giả chứ chẳng phải thật!

Phàm là người tu Tịnh độ đều mong muốn đời này của mình được thuận lợi vãng sanh về Cực Lạc để 1 đời bất thoái thành Phật. Nhưng dường như tất cả mọi người đều rất mơ hồ về vấn đề vãng sanh của chính mình, hoàn toàn không biết chắc được là mình trong đời này có được vãng sanh…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bình thường phải xem nhẹ mọi việc

Quan trọng nhất, không gì vượt qua pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thật sự có được thọ dụng, niệm Phật được Phật lực gia trì. Chúng ta sinh ra trong thời đại này, không nương nhờ Phật lực, dựa vào chính mình chắc chắn không thể thành tựu; muốn thành tựu thì nhất định phải được Phật lực gia trì. Sự…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu kho tiền của ta trống rỗng, làm thế nào để cho nó đầy lên đây?

Phật dạy con người sanh ra trong số mạng đều có sẵn tài khố (kho tiền). Kho tiền này tràn đầy thì làm bất cứ nghề nghiệp nào cũng phát tài to. Kho tiền này trống rỗng thì suốt đời chịu đói khát giá lạnh. Nếu kho tiền của ta trống rỗng, làm thế nào để cho nó đầy lên đây? ……

Xem chi tiết

Đạo Phật

Những dấu hiệu cơ bản để tự nhận biết các vong linh thai nhi được ngài Địa Tạng Bồ Tát tiếp dẫn về chùa tu tập và tái sanh

Những dấu hiệu cơ bản để tự nhận biết các vong linh thai nhi được ngài Địa Tạng Bồ Tát tiếp dẫn về chùa tu tập và tái sanh. – Đêm nằm ngủ được các trẻ cho thấy, trẻ trai hoặc gái hay cả đám trẻ vui vẻ đùa giỡn. – Công việc hằng ngày suông sẻ, may mắn, được quý nhơn…

Xem chi tiết

Chúng sanh trong khắp hư không pháp giới đều tạo vô biên tội nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả tội nghiệp điều là tình dục tạo ra

“Hạ cánh vân”, ở dưới lại nói: “diệc dĩ đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm, ly dục thâm chánh niệm, tịnh tuệ tu phạm hạnh” bốn câu này là lợi tha, độ tha. Nói cách khác sanh về thế giới Cực Lạc thì tự độ, mà tự độ này là tự độ viên mãn, không phải nói quý vị là…

Xem chi tiết

Cúng giỗ không nên sát sanh - Đại sư Liên Trì
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng tế tổ tiên không nên sát sanh

“Cuối cùng trích dẫn một đoạn khai thị của đại sư Liên Trì, lời nói tuy chỉ có hai câu, nhưng rất quan trọng: “Do vậy, Ngài Vân Thê có dạy khi cúng giỗ tổ tiên chớ nên sát sanh, để giúp thêm phước cho người đã khuất”, câu này là của đại sư Liên Trì nói. Cúng tế người quá cố,…

Xem chi tiết