Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Hai lời dạy của Đại Sư Liên Trì

Phóng sinh không lãng phí lại giảm bớt oan gia trái chủ
 Đại Sư Liên Trì dạy: “Người niệm Phật muốn cầu sinh về Tịnh độ, cần phải tích chứa nhiều phước thiện, nhiều nhân duyên căn lành và phước đức cần phải có hai phương pháp:
– Một là không sát sinh, ăn chay trường, không tạo nghiệp sát để công đức đã tạo không tán mất. Không cùng chúng sinh kết mối thù truyền kiếp để khi lâm chung không bệnh tật, đau đớn hành hạ, cùng oan gia bức bách làm trở ngại cho chánh niệm không được vãng sinh.
– Hai là chuộc mạng phóng sinh. Phóng sinh là công đức rất lớn, cũng là nhân duyên căn lành phước đức bậc nhất, lại là phương pháp tốt nhất để đền trả nợ giết hại chồng chất từ kiếp trước. Trong khi phóng sinh, căn lành trồng thêm, phước đức sinh thêm và thu hoạch được rất lớn. Nhân vì cứu vô số mạng chúng sinh là tạo vô số nhân duyên tốt đẹp. Vì thế, ăn chay trường và phóng sinh là bài tập ban đầu mà người học Phật cần phải chuẩn bị. Đối với đạo nghiệp phóng sinh đã có ảnh hưởng quyết định.
Mỗi hành giả niệm Phật phải chuyên chú ở nơi đây, chớ coi thường và chểnh mảng. “
💮 XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏
🍀TRÍCH: LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH.
🍀ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ DẠY.
🌸Nguồn facebook Bi Trí Dũng
 
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *