Tâm Bồ Đề kiên cố
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Điều kiện vãng sanh là phải “phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm”

除菩提心,無能當彼 “Trừ Bồ Đề tâm, vô năng đương bỉ” (̀ ̂ ̂̀-đ̂̀, ℎ̂ ̀ ́ ℎ̂̉ ̛̛ ̛), chỉ có tâm Bồ Đề có thể tương ưng, ngoài tâm Bồ Đề ra đều không thể tương ưng. 故說此心為彼正因,是明隨事發心相也 “Cố thuyết thử tâm vi bỉ chánh nhân, thị minh tùy sự phát tâm tướng dã” (ℎ ̂ ́ ̂ ̀ ̀ ℎ́ℎ ℎ̂,…

Xem chi tiết

Đọc tụng Kinh phải rõ ràng phân minh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đọc tụng Kinh phải rõ ràng phân minh

“Thọ trì” là nói tự lợi, “đọc tụng” là tự lợi lợi tha. Đọc tụng là ôn cũ mà biết mới. Kinh này ngày ngày phải đọc. Mỗi ngày đọc một lần chính là tiếp nhận Thế Tôn Di Đà, tất cả chư Phật Như Lai đích thân giáo huấn. Phía trước đã nói qua với các vị, Kinh này đọc qua…

Xem chi tiết

Ôn dịch từ đâu mà ra? ô nhiễm từ đâu mà ra? từ ác nghiệp mà ra... - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tâm thái đời sống của chúng ta phải tùy duyên tự tại

Tùy ý chính là tùy duyên, chính là tùy duyên tự tại. Đó là nói thái độ đời sống của chúng ta, người hiện tại gọi là tâm thái. Tâm thái đời sống của chúng ta phải tùy duyên tự tại. Tùy duyên là đối với phan duyên mà nói. Thế nào gọi là phan duyên? Trong lòng của bạn có mong…

Xem chi tiết

12 Hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca
Đức Phật, Tịnh Độ

Tịnh Độ của Phật Thích Ca Mâu Ni ở đâu?

Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, chúng ta biết trong chúng đệ tử đích thực có không ít vị đã thành Phật rồi, họ trở lại. Đây là những điều mà Giáo môn đã nói: “nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ”, giống như diễn một vở kịch vậy, một vị Phật xuất thế, họ đóng vai chính,…

Xem chi tiết

Vạn sự tùy duyên
HT Thích Thông Phương, Thiên Thai Tông

Khéo sống tùy duyên

Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa: Hai huynh đệ trong thiền viện đang đi trên đoạn đường, trời vừa mưa xong nên đường lầy lội, phải lội qua một con suối cạn. Ngay lúc đó có một cô gái trẻ khoác bộ kimono rất đẹp phải đi ngang qua suối. Nhưng mặc kiểu này thì làm sao…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cái gì là cái thiện và cái ác thật sự?

Quả vui của nhân thiên tuy ở đời này có thể là thuận ích, không phải là đời khác. Đời khác nếu như không đạt được thuận ích, đó gọi là bất thiện. “Nên không gọi là thiện”. Đây là một tiêu chuẩn của thiện ác. Chúng ta ngay trong đời này có thể giúp đỡ chúng sanh được lợi ích, nhưng…

Xem chi tiết

Pháp môn Niệm Phật thù thắng hơn các Pháp môn khác
Tịnh Độ

A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?

Hiện nay, vẫn còn nhiều Phật tử tỏ ra hoang mang, băn khoăn không biết nên niệm A DI ĐÀ PHẬT hay A MI ĐÀ PHẬT. Bên cạnh đó, nếu thay “Di” thành “Mi” thì không chỉ riêng Phật hiệu A Di Đà Phật mà cả mật chú như Vãng Sanh Chơn Ngôn, hay Phật hiệu Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc…

Xem chi tiết

In danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Buông xuống ý niệm bất thiện – không có cái thiện nào thù thắng bằng niệm A Di Đà Phật!

Phải buông xuống cái Thế Giới này, đừng nên bận tâm, đặc biệt là quyết định đừng nên có ý niệm không thiện. Có ý niệm không thiện, đem lại là quả báo của không thiện, phiền não và nghiệp chướng, còn mang lại thiên tai nhân họa để chúng ta tự chịu, lại còn làm người khác cũng chịu liên quan,…

Xem chi tiết

Nếu ý niệm tham sân si nặng - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải buông bỏ những thành kiến của tự thân mới có thành tựu

Ngày nay học Phật nếu muốn thành tựu, nếu muốn có chút lợi lạc, nhất định phải buông bỏ những thành kiến của tự thân, phải thừa nhận những thành kiến của riêng mình là sai lầm, phải gấp gấp quay đầu, hối cải lỗi lầm, hướng về giác ngộ, y theo lời răn dạy của Chư Phật, Bồ Tát mà tu…

Xem chi tiết

Tiểu bổn vân bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc
Lời dạy của đức phật, Ngẫu Ích Ðại Sư, Tịnh Độ

Tiểu bổn vân, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc

“Tiểu bổn vân, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”. Đây là điều kiện quan trọng để được vãng sanh thế giới Cực Lạc. “Bất khả dĩ thiểu thiện căn” tức là không thể có ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, ba việc này. Thiện căn là gì? Phước đức là gì?…

Xem chi tiết

[Media] Pháp Sư Tịnh Không Thuyết pháp làm thế nào tránh virus corona
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Phương pháp để cứu vãn phong khí xã hội hiện thời

Ngày nay chúng sanh khổ như thế, do không ai dạy, dạy gì? Dạy con người giác ngộ, đó là giáo dục. Không phải là dạy khoa học, kỹ thuật, đó không phải là giáo dục; người Trung Quốc nói tới “giáo dục” thì giáo dục có nghĩa là dạy con người giác ngộ, đó là giáo dục, chúng ta phải hiểu…

Xem chi tiết

Cần hiểu đúng về Nhân quả nghiệp báo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người bây giờ không hiểu nhân quả

Người có phước báo lớn như các bậc đế vương ngày xưa, họ có thể hưởng phước được bao nhiêu năm? Hưởng được mấy trăm năm, quý vị nói phước họ tích lũy được sâu dày biết bao, con cháu mấy mươi đời cũng hưởng không hết phước. Người bây giờ không hiểu nhân quả, không xem những cuốn sách này, cho…

Xem chi tiết