Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì họ không biết được chân tướng sự thật

Chú Sa Di Niệm Phật Vãng Sanh
Ở đây chịu khổ ba năm, đến Thế giới Cực Lạc hưởng lạc vô lượng vô biên, vậy có chịu làm không ? Đương nhiên là cam tâm rồi, đừng nói khổ 3 năm, có khổ 30 năm tôi vẫn đồng ý làm. Không biết lạc ở Thế giới Cực Lạc, không biết.
Người thật sự biết được họ sẽ làm, bất cứ thứ gì họ cũng buông bỏ được.
Cũng là nói, trước phải nhìn thấu ,quý vị mới buông bỏ được?
Vì quý vị không nhìn thấu, quý vị không hiểu chân tướng sự thật; thật sự hiểu chân tướng sự thật rồi, thì quý vị mới chịu buông bỏ.
Nếu người thế gian này, thật sự hiểu được nhân quả là thật, địa ngục, ngạ quỷ là thật, thì những việc sát đạo dâm vọng họ có dám làm không? Chắc chắn họ không dám làm. Vì sao vậy? Vì quả báo quá đáng sợ! Người đời sát sanh ăn thịt, quý vị cho rằng đó là hưởng phước, thoả mãn dục vọng của quý vị, quý vị có thể hưởng phước được mấy ngày?
Mai sau đoạ vào quỷ đạo, đoạ vào địa ngục, thời gian đó vượt quá cuộc đời này của chúng ta gấp 100 lần. Cũng bằng nói là một ngày hoan lạc, cái giá mình phải trả là 100 năm chịu khổ, quý vị có dám làm không ? Có vui đi nữa thì chúng ta cũng không làm, đằng sau là 100 năm chịu khổ. Vậy tại sao người ta vẫn cứ làm? Vì họ không biết được chân tướng sự thật.
Thế giới Cực Lạc cũng như vậy, nếu hiểu rõ Thế giới Cực Lạc, tôi tin rằng quý vị sẽ giống như cư sĩ Hoàng Trung Xương, dùng thời gian 3 năm để tu hành, anh ta đến Thế giới Cực Lạc rồi.
Ở đây chịu khổ ba năm, đến Thế giới Cực Lạc hưởng lạc vô lượng vô biên, vậy có chịu làm không? Đương nhiên là cam tâm rồi, đừng nói khổ 3 năm, có khổ 30 năm tôi vẫn đồng ý làm. Không biết lạc ở Thế giới Cực Lạc, không biết.
Người thật sự biết được họ sẽ làm, bất cứ thứ gì họ cũng buông bỏ được.
Cung kính trích từ trang Hoà Thượng Tịnh Không
A DI ĐÀ PHẬT !
Xin Thường Niệm Phật.🙏
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *