Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, hy vọng các đồng học hãy quý trọng

Người Niệm Phật thì Niệm ở bất cứ đâu - Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
Niệm Phật, lạy Phật, đọc kinh, nếu như có điều kiện này thì tốt nhất là mỗi ngày cố định vào thời khóa công phu, không ngày nào gián đoạn. Nhà của mình có Phật đường thì lạy Phật tốt, lạy Phật cũng là một sự vận động. Phải cố định thời khóa công phu, mỗi ngày lạy 100 lạy, lạy 200 lạy, bản thân tự đưa ra quy định; phải nghiêm túc, hằng ngày không gián đoạn để hoàn thành xong thời khóa công phu của mình. Giải và Hành đều quan trọng, Hành môn là lạy Phật, là niệm Phật, có thể gộp lại với niệm Phật để thực hành. Một ngày lạy 200 lạy, dần dần tăng thêm. Ít nhất phải lạy 100 lạy, trong một năm không ngày nào gián đoạn, đây là Hành môn.
Giải môn là đọc kinh, kinh điển của Phật. Mục đích của đọc kinh là thuộc lòng. Khi mới bắt đầu thì cần quyển kinh, sau khi thuộc rồi không cần quyển kinh nữa. Thuộc lòng quyển kinh rồi, mỗi ngày đọc làu làu 48 phẩm, cho đến khi nào còn thọ mạng, cũng tức là đến ngày không còn hơi thở. Ước hẹn với Phật, xin Phật cho chúng ta một sức khỏe tốt. Không có sức khỏe thì quý vị không thể lạy Phật, cho nên sức khỏe rất quan trọng. Quý vị phải phát nguyện này, thật sự là có thể làm được. Trong các đồng học của chúng ta có người tu hành pháp môn này, tu rất thành tựu, tôi nhìn thấy rất hoan hỷ.
Đọc kinh tốt, phải kiên trì. Lựa chọn Tịnh Độ tam kinh, hoặc “Luận Vãng Sanh”, lấy năm kinh một luận làm tài liệu học tập, phải niệm thuộc, niệm đến có thể đọc thuộc lòng. Niệm Phật, lạy Phật, đọc kinh quyết định không gián đoạn, mỗi ngày nộp bài cho Phật Bồ Tát. Mọi người cùng tu hành với nhau, giống như chúng tôi ở chùa Cực Lạc.
Ngộ Đạo, Ngộ Hạnh đều là người tu hành rất hiếm có. Nương vào một vị thiện tri thức, có thể chọn hai vị này; nếu quý vị đến hỏi tôi, thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Tôi đặc biệt hy vọng những vị thiện tri thức này làm mẫu mực, mẫu mực là vừa rồi tôi đã nói: Mỗi ngày đọc kinh, niệm Phật, lạy Phật đều không gián đoạn, cả năm không gián đoạn. Bản thân chúng ta khuyên người khác niệm Phật, nếu chính mình không niệm Phật thì họ không tin; nếu bản thân chúng ta làm tấm gương, thì họ liền tin, họ còn chịu tiếp tục làm. Tôi không gạt quý vị, tôi cũng phải làm tấm gương, điều tôi nói là tấm gương nhỏ nhất, tấm gương đọc tụng ít nhất; mọi người làm việc, Phật sự rất nhiều, cũng phải sắp xếp.
Mọi người vẫn phải làm tấm gương Hành môn cho Tịnh Tông trên toàn cầu. Bản thân chúng ta không làm thì người khác không chịu làm. Hành môn là trong sinh hoạt thường ngày, làm tấm gương cho mọi người. Hiện nay mọi người đều bận rộn, thời khóa công phu 50 phút, 30 phút xong rồi, vẫn còn thời gian, quý vị có thể kéo dài thời gian trung bình mỗi ngày, một tiếng rưỡi kéo dài đến hai tiếng, kéo dài đến ba tiếng. Không cần gò bó, phải linh hoạt, hoặc là kéo dài thời gian đọc tụng, hoặc là kéo dài số câu niệm Phật, số câu niệm Phật tăng lên mỗi ngày, để thời khóa công của chính mình liên tục không gián đoạn.
Ở thế gian này, những gì cần buông xả thì hết thảy đều phải buông xả, không buông xả chính là chướng ngại, chướng ngại quý vị vãng sanh đến thế giới Cực Lạc; quý vị chịu buông xả, vấn đề liền được giải quyết. Thành công hay thất bại không nằm ở duyên bên ngoài, mà ở chỗ quyết tâm, bền lòng của chính mình. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, hy vọng các đồng học hãy quý trọng. Lần này chúng ta gặp được duyên này rồi, đời này quyết định phải vãng sanh Tịnh Độ, không uổng phí đời này, không uổng phí kiếp này, đời này thật sự nắm bắt được, đi đứng nằm ngồi không rời Di Đà.
Hôm nay chúng tôi chỉ nói đến đây, hy vọng đây là một khởi đầu tốt đẹp, mãi mãi tiếp nối, việc niệm Phật nhỏ này của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG khai thị (27/3/2020)
A DI ĐÀ PHẬT !
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *