Thích Trí Thoát, Tụng kinh

[Media] Kinh sám hối hồng danh (nghĩa Việt) – Thầy Thích Trí Thoát tụng

[Media] Kinh sám hối hồng danh (nghĩa Việt) - Thầy Thích Trí Thoát tụng

Chúng con lâu đời nhiều kiếp, vì sự mê lầm, gây nhiều tội ác. Giờ đây một dạ chí thành câù xin sám hối :
Nguyện nhờ oai đức Tam tôn, chúng con tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh trong pháp giới tăng tiến bồ đề,trang nghiêm phước huệ, đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Tải về nguyên văn Kinh sám hối hồng danh: Sam Hoi Hong Danh

Nghe nhạc sám hối rất hay: Sám hối – Châu Khánh Hà | Xin thành tâm sám hối – Nguyễn Đức | Về chùa sám hối – Quách Tuấn Du

Nghe Thầy Thích Trí Thoát tụng Kinh sám hối hồng danh:

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *